DGR

  • 2022-01-10Ngày thu
  • 2022-02-15Đã cập nhật
DGR
  • Địa chỉ trang web:www.dgr.gub.uy
  • IP máy chủ:179.27.155.68
  • Mô tả trang web:Sitio Oficial Dirección General de Registros

tên miền:www.dgr.gub.uyĐịnh giá

Về 5000~500000

tên miền:www.dgr.gub.uylưu lượng

121

tên miền:www.dgr.gub.uyTốt hay xấu

Thăng trầm. Vượt qua mọi khó khăn

trang mạng:DGRTrọng lượng

1

trang mạng:DGRIP

179.27.155.68

trang mạng:DGRNội dung

DGR .sp-pe-builder.pe-content#section-id-27{padding:0000;margin:0px0px0px0px;}.sp-pe-builder.pe-content#section-id-97{padding:0px0px50px0px;margin:0px0px0px0px;}#column-id-98{padding-top:90px;padding-right:0;padding-bottom:0;paddDGRing-left:0;}#sppb-addon-wrapper-92{margin:0px0px30px0px;}#sppb-addon-92{background-color:#a;box-shadow:0000#ffffff;}#sppb-addon-92.sppb-addon-title{margin-top:10px;margin-bottom:2px;color:#4A4A4A;font-size:26px;line-height:20px;}@media(min-width:768px)and(max-width:991px){#sppb-addon-wrapper-92{margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:20px;margin-left:0px;}}@media(max-width:767px){#sppb-addon-wrapper-92{margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:10px;margin-left:0px;}}#sppb-addon-92#btn-92.sppb-btn-custom{background-color:#a;color:#fff;}#sppb-addon-92#btn-92.sppb-btn-custom:hover{background-color:#17b;color:#1c1b1b;}#sppb-addon-wrapper-88{margin:0px0px30px0px;}#sppb-addon-88{background-color:#8c1c14;box-shadow:0000#ffffff;}#sppb-addon-88.sppb-addon-overlayer{mix-blend-mode:normal;}#sppb-addon-88.sppb-addon-title{color:#4A4A4A;font-size:28px;line-height:22px;}@media(min-width:768px)and(max-width:991px){#sppb-addon-wrapper-88{margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:20px;margin-left:0px;}}@media(max-width:767px){#sppb-addon-wrapper-88{margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:10px;margin-left:0px;}}#sppb-addon-88#btn-88.sppb-btn-custom{background-color:#8c1c14;color:#fff;}#sppb-addon-88#btn-88.sppb-btn-custom:hover{background-color:#17b;color:#;}#sppb-addon-wrapper-95{margin:0px0px30px0px;}#sppb-addon-95{color:#ffffff;background-color:#e;box-shadow:0000#ffffff;}#sppb-addon-95a{color:#008dd2;}#sppb-addon-95a:hover,#sppb-addon-95a:focus,#sppb-addon-95a:active{color:#769bad;}#sppb-addon-95.sppb-addon-title{margin-top:0px;margin-bottom:0px;color:#504a4a;font-size:28px;line-height:22px;}@media(min-width:768px)and(max-width:991px){#sppb-addon-wrapper-95{margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:20px;margin-left:0px;}}@media(max-width:767px){#sppb-addon-wrapper-95{margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:10px;margin-left:0px;}}#sppb-addon-95#btn-95.sppb-btn-custom{background-color:#E;color:#fff;}#sppb-addon-95#btn-95.sppb-btn-custom:hover{background-color:#17b;color:#1c1b1b;}#sppb-addon-wrapper-27{margin:0px0px30px0px;}#sppb-addon-27{background-color:#600f3e;box-shadow:0000#ffffff;}#sppb-addon-27a:hover,#sppb-addon-27a:focus,#sppb-addon-27a:active{color:#17b;}#sppb-addon-27.sppb-addon-title{color:#4A4A4A;font-size:28px;line-height:22px;}@media(min-width:768px)and(max-width:991px){#sppb-addon-wrapper-27{margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:20px;margin-left:0px;}}@media(max-width:767px){#sppb-addon-wrapper-27{margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:10px;margin-left:0px;}}#sppb-addon-27#btn-27