DGR

  • 2022-01-10Ngày thu
  • 2022-02-15Đã cập nhật
DGR
  • Địa chỉ trang web:www.dgr.gub.uy
  • IP máy chủ:179.27.155.68
  • Mô tả trang web:Sitio Oficial Dirección General de Registros

tên miền:www.dgr.gub.uyĐịnh giá

Về 5000~500000

tên miền:www.dgr.gub.uylưu lượng

556

tên miền:www.dgr.gub.uyTốt hay xấu

Thăng trầm. Vượt qua mọi khó khăn

trang mạng:DGRTrọng lượng

4

trang mạng:DGRIP

179.27.155.68

trang mạng:DGRNội dung

DGR .sp-pe-builder.pe-content#section-id-27{padding-top:0;padding-right:0;padding-bottom:0;padding-left:0;margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;}#sppb-addon-29a:hover,#sppb-addon-29a:focus,#sppb-addon-29a:active{color:#eabe70;}.sp-pe-builder.pe-content#section-id-97{padding:0px0px50px0px;margin:0px0px0px0px;}#column-id-98{padding-top:90px;padding-right:0;padding-bottom:0;padding-left:0;}#sppb-addon-wrapper-88{margin:0px0px30px0px;}#sppb-addon-88{background-color:#1a5075;box-shadow:0000#ffffff;}#sppb-addon-88.sppb-addon-overlayer{mix-blend-mode:normal;}#sppb-addon-88.sppb-addon-title{color:#4A4A4A;font-size:28px;line-height:22px;}@media(min-width:768px)and(max-width:991px){#sppb-addon-wrapper-88{margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:20px;margin-left:0px;}}@media(max-width:767px){#sppb-addon-wrapper-88{margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:10px;margin-left:0px;}}#sppb-addon-88.sppb-addon-titlesmall{font-size:63%;line-height:1.8;font-weight:400;display:block;opacity:.7;}#sppb-addon-wrapper-88#sppb-addon-88:hover{box-shadow:025px40px-15pxrgba(152,0,38,0.55),inset0-8px2px0rgba(0,0,0,0.1);}#sppb-addon-88#btn-88.sppb-btn-custom{background-color:#1a5075;color:#fff;}#sppb-addon-88#btn-88.sppb-btn-custom:hover{background-color:#17b;color:#;}#sppb-addon-wrapper-95{margin:0px0px30px0px;}#sppb-addon-95{color:#ffffff;background-color:#e;box-shadow:0000#ffffff;}#sppb-addon-95a{color:#008dd2;}#sppb-addon-95a:hover,#sppb-addon-95a:focus,#sppb-addon-95a:active{color:#769bad;}#sppb-addon-95.sppb-addon-title{margin-top:0px;margin-bottom:0px;color:#504a4a;font-size:28px;line-height:22px;}@media(min-width:768px)and(max-width:991px){#sppb-addon-wrapper-95{margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:20px;margin-left:0px;}}@media(max-width:767px){#sppb-addon-wrapper-95{margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:10px;margin-left:0px;}}#sppb-addon-95.sppb-addon-titlesmall{font-size:63%;line-height:1.8;font-weight:400;display:block;opacity:.7;}#sppb-addon-wrapper-95#sppb-addon-95:hover{box-shadow:025px40px-15pxrgba(152,0,38,0.55),inset0-8px2px0rgba(0,0,0,0.1);}#sppb-addon-95#btn-95.sppb-btn-custom{background-color:#E;color:#fff;}#sppb-addon-95#btn-95.sppb-btn-custom:hover{background-color:#17b;color:#1c1b1b;}#sppb-addon-wrapper-88{margin:0px0px30px0px;}#sppb-addon-88{background-color:#8c1c14;box-shadow:0000#ffffff;}#sppb-addon-88.sppb-addon-overlayer{mix-blend-mode:normal;}#sppb-addon-88.sppb-addon-title{color:#4A4A4A;font-size:28px;line-height:22px;}@media(min-width:768px)and(max-width:991px){#sppb-addon-wrapper-88{margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:20px;margin-left:0px;}}@media(max-width:767px){#sppb-addon-wrapper-88{margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