.sppb-btn-custom{background-color:#600f3e;color:#fff;}#sppb-addon-27#btn-27.sppb-btn-custom:hover{background-color:#0e71b4;color:#2d2a2a;}#sppb-addon-wrapper-31{margin:0px0px30px0px;}#sppb-addon-31{background-color:#27A3BD;box-shadow:0000#ffffff;}#sppb-addon-31.sppb-addon-title{margin-top:10px;margin-bottom:2px;color:#4A4A4A;font-size:30px;line-height:20px;}@media(min-width:768px)and(max-width:991px){#sppb-addon-wrapper-31{margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:20px;margin-left:0px;}}@media(max-width:767px){#sppb-addon-wrapper-31{margin-top:0px;margin-right:0px;margin-DGRbottom:10px;margin-left:0px;}}#sppb-addon-31#btn-31.sppb-btn-custom{background-color:#27A3BD;color:#fff;}#sppb-addon-31#btn-31.sppb-btn-custom:hover{background-color:#17b;color:#1c1b1b;}#column-id-99{padding-top:90px;padding-right:0;padding-bottom:0;padding-left:0;}#sppb-addon-wrapper-33{margin:0px0px30px0px;}#sppb-addon-33{background-color:#6fb94c;box-shadow:0000#ffffff;}#sppb-addon-33a{color:#008dd2;}#sppb-addon-33a:hover,#sppb-addon-33a:focus,#sppb-addon-33a:active{color:#769bad;}#sppb-addon-33.sppb-addon-title{margin-top:15px;margin-bottom:3px;color:#4A4A4A;font-size:30px;line-height:22px;}@media(min-width:768px)and(max-width:991px){#sppb-addon-wrapper-33{margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:20px;margin-left:0px;}}@media(max-width:767px){#sppb-addon-wrapper-33{margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:10px;margin-left:0px;}}#sppb-addon-33#btn-33.sppb-btn-custom{background-color:#6fb94c;color:#fff;}#sppb-addon-33#btn-33.sppb-btn-custom:hover{background-color:#17b;color:#1a1a1a;}#sppb-addon-wrapper-30{margin:0px0px30px0px;}#sppb-addon-30{color:#ffffff;background-coloDGRr:#0eb8bf;box-shadow:0000#ffffff;}#sppb-addon-30a{color:#008dd2;}#sppb-addon-30a:hover,#sppb-addon-30a:focus,#sppb-addon-30a:active{color:#769bad;}#sppb-addon-30.sppb-addon-title{margin-top:0px;margin-bottom:0px;color:#504a4a;font-size:28px;line-height:22px;}@media(min-width:768px)and(max-width:991px){#sppb-addon-wrapper-30{margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:20px;margin-left:0px;}}@media(max-width:767px){#sppb-addon-wrapper-30{margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:10px;margin-left:0px;}}#sppb-addon-30#btn-30.sppb-btn-custom{background-color:#38d1d8;color:#fff;}#sppb-addon-30#btn-30.sppb-btn-custom:hover{background-color:#17b;color:#1c1b1b;}#sppb-addon-wrapper-98{margin:0px0px30px0px;}#sppb-addon-98{background-color:#17b;box-shadow:0000#ffffff;}#sppb-addon-98a{color:#17b;}#sppb-addon-98a:hover,#sppb-addon-98a:focus,#sppb-addon-98a:active{color:#8cc6dc;}#sppb-addon-98.sppb-addon-title{margin-top:15px;margin-bottom:3px;color:#4A4A4A;font-size:30px;line-height:22px;}@media(min-width:768px)and(max-width:991px){#sppb-addon-wrapper-98{margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:20px;margin-left:0px;}}@media(max-width:767px){#sppb-addon-wrapper-98{margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:10px;margin-left:0px;}}#sppb-addon-98#btn-98.sppb-btn-custom{background-color:#17b;color:#fff;}#sppb-addon-98#btn-98.sppb-btn-custom:hover{background-color:#17b;color:#1a1a1a;}#sppb-addon-wrapper-42{margin:0px0px30px0px;}#sppb-addon-42{background-color:#;box-shadow:0000#ffffff;}#sppb-addon-42a{color:#008dd2;}#sppb-addon-42a:hover,#sppb-addon-42a:focus,#sppb-addon-42a:active{color:#769bad;}#sppb-addon-42.sppb-addon-title{margin-top:10px;color:#4A4A4A;font-size:30px;line-height:20px;}@media(min-width:768px)and(max-width:991px){#sppb-addon-wrapper-42{margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:20px;margin-left:0px;}}@media(max-width:767px){#sppb-addon-wrapper-42{margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:10px;margin-left:0px;}}#sppb-addon-42#btn-42.sppb-btn-custom{background-color:#;color:#fff;}#sppb-addon-42#btn-42.sppb-btn-custom:hover{background-color:#17b;color:#1a1a1a;}#sppb-addon-89#btn-89.sppb-btn-link{padding:00px0;text-decoration:none;border-radius:0;}#sppb-addon-89#btn-89.sppb-btn-link:hover,#sppb-addon-89#btn-89.sppb-btn-link:focus{color:#307e92;}.sp-pe-builder.pe-content#section-id-39{margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;}#column-id-40{background-ime:url(/imes/2019/10/25/prueba11.fw.png);background-repeat:no-repeat;background-size:cover;background-attachment:inherit;background-position:00;}#sppb-addon-23{color:rgba(255,255,255,1);}#sppb-addon-23.sppb-addon-title{font-size:14px;}#sppb-addon-23.sppb-addon-cta{padding:40px20px;}#sppb-addon-23.sppb-cta-subtitle{font-size:24px;line-height:24px;}.sp-pe-builder.pe-content#section-id-01{padding:50px0px50px0px;margin:0px0px0px0px;}#column-id-00{box-shadow:0000#fff;}#sppb-addon-wrapper-98{margin:0px0px30px0px;}#sppb-addon-98{box-shadow:0000#ffffff;}#sppb-addon-98.sppb-addon-title{font-size:40px;}@media(min-width:768px)and(max-width:991px){#sppb-addon-wrapper-98{margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:20px;margin-left:0px;}}@media(max-width:767px){#sppb-addon-wrapper-98{margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:10px;margin-left:0px;}}#sppb-addon-98h1.sppb-addon-title{margin:0px0px30px0px;text-transform:none;padding:0px0px0px0px;text-shadow:0px0px0px#0e71b4;}#sppb-addon-98h1.sppb-addon-title.sppb-addon-title-icon{color:#0e71b4}#sppb-addon-wrapper-04{margin:0px0px30px0px;}#sppb-addon-04{box-shadow:0000#ffffff;}@media(min-width:768px)and(max-width:991px){#sppb-addon-wrapper-04{margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:20px;margin-left:0px;}}@media(max-width:767px){#sppb-addon-wrapper-04{margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:10px;margin-left:0px;}}.sp-pe-builder.pe-content#section-id-19{padding-top:130px;padding-right:0px;padding-bottom:130px;padding-left:0px;margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;}@media(max-width:767px){.sp-pe-builder.pe-content#section-id-19{padding-top:50px;padding-bottom:50px;}}#column-id-41{box-shadow:0000#fff;}#sppb-addon-wrapper-44{margin:0px0px30px0px;}#sppb-addon-44{box-shadow:0000#ffffff;}@media(min-width:768px)and(max-width:991px){#sppb-addon-wrapper-44{margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:20px;margin-left:0px;}}@media(max-width:767px){#sppb-addon-wrapper-44{margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:10px;margin-left:0px;}}#sppb-addon-44.sppb-addon-title{color:#1177bb;}#sppb-addon-44.animated-heading-highlighted-text{color:#298db3;}#sppb-addon-44.animated-text-words-wrapper{color:#298db3;}@media(min-width:768px)and(max-width:991px){#sppb-addon-44.sppb-addon-title{margin:;padding:;}}@media(max-width:767px){#sppb-addon-44.sppb-addon-title{margin:;padding:;}}.sp-pe-builder.pe-content#section-id-45{margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;}#column-id-46{box-shadow:0000#fff;}#sppb-addon-47.sppb-icon-inner{height:70px;width:70px;color:#008dd2;background-color:rgba(201,14,14,0);border-style:solid;border-color:#F8F8F8;border-width:2px;border-radius:50px;}#sppb-addon-47.sppb-icon-inneri{line-height:70px;font-size:70px;margin-top:-2px;}#sppb-addon-47.sppb-icon-inner:hover{color:#5df;background-color:#008dd2;border-color:#5df;}#sppb-addon-48{color:#17b;}#sppb-addon-48.sppb-addon-title{margin-top:20px;margin-bottom:15px;color:#;font-size:50px;line-height:67px;}@media(max-width:767px){#sppb-addon-48.sppb-addon-title{font-size:35px;line-height:35px;}}#sppb-addon-48{font-size:25px;}#column-id-49{box-shadow:0000#fff;}#sppb-addon-50.sppb-icon-inner{height:70px;width:70px;color:#008dd2;background-color:rgba(220,50,50,0);border-style:solid;border-color:#F8F8F8;border-width:2px;border-radius:50px;}#sppb-addon-50.sppb-icon-inneri{line-height:70px;font-size:70px;margin-top:-2px;}#sppb-addon-50.sppb-icon-inner:hover{color:#5df;background-color:#008dd2;border-color:#5df;}#sppb-addon-51{color:#17b;}#sppb-addon-51.sppb-addon-title{margin-top:20px;margin-bottom:15px;color:#;font-size:50px;line-height:67px;}@media(max-width:767px){#sppb-addon-51.sppb-addon-title{font-size:35px;line-height:35px;}}#sppb-addon-51{font-size:25px;}#column-id-52{box-shadow:0000#fff;}#sppb-addon-53.sppb-icon-inner{height:70px;width:70px;color:#008dd2;border-width:2px;border-radius:50px;}#sppb-addon-53.sppb-icon-inneri{line-height:70px;font-size:70px;margin-top:-2px;}#sppb-addon-53.sppb-icon-inner:hover{color:#5df;background-color:#008dd2;border-color:#5df;}#sppb-addon-54{color:#17b;}#sppb-addon-54.sppb-addon-title{margin-top:20px;margin-bottom:15px;color:#;font-size:50px;line-height:67px;}@media(max-width:767px){#sppb-addon-54.sppb-addon-title{font-size:35px;line-height:35px;}}#sppb-addon-54{font-size:25px;}#column-id-55{box-shadow:0000#fff;}#sppb-addon-56.sppb-icon-inner{height:70px;width:70px;color:#008dd2;background-color:rgba(220,50,50,0);border-style:solid;border-color:#F8F8F8;border-width:2px;border-radius:50px;}#sppb-addon-56.sppb-icon-inneri{line-height:70px;font-size:70px;margin-top:-2px;}#sppb-addon-56.sppb-icon-inner:hover{color:#5df;background-color:#008dd2;border-color:#5df;}#sppb-addon-57{color:#17b;}#sppb-addon-57.sppb-addon-title{margin-top:20px;margin-bottom:15px;color:#;font-size:50px;line-height:67px;}@media(max-width:767px){#sppb-addon-57.sppb-addon-title{font-size:35px;line-height:35px;}}#sppb-addon-57{font-size:25px;}#sppb-addon-36.sppb-icon-inner{height:70px;width:70px;color:#008dd2;background-color:rgba(220,50,50,0);border-style:solid;border-color:#F8F8F8;border-width:2px;border-radius:50px;}#sppb-addon-36.sppb-icon-inneri{line-height:70px;font-size:70px;margin-top:-2px;}#sppb-addon-36.sppb-icon-inner:hover{color:#5df;background-color:#008dd2;border-color:#5df;}#sppb-addon-56{color:#17b;}#sppb-addon-56.sppb-addon-title{margin-top:20px;margin-bottom:15px;color:#;font-size:50px;line-height:67px;}@media(max-width:767px){#sppb-addon-56.sppb-addon-title{font-size:35px;line-height:35px;}}#sppb-addon-56{font-size:25px;}#sppb-addon-51.sppb-icon-inner{height:70px;width:70px;color:#008dd2;background-color:rgba(220,50,50,0);border-style:solid;border