:10px;margin-left:0px;}}#sppb-addon-88.sppb-addon-titlesmall{font-size:63%;line-height:1.8;font-weight:400;display:block;opacity:.7;}#sppb-addon-wrapper-88#sppb-addon-88:hover{box-shadow:025px40px-15pxrgba(152,0,38,0.55),inset0-8px2px0rgba(0,0,0,0.1);}#sppb-addon-88#btn-88.sppb-btn-custom{background-color:#8c1c14;color:#fff;}#sppb-addon-88#btn-88.sppb-btn-custom:hover{background-color:#17b;color:#;}#sppb-addon-wrapper-27{margin:0px0px30px0px;}#sppb-addon-27{background-color:#600f3e;box-shadow:0000#ffffff;}#sppb-addon-27a:hover,#sppb-addon-27a:focus,#sppb-addon-27a:active{color:DGR#17b;}#sppb-addon-27.sppb-addon-title{color:#4A4A4A;font-size:28px;line-height:22px;}@media(min-width:768px)and(max-width:991px){#sppb-addon-wrapper-27{margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:20px;margin-left:0px;}}@media(max-width:767px){#sppb-addon-wrapper-27{margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:10px;margin-left:0px;}}#sppb-addon-27.sppb-addon-titlesmall{font-size:63%;line-height:1.8;font-weight:400;display:block;opacity:.7;}#sppb-addon-wrapper-27#sppb-addon-27:hover{box-shadow:025px40px-15pxrgba(152,0,38,0.55),inset0-8px2px0rgba(0,0,0,0.1);}#sppb-addon-27#btn-27.sppb-btn-custom{background-color:#600f3e;color:#fff;}#sppb-addon-27#btn-27.sppb-btn-custom:hover{background-color:#0e71b4;color:#2d2a2a;}#sppb-addon-wrapper-31{margin:0px0px30px0px;}#sppb-addon-31{background-color:#2c92a6;box-shadow:0000#ffffff;}#sppb-addon-31.sppb-addon-title{margin-top:10px;margin-bottom:2px;color:#4A4A4A;font-size:30px;line-height:20px;}@media(min-width:768px)and(max-width:991px){#sppb-addon-wrapper-31{margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:20px;margin-left:0px;}}@media(max-width:767px){#sppb-addon-wrapper-31{margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:10px;margin-left:0px;}}#sppb-addon-31.sppb-addon-titlesmall{font-size:63%;line-height:1.8;font-weight:400;display:block;opacity:.7;}#sppb-addon-wrapper-31#sppb-addon-31:hover{box-shadow:025px40px-15pxrgba(152,0,38,0.55),inset0-8px2px0rgba(0,0,0,0.1);}#sppb-addon-31#btn-31.sppb-btn-custom{background-color:#2c92a6;color:#fff;}#sppb-addon-31#btn-31.sppb-btn-custom:hover{background-color:#17b;color:#1c1b1b;}#column-id-99{padding-top:90px;padding-right:0;padding-bottom:0;padding-left:0;}#sppb-addon-wrapper-92{margin:0px0px30px0px;}#sppb-addon-92{background-color:#a;box-shadow:0000#ffffff;}#sppb-addon-92.sppb-addon-title{margin-top:10px;margin-bottom:2px;color:#4A4A4A;font-size:26px;line-height:20px;}@media(min-width:768px)and(max-width:991px){#sppb-addon-wrapper-92{margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:20px;margin-left:0px;}}@media(max-width:767px){#sppb-addon-wrapper-92{margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:10px;margin-left:0px;}}#sppb-addon-92.sppb-addon-titlesmall{font-size:63%;line-height:1.8;font-weight:400;display:block;opacity:.7;}#sppb-addon-wrapper-92#sppb-addon-92:hover{box-shadow:025px40px-15pxrgba(152,0,38,0.55),inset0-8px2px0rgba(0,0,0,0.1);}#sppb-addon-92#btn-92.sppb-btn-custom{background-color:#a;color:#fff;}#sppb-addon-92#btn-92.sppb-btn-custom:hover{background-color:#17b;color:#1c1b1b;}#sppb-addon-wrapper-33{margin:0px0px30px0px;}#sppb-addon-33{background-color:#6fb94c;box-shadow:0000#ffffff;}#sppb-addon-33a{color:#008dd2;}#sppb-addon-33a:hover,#sppb-addon-33a:focus,#sppb-addon-33a:active{color:#769bad;}#sppb-addon-33.sppb-addon-title{margin-top:15px;margin-bottom:3px;color:#4A4A4A;font-size:30px;line-height:22px;}@media(min-width:768px)and(max-width:991px){#sppb-addon-wrapper-33{margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:20px;margin-left:0px;}}@media(max-width:767px){#sppb-addon-wrapper-33{margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:10px;margin-left:0px;}}#sppb-addon-33.sppb-addon-titlesmall{font-size:63%;line-height:1.8;font-weight:400;display:block;opacity:.7;}#sppb-addon-wrapper-33#sppb-addon-33:hover{box-shadow:025px40px-15pxrgba(152,0,38,0.55),inset0-8px2px0rgba(0,0,0,0.1);}#sppb-addon-33#btn-33.sppb-btn-custom{background-color:#6fb94c;color:#fff;}#sppb-addon-33#btn-33.sppb-btn-custom:hover{background-color:#17b;color:#1a1a1a;}#sppb-addon-wrapper-30{margin:0px0px30px0px;}#sppb-addon-30{color:#ffffff;background-color:#5c85bb;box-shadow:0000#ffffff;}#sppb-addon-30a{color:#008dd2;}#sppb-addon-30a:hover,#sppb-addon-30a:focus,#sppb-addon-30a:active{color:#769bad;}#sppb-addon-30.sppb-addon-title{margin-top:0px;margin-bottom:0px;color:#504a4a;font-size:28px;line-height:22px;}@media(min-width:768px)and(max-width:991px){#sppb-addon-wrapper-30{margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:20px;margin-left:0px;}}@media(max-width:767px){#sppb-addon-wrapper-30{margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:10px;margin-left:0px;}}#sppb-addon-30.sppb-addon-titlesmall{font-size:63%;line-height:1.8;font-weight:400;display:block;opacity:.7;}#sppb-addon-wrapper-30#sppb-addon-30:hover{box-shadow:025px40px-15pxrgba(152,0,38,0.55),inset0-8px2px0rgba(0,0,0,0.1);}#sppb-addon-30#btn-30.sppb-btn-custom{background-color:#5c85bb;color:#fff;}#sppb-addon-30#btn-30.sppb-btn-custom:hover{background-color:#17b;color:#1c1b1b;}#sppb-addon-wrapper-42{margin:0px0px30px0px;}#sppb-addon-42{background-color:#5ab6bb;box-shadow:0000#ffffff;}#sppb-addon-42a{color:#008dd2;}#sppb-addon-42a:hover,#sppb-addon-42a:focus,#sppb-addon-42a:active{color:#769bad;}#sppb-addon-42.sppb-addon-title{margin-top:10px;color:#4A4A4A;font-size:30px;line-height:20px;}@media(min-width:768px)and(max-width:991px){#sppb-addon-wrapper-42{margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:20px;margin-left:0px;}}@media(max-width:767px){#sppb-addon-wrapper-42{margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:10px;margin-left:0px;}}#sppb-addon-42.sppb-addon-titlesmall{font-size:63%;line-height:1.8;font-weight:400;display:block;opacity:.7;}#sppb-addon-wrapper-42#sppb-addon-42:hover{box-shadow:025px40px-15pxrgba(152,0,38,0.55),inset0-8px2px0rgba(0,0,0,0.1);}#sppb-addon-42#btn-42.sppb-btn-custom{background-color:#5ab6bb;color:#fff;}#sppb-addon-42#btn-42.sppb-btn-custom:hover{background-color:#17b;color:#1a1a1a;}#sppb-addon-wrapper-83{margin:0px0px30px0px;}#sppb-addon-83{background-color:#a;box-shadow:0000#ffffff;}#sppb-addon-83.sppb-addon-title{margin-top:10px;margin-bottom:2px;color:#4A4A4A;font-size:26px;line-height:20px;}@media(min-width:768px)and(max-width:991px){#sppb