-color:#F8F8F8;border-width:2px;border-radius:50px;}#sppb-addon-51.sppb-icon-inneri{line-height:70px;font-size:70px;margin-top:-2px;}#sppb-addon-51.sppb-icon-inner:hover{color:#5df;background-color:#008dd2;border-color:#5df;}#sppb-addon-31{color:#17b;}#sppb-addon-31.sppb-addon-title{margin-top:20px;margin-bottom:15px;color:#;font-size:50px;line-height:67px;}@media(max-width:767px){#sppb-addon-31.sppb-addon-title{font-size:35px;line-height:35px;}}#sppb-addon-31{font-size:25px;}.sp-pe-builder.pe-content#section-id-75{padding:0px0px0px0px;margin:0px0px0px0px;}.sp-pe-builder.pe-content#section-id-77{padding:0000;margin:0px0px0px0px;background-color:rgba(255,255,255,1);}#column-id-81{padding-top:60px;padding-right:30px;padding-bottom:60px;padding-left:20px;}#sppb-addon-72{color:rgba(21,21,21,1);}#sppb-addon-72.sppb-addon-title{font-size:16px;text-transform:uppercase;font-weight:600;}#sppb-addon-72h3.sppb-addon-title{margin:0px0px3px0px;padding:0px0px0px0px;}#sppb-addon-86.sppb-addon-title{margin-bottom:20px;color:rgba(37,37,37,1);font-size:24px;line-height:32px;text-transform:uppercase;font-weight:300;}#sppb-addon-86#btn-86.sppb-btn-custom{letter-spacing:1px;}#sppb-addon-86#btn-86.sppb-btn-custom{background-color:#0e71b4;color:#ffffff;}#sppb-addon-86#btn-86.sppb-btn-custom:hover{background-color:#7198bb;color:#ffffff;}#sppb-addon-wrapper-79{margin:0px0px30px0px;}#sppb-addon-79{box-shadow:0000#ffffff;}#sppb-addon-79h2.sppb-addon-title{margin:0px0px30px0px;text-transform:none;padding:0px0px0px0px;}#sppb-addon-wrapper-84{margin:0px0px30px0px;}#sppb-addon-84{box-shadow:0000#ffffff;}.sp-pe-builder.pe-content#section-id-22{padding:50px0px80px0px;margin:0px0px0px0px;}#column-id-23{padding-top:47px;padding-right:40px;padding-bottom:50px;padding-left:40px;background-color:rgba(255,255,255,1);}#sppb-addon-44{color:rgba(21,21,21,1);}#sppb-addon-44.sppb-addon-title{font-size:16px;text-transform:uppercase;font-weight:600;}#sppb-addon-44h3.sppb-addon-title{margin:0px0px18px0px;padding:0px0px0px0px;}#sppb-addon-73.sppb-addon-title{margin-bottom:20px;color:rgba(37,37,37,1);font-size:18px;line-height:30px;text-transform:uppercase;font-weight:400;}#column-id-24{padding-top:47px;padding-right:40px;padding-bottom:50px;padding-left:40px;background-color:rgba(255,255,255,1);}#sppb-addon-42{color:rgba(21,21,21,1);}#sppb-addon-42.sppb-addon-title{font-size:16px;text-transform:uppercase;font-weight:600;}#sppb-addon-42h3.sppb-addon-title{margin:0px0px38px0px;padding:0px0px0px0px;}#sppb-addon-73#btn-73.sppb-btn-link{padding:00px0;text-decoration:none;border-radius:0;}#sppb-addon-73#btn-73.sppb-btn-link{text-transform:uppercase;}#column-id-25{padding-top:47px;padding-right:40px;padding-bottom:45px;padding-left:40px;background-color:rgba(255,255,255,1);}#sppb-addon-09{color:rgba(21,21,21,1);}#sppb-addon-09.sppb-addon-title{font-size:16px;text-transform:uppercase;font-weight:600;}#sppb-addon-09h3.sppb-addon-title{margin:0px0px38px0px;padding:0px0px0px0px;}body{font-family:OpenSans,sans-serif;font-size:16px;font-weight:normal;}h1{font-family:OpenSans,sans-serif;font-size:80px;font-weight:700;}h2{font-family:OpenSans,sans-serif;font-size:36px;font-weight:normal;}h3{font-family:OpenSans,sans-serif;font-size:24px;font-weight:normal;}h4{font-family:OpenSans,sans-serif;font-size:16px;font-weight:normal;}.sp-module.sp-module-title{font-weight:bold!important;}#section-id-97.sppb-addon-content:hover{background:#cae2f8;}.sppb-addon-articles.sppb-addon-article{height:100%}.sppb-slideshow-fullwidth-vertical-middle{background:rgba(0,0,0,0.3);padding:4%;}.sppb-addon-content:hover.sppb-addon-content-wrap{background:transparent!important;;}.sppb-img-container{display:block;padding:10px;min-height:100px;}.sppb-addon-content-wraph3{margin-top:10px!important;;}#sp-footer{background:#17b;}#column-wrap-id-25.sppb-addon-wrapper>div,#column-wrap-id-27.sppb-addon-wrapper>div,#column-wrap-id-29.sppb-addon-wrapper>div{ min-height:320px;}#sp-bottom1p{text-align:justify;}#section-id-81.sppb-addon-wrapper>div{min-height:200px;}.sp-megamenu-parent>li>a{color:#615e5b;padding:012px;text-transform:none;}#sp-menu{padding-left:0;padding-right:10px;}.sp-megamenu-parent.menu-fade.sp-has-child:hover.sp-dropdown{width:210px!important;}.sppb-meta-date{display:none!important;}sppb-article-introtext{text-align:justify!important;}article.item.content-wrap{padding-left:0;}.qListItem_info{display:none;}.qListItem_topic{display:none;}.sp-megamenu-parent>li>a{font-weight:600;}ul.sp-mega-group-child.sp-dropdown-itemsli:nth-child(1)a{color:#ff0000;}.sppb-panel-modern>.sppb-panel-heading{background:#ACC7D5;}.sppb-panel-modern>.sppb-panel-heading:hover{background:#69c;.view-articlearticle.item{width:100%;}.sp-megamenu-parent>li>a{color:black!important;}.category-module.mod-listlia{background:#17B;color:white;padding:10px;}.category-module.mod-listli{margin-bottom:15px;}@media(min-width:1400px){.container{max-width:1140px;}}#sp-bottom{padding:100px0px85px;} ;(function($){ $.ajaxSetup({ headers:{ 'X-CSRF-Token':Joomla.getOptions('csrf.token') } });})(jQuery);jQuery(document).ready(function($){"usestrict";var$slideFullwidth=$("#sppb-addon-29#slide-fullwidth");var$autoplay=$slideFullwidth.attr("data-sppb-slide-ride");if($autoplay=="true"){var$autoplay=true;}else{var$autoplay=false};var$controllers=$slideFullwidth.attr("data-sppb-slidefull-controllers");if($controllers=="true"){var$controllers=true;}else{var$controllers=false};$slideFullwidth.owlCarousel({margin:0,loop:true,video:true,autoplay:$autoplay,animateIn:"fadeIn",animateOut:"fadeOut",autoplayHoverPause:true,autoplaySpeed:1500,responsive:{0:{items:1},600:{items:1},1000:{items:1}},dots:$controllers,});$(".sppbSlidePrev").click(function(){$slideFullwidth.trigger("prev.owl.carousel",[400]);});$(".sppbSlideNext").click(function(){$slideFullwidth.trigger("next.owl.carousel",[400]);});});jQuery(document).ready(function($){var$slideFullwidth=$("#sppb-addon-57.articles-slider");var$autoplay=$slideFullwidth.attr("data-sppb-slide-ride");if($autoplay=="true"){var$autoplay=true;}else{var$autoplay=false};$slideFullwidth.owlCarousel({loop:true,video:true,n:true,dots:false,autoplay:$autoplay,autoplayHoverPause:true,items:1,});});varhelix3_template_uri='/templates/shaper_educon/';varsp_preloader='0';varsp_gotop='1';varsp_offanimation='default'; window.dataLayer=window.dataLayer||[];functiongt(){dataLayer.push(arguments);}gt('js',newDate());gt('config','UA-7-1');AtenciónaUsuarios24025642Int1441-1443-1444-1418info@dgr.gub.uy9a15.30 📞OficinasRegistrales:TeléfonosyDirecciones