-addon-wrapper-83{margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:20px;margin-left:0px;}}@media(max-width:767px){#sppb-addon-wrapper-83{margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:10px;margin-left:0px;}}#sppb-addon-83.sppb-addon-titlesmall{font-size:63%;line-height:1.8;font-weight:400;display:block;opacity:.7;}#sppb-addon-wrapper-83#sppb-addon-83:hover{box-shadow:025px40px-15pxrgba(152,0,38,0.55),inset0-8px2px0rgba(0,0,0,0.1);}#sppb-addon-83#btn-83.sppb-btn-custom{background-color:#a;color:#fff;}#sppb-addon-83#btn-83.sppb-btn-custom:hover{background-color:#17b;color:#1c1b1b;}#sppb-addon-89#btn-89.sppb-btn-link{padding:00px0;text-decoration:none;border-radius:0;}#sppb-addon-89#btn-89.sppb-btn-link:hover,#sppb-addon-89#btn-89.sppb-btn-link:focus{color:#307e92;}.sp-pe-builder.pe-content#section-id-39{margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;}#column-id-40{background-ime:url(/imes/2019/10/25/prueba11.fw.png);background-repeat:no-repeat;background-size:cover;background-attachment:inherit;background-position:00;}#sppb-addon-23{color:rgba(255,255,255,1);}#sppb-addon-23.sppb-addon-title{font-size:14px;}#sppb-addon-23.sppb-addon-cta{padding:40px20px;}#sppb-addon-23.sppb-cta-subtitle{font-size:24px;line-height:24px;}.sp-pe-builder.pe-content#section-id-77{padding-top:120px;padding-right:0px;padding-bottom:100px;padding-left:0px;margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;background-color:#eee;}@media(max-width:767px){.sp-pe-builder.pe-content#section-id-77{padding-top:40px;padding-right:0px;padding-bottom:40px;padding-left:0px;}}#column-id-66{box-shadow:0000#fff;}#sppb-addon-wrapper-44{margin:0px0px30px0px;}#sppb-addon-44{box-shadow:0000#ffffff;}@media(min-width:768px)and(max-width:991px){#sppb-addon-wrapper-44{margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:20px;margin-left:0px;}}@media(max-width:767px){#sppb-addon-wrapper-44{margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:10px;margin-left:0px;}}#sppb-addon-44.sppb-addon-title{color:#1177bb;}#sppb-addon-44.animated-heading-highlighted-text{color:#298db3;}#sppb-addon-44.animated-text-words-wrapper{color:#298db3;}@media(min-width:768px)and(max-width:991px){#sppb-addon-44.sppb-addon-title{margin:;padding:;}}@media(max-width:767px){#sppb-addon-44.sppb-addon-title{margin:;padding:;}}#column-id-70{border-width:1px;border-color:#f5f6fa;border-style:solid;box-shadow:0px20px25px0pxrgba(111,140,188,0.15);}#column-wrap-id-70{margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:30px;margin-left:0px;}@media(min-width:768px)and(max-width:991px){#column-wrap-id-70{margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:20px;margin-left:0px;}}@media(max-width:767px){#column-wrap-id-70{margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:10px;margin-left:0px;}}#sppb-addon-wrapper-19{margin:0px0px0px0px;}#sppb-addon-19{color:#2b303c;background-color:#fff;box-shadow:0px0px0px0px#fff;padding:60px40px60px40px;}#sppb-addon-19.sppb-addon-title{margin-top:0px;margin-bottom:17px;color:#17b;font-size:40px;line-height:68px;font-weight:400;}@media(max-width:767px){#sppb-addon-19{padding-top:60px;padding-right:30px;padding-bottom:60px;padding-left:30px;}#sppb-addon-19.sppb-addon-title{font-size:40px;line-height:40px;line-height:50px;}}#sppb-addon-19.sppb-addon-title{font-family:"OpenSans";}#sppb-addon-19.sppb-pricing-price-container{font-family:"OpenSans";}#sppb-addon-19.sppb-pricing-features{font-family:"VarelaRound";}#sppb-addon-19.sppb-btn{font-family:"OpenSans";}#sppb-addon-19.sppb-pricing-price{color:#479bae;font-size:30px;line-height:30px;}#sppb-addon-19.sppb-pricing-price-symbol{color:#479bae;font-size:28px;}#sppb-addon-19.sppb-pricing-duration{color:#1f51d4;font-size:24px;}#sppb-addon-19.sppb-pricing-features{margin-bottom:22px;}#sppb-addon-19.sppb-pricing-featuresulli{font-size:16px;line-height:16px;margin-bottom:5px;}#sppb-addon-19.sppb-pricing-price-container{margin-bottom:35px;border-color:#17b;}#sppb-addon-19#btn-19.sppb-btn-custom{text-transform:uppercase;}#sppb-addon-19#btn-19.sppb-btn-custom{background-color:#1f51d4;color:#fff;padding:16px35px16px35px;}#sppb-addon-19#btn-19.sppb-btn-custom:hover{background-color:#282e3f;color:#fff;}#sppb-addon-19.sppb-pricing-header.sppb-pricing-duration#sppb-addon-19.sppb-pricing-header.sppb-pricing-price#sppb-addon-19.sppb-pricing-header.sppb-addon-title,#sppb-addon-19.sppb-pricing-featuresulli,#sppb-addon-19.sppb-pricing-price-container,#sppb-addon-19{transition:.4s;}#sppb-addon-19:hover{box-shadow:;background:#cae2f8;}#sppb-addon-19:hover.sppb-pricing-price-container{border-color:#17b;}#column-id-72{border-width:1px;border-color:#f5f6fa;border-style:solid;box-shadow:0px20px25px0pxrgba(111,140,188,0.15);}#column-wrap-id-72{margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:30px;margin-left:0px;}@media(min-width:768px)and(max-width:991px){#column-wrap-id-72{margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:20px;margin-left:0px;}}@media(max-width:767px){#column-wrap-id-72{margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:10px;margin-left:0px;}}#sppb-addon-wrapper-07{margin:0px0px0px0px;}#sppb-addon-07{color:#2b303c;background-color:#fff;box-shadow:0px0px0px0px#fff;padding:60px40px60px40px;}#sppb-addon-07.sppb-addon-title{margin-top:0px;margin-bottom:17px;color:#17b;font-size:40px;line-height:68px;font-weight:400;}@media(max-width:767px){#sppb-addon-07{padding-top:60px;padding-right:30px;padding-bottom:60px;padding-left:30px;}#sppb-addon-07.sppb-addon-title{font-size:40px;line-height:40px;line-height:50px;}}#sppb-addon-07.sppb-addon-title{font-family:"OpenSans";}#sppb-addon-07.sppb-pricing-price-container{font-family:"OpenSans";}#sppb-addon-07.sppb-pricing-features{font-family:"VarelaRound";}#sppb-addon-07.sppb-btn{font-family:"OpenSans";}#sppb-addon-07.sppb-pricing-price{color:#479bae;font-size:30px;line-height:30px;}#sppb-addon-07.sppb-pricing-price-symbol{color:#479bae;font-size:28px;}#sppb-addon-07.sppb-pricing-duration{color:#1f51d4;font-size:24px;}#sppb-addon-07.sppb-pricing-features{margin-bottom:22px;}#sppb-addon-07.sppb-pricing-featuresulli{font-size:16px;line-height:16px;margin-bottom:5px;}#sppb-addon-07.sppb-pricing-price-container{margin-bottom:35px;}#sppb-addon-07#btn-07.sppb-btn-custom{text-transform:uppercase;}#sppb-addon-07#btn-07.sppb-btn-custom{background-color:#1f51d4;color:#fff;padding:16px35px16px35px;}#sppb-addon-07#btn-07.sppb-btn-custom:hover{background-color:#282e3f;color:#fff;}#sppb-addon-07.sppb-pricing-header.sppb-pricing-duration#sppb-addon-07.sppb-pricing-header.sppb-pricing-price#sppb-addon-07.sppb-pricing-header.sppb-addon-title,#sppb-addon-07.sppb-pricing-featuresulli,#sppb-addon-07.sppb-pricing-price-container,#sppb-addon-07{transition:.4s;}#sppb-addon-07:hover{box-shadow:;background:#cae2f8;}#column-id-74{border-width:1px;border-color:#f5f6fa;border-style:solid;box-shadow:0px20px25px0pxrgba(111,140,188,0.15);}#column-wrap-id-74{margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:30px;margin-left:0px;}@media(min-width:768px)and(max-width:991px){#column-wrap-id-74{margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:20px;margin-left:0px;}}@media(max-width:767px){#column-wrap-id-74{margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:10px;margin-left:0px;}}#sppb-addon-wrapper-12{margin:0px0px0px0px;}#sppb-addon-12{color:#2b303c;background-color:#fff;box-shadow:0px0px0px0px#fff;padding:60px40px60px40px;}#sppb-addon-12.sppb-addon-title{margin-top:0px;margin-bottom:17px;color:#17b;font-size:40px;line-height:68px;font-weight:400;}@media(max-width:767px){#sppb-addon-12{padding-top:60px;padding-right:30px;padding-bottom:60px;padding-left:30px;}#sppb-addon-12.sppb-addon-title{font-size:40px;line-height:40px;line-height:50px;}}#sppb-addon-12.sppb-addon-title{font-family:"OpenSans";}#sppb-addon-12.sppb-pricing-price-container{font-family:"OpenSans";}#sppb-addon-12.sppb-pricing-features{font-family:"VarelaRound";}#sppb-addon-12.sppb-btn{font-family:"OpenSans";}#sppb-addon-12.sppb-pricing-price{color:#479bae;font-size:30px;line-height:30px;}#sppb-addon-12.sppb-pricing-price-symbol{color:#479bae;font-size:28px;}#sppb-addon-12.sppb-pricing-duration{color:#1f51d4;font-size:24px;}#sppb-addon-12.sppb-pricing-features{margin-bottom:22px;}#sppb-addon-12.sppb-pricing-featuresulli{font-size:16px;line-height:16px;margin-bottom:5px;}#sppb-addon-12.sppb-pricing-price-container{margin-bottom:35px;}#sppb-addon-12#btn-12.sppb-btn-custom{text-transform:uppercase;}#sppb-addon-12#btn-12.sppb-btn-custom{background-color:#1f51d4;color:#fff;padding:16px35px16px35px;}#sppb-addon-12#btn-12.sppb-btn-custom:hover{background-color:#282e3f;color:#fff;}#sppb-addon-12.sppb-pricing-header.sppb-pricing-duration#sppb-addon-12.sppb-pricing-header.sppb-pricing-price#sppb-addon-12.sppb-pricing-header.sppb-addon-title,#sppb-addon-12.sppb-pricing-featuresulli,#sppb-addon-12.sppb-pricing-price-container,#sppb-addon-12{transition:.4s;}#sppb-addon-12:hover{box-shadow:;background:#cae2f8;}#column-id-76{border-width:1px;border-color:#f5f6fa;border-style:solid;box-shadow:0px20px25px0pxrgba(111,140,188,0.15);}#column-wrap-id-76{margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:30px;margin-left:0px;}@media(min-width:768px)and(max-width:991px){#column-wrap-id-76{margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:20px;margin-left:0px;}}@media(max-width:767px){#column-wrap-id-76{margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:10px;margin-left:0px;}}#sppb-addon-wrapper-40{margin:0px0px0px0px;}#sppb-addon-40{color:#2b303c;background-color:#fff;box-shadow:0px0px0px0px#fff;padding:60px40px60px40