InicioInstitucionalOrganizaciónRegistralMisión,Visión,ValoresPrincipiosyFuncionesAutoridadesOficinasRegistradoresComprayLicitacionesRedRegistralIberoamericanaRedInteramericanadeCatastroyRegistrodelaPropiedadNormativaLeyOrgánicaLeyesdeinterésregistralDecretosNormasdeIntéresResoluciones1991al2010ConsultaResolucionesVariosExoneracionesBuscadorServiciosHorariosdeAtenciónDépositosencierosActuacióndeEscribanosRecibodeSueldosPlazosdeEntregaSolicitudesDocumentosConveniosConsultaReseteocontraseñaServicioDACLR-ACFSimuladordeVencimientoUsuariosRegistrarseOlvidodeContraseñaModif.DatosPersonalesFormulariosyMinutasConsultasConsultadeTrámitesConsultasTécnicasPreguntasFrecuentesPersonaJurídicaReg.SecciónMobiliaria-PrendasSDSolicitudesRemotasConsultasInformacióndeSolicitudesCriteriosdeIngresoProcedimientoAspectosatenerencuentaparasutrámiteRequisitos-ManualesDocumentosSolicitudesConstanciaInscripciónDigitalDiarioeInventarioDigital(entesting)Cer.InfoRegistralSolicitudesRemotasDescargaCert.RegistralReclamodeSolicitudesSol.Especiales(ventanilla)de9a14hrsManualEspecialesVentanillaFirmadigitalanzadaCriteriosdeIngresoGuíaparaRegistroTiempodeprocesamientodeSol.NovedadesReservaCuposIngresoDOCUMENTOSRESERVAENLÍNEA(Exclusivamenteparadoc.ingresadosfueradelDpto..)ComunicaciónObtenerTalóndePoDoc.MobiliarioenSedesdelInteriorENTREGADEDOCUMENTOSENTREGA IngresodeLibrosDiarioeInventarioenformatodigitalVerNoticiaAtención!!!PorResoluciónNo.22/2022de24/2/2022laDirectoraGeneraldeRegistroscreóelÁreadeTestimoniosyBúsquedasEspeciales,quetendráporcometidogestionarycontrolarlosprocesosdeexpedicióndetestimoniosycertificadosdeinformaciónconbúsquedasespeciales.VerNoticiaCambiosenelRegistrodeAsociacionesCivilesyFundacionesAtenciónApartirdel2deenerode2022 lossiguientestrámitesingresaránexclusivamenteenReconquista5355°pisoenformapresencial,enelhorariode10a16hs.:VerinfoEntregaDoccambiosapartirdelunes3demayodelcorrientesecancelalamodalidaddeentregadedocumentosporendawebysistemaprevistovíamailLeermásReservadeCuposIngresodeDocumentos(seincorporaNuevaOpción)IraIngresoObtenerTalóndePoAutogestióndeBoletoPodeReservasRecuerdeobtenertalóndepoatresdeCIoNºEsc.unavezingresado.IralBoletodePo(SAS)-PersonaFísicaProcedimiento pararegistrarunaSociedadporAccionesSimplificada(SAS)-PersonaFísicaVerNoticiaIngresoGaleríaMontevideoVer+ReservaenLíneaReservarCupoCertificadoDigitalDescargarCertificadoPreguntasFrecuentesIraPreguntasManualesVermanualSolicitudesRemotasAccederDocumentosEntregadeDocumentosSol.EspecialesAccederRequisitosRequerimientosUltimasNoticias 18Enero2023 Documentosobservadosporcontroldevoto 28Diciembre2022 IngresodeLibrosDiarioeInventarioenformatodigital 28Diciembre2022 PróximamentesehabilitarálibroDiarioeinventarioenformatodigital 26Diciembre2022 YaseencuentradisponibleenelserviciodeSolicitudesRemotas,laposibilidaddepedirinformaciónreferenteaRúbricadeLibrosdeComercio 27Octubre2022 DGRhaconcretadounConvenioconMEVIR VertodaslasNoticiasUsoInternoDgrCONSULTASTÉCNICO-REGISTRALESSrusuario:laconcurrenciapersonalalasoficinasdelaDgr paraplantearconsultasalosregistradores,puedesersustituidaporelsimpleenvíodeemail.Ud.obtienelarespuestaalabrevedadensudireccióndecorreoelectrónicoIraconsultasInformaciónInformacionAtenciónMulticanalTels.24025642Int.1441-1443-1418.Horariodeatenciónde9 a16hrs.Correoelectrónico:info@dgr.gub.uy.LeermásInformacionendaElectrónicaElsistemadeendaelectrónicapermitereservarDíayHoraparaellevantamientodeobservacionesdelRegistrodeInmueblesdeMontevideoluegodeconstatarlasmismasatrésdelserviciodeLeermásInformacionSolicitudesRemotasAlsuscribirsealsistemaremotolosusuariospuedenrealizarconsultastécnicas,consultadetrámites,hacersolicitudesdeinformaciónyverlosresultadosensupantalla. LeermásTasasUrgentesAmpliacionesComunesRegistrales.