px;}#sppb-addon-40.sppb-addon-title{margin-top:0px;margin-bottom:17px;color:#17b;font-size:40px;line-height:68px;font-weight:400;}@media(max-width:767px){#sppb-addon-40{padding-top:60px;padding-right:30px;padding-bottom:60px;padding-left:30px;}#sppb-addon-40.sppb-addon-title{font-size:40px;line-height:40px;line-height:50px;}}#sppb-addon-40.sppb-addon-title{font-family:"OpenSans";}#sppb-addon-40.sppb-pricing-price-container{font-family:"OpenSans";}#sppb-addon-40.sppb-pricing-features{font-family:"VarelaRound";}#sppb-addon-40.sppb-btn{font-family:"OpenSans";}#sppb-addon-40.sppb-pricing-price{color:#479bae;font-size:30px;line-height:30px;}#sppb-addon-40.sppb-pricing-price-symbol{color:#479bae;font-size:28px;}#sppb-addon-40.sppb-pricing-duration{color:#1f51d4;font-size:24px;}#sppb-addon-40.sppb-pricing-features{margin-bottom:22px;}#sppb-addon-40.sppb-pricing-featuresulli{font-size:16px;line-height:16px;margin-bottom:5px;}#sppb-addon-40.sppb-pricing-price-container{margin-bottom:35px;border-color:#17b;}#sppb-addon-40#btn-40.sppb-btn-custom{text-transform:uppercase;}#sppb-addon-40#btn-40.sppb-btn-custom{background-color:#1f51d4;color:#fff;padding:16px35px16px35px;}#sppb-addon-40#btn-40.sppb-btn-custom:hover{background-color:#282e3f;color:#fff;}#sppb-addon-40.sppb-pricing-header.sppb-pricing-duration#sppb-addon-40.sppb-pricing-header.sppb-pricing-price#sppb-addon-40.sppb-pricing-header.sppb-addon-title,#sppb-addon-40.sppb-pricing-featuresulli,#sppb-addon-40.sppb-pricing-price-container,#sppb-addon-40{transition:.4s;}#sppb-addon-40:hover{box-shadow:;background:#cae2f8;}#sppb-addon-40:hover.sppb-pricing-price-container{border-color:#17b;}#column-id-78{border-width:1px;border-color:#f5f6fa;border-style:solid;box-shadow:0px20px25px0pxrgba(111,140,188,0.15);}#column-wrap-id-78{margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:30px;margin-left:0px;}@media(min-width:768px)and(max-width:991px){#column-wrap-id-78{margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:20px;margin-left:0px;}}@media(max-width:767px){#column-wrap-id-78{margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:10px;margin-left:0px;}}#sppb-addon-wrapper-45{margin:0px0px0px0px;}#sppb-addon-45{color:#2b303c;background-color:#fff;box-shadow:0px0px0px0px#fff;padding:60px40px60px40px;}#sppb-addon-45.sppb-addon-title{margin-top:0px;margin-bottom:17px;color:#17b;font-size:40px;line-height:68px;font-weight:400;}@media(max-width:767px){#sppb-addon-45{padding-top:60px;padding-right:30px;padding-bottom:60px;padding-left:30px;}#sppb-addon-45.sppb-addon-title{font-size:40px;line-height:40px;line-height:50px;}}#sppb-addon-45.sppb-addon-title{font-family:"OpenSans";}#sppb-addon-45.sppb-pricing-price-container{font-family:"OpenSans";}#sppb-addon-45.sppb-pricing-features{font-family:"VarelaRound";}#sppb-addon-45.sppb-btn{font-family:"OpenSans";}#sppb-addon-45.sppb-pricing-price{color:#479bae;font-size:30px;line-height:30px;}#sppb-addon-45.sppb-pricing-price-symbol{color:#479bae;font-size:28px;}#sppb-addon-45.sppb-pricing-duration{color:#1f51d4;font-size:24px;}#sppb-addon-45.sppb-pricing-features{margin-bottom:22px;}#sppb-addon-45.sppb-pricing-featuresulli{font-size:16px;line-height:16px;margin-bottom:5px;