$1265Comunes$3812Urgentes$422Ampliaciones$2530Documentos$1265Rúbricas$1265ReservasP.AyudaenVideosComoreseteomicontraseña?Puedeobtenermasayudaenvideos,yendoanuestrocanal.VisitanuestrocanalCovid-19HORARIOSAtenciónUsuarios⏰9.15a15hrsAtenciónalPúblico⏰9a12hrs AsociaciónCivilyFundaciones⏰9.15a12hrsRecepcióndocumentos.⏰9.15a15hrsConsultasVermásHorariosUltimasNoticias 23Enero2023 ConsultadeTrámites 18Enero2023 Documentosobservadosporcontroldevoto 28Diciembre2022 IngresodeLibrosDiarioeInventarioenformatodigital VerNoticiasResumenNovedadesConsultadeTrámitesLeermasDocumentosobservadosporcontroldevotoLeermasIngresodeLibrosDiarioeInventarioenformatodigitalLeermas LosRegistrosPúblicosenUruguay LafuncióndelosRegistroseslapublicidaddelosactosynegociosjurídicosquelaleydeterminacomotrascendentes,locualseconcretaendosaspectosfundamentales:lainscripcióndeesosactosylainformacióndelosmismosaquienlosolicita.LinksReservadeDocumentosSolicitudesRemotasDescargaCert.RegistralUltimasNoticiasRequisitosRequisitos-ManualesContacto 18deJulio1730,Montevideo-Uruguaydummy+598(2) 4025642dummy+598(2)4006583dummy info@dgr.gub.uyUbicación #sppb-addon-wrapper-78{margin:0px0px30px0px;}#sppb-addon-78{ box-shadow:0000#ffffff;}#sppb-addon-78{}#sppb-addon-78.sppb-element-loaded{}@media(min-width:768px)and(max-width:991px){#sppb-addon-78{}#sppb-addon-wrapper-78{margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:20px;margin-left:0px;}}@media(max-width:767px){#sppb-addon-78{}#sppb-addon-wrapper-78{margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:10px;margin-left:0px;}} ©DGR2023.DiseñoDgrBuscar InicioInstitucionalOrganizaciónRegistralMisión,Visión,ValoresPrincipiosyFuncionesAutoridadesOficinasRegistradoresComprayLicitacionesRedRegistralIberoamericanaRedInteramericanadeCatastroyRegistrodelaPropiedadNormativaLeyOrgánicaLeyesdeinterésregistralDecretosNormasdeIntéresResoluciones1991al2010ConsultaResolucionesVariosExoneracionesBuscadorServiciosHorariosdeAtenciónDépositosencierosActuacióndeEscribanosRecibodeSueldosPlazosdeEntregaSolicitudesDocumentosConveniosConsultaReseteocontraseñaServicioDACLR-ACFSimuladordeVencimientoUsuariosRegistrarseOlvidodeContraseñaModif.DatosPersonalesFormulariosyMinutas ConsultasConsultadeTrámitesConsultasTécnicasPreguntasFrecuentesPersonaJurídicaReg.SecciónMobiliaria-PrendasSDSolicitudesRemotasConsultasInformacióndeSolicitudesCriteriosdeIngresoProcedimientoAspectosatenerencuentaparasutrámiteRequisitos-ManualesDocumentosSolicitudesConstanciaInscripciónDigitalDiarioeInventarioDigital(entesting)Cer.InfoRegistralSolicitudesRemotasDescargaCert.RegistralReclamodeSolicitudesSol.Especiales(ventanilla)de9a14hrsManualEspecialesVentanillaFirmadigitalanzadaCriteriosdeIngresoGuíaparaRegistroTiempodeprocesamientodeSol.NovedadesReservaCuposIngresoDOCUMENTOSRESERVAENLÍNEA(Exclusivamenteparadoc.ingresadosfueradelDpto..)ComunicaciónObtenerTalóndePoDoc.MobiliarioenSedesdelInterior 

Địa điểm:DGRBáo cáo

Nếu có vi phạm trang web, vui lòng nhấp vào Báo cáoBáo cáo

Thông tin đề xuất

Trang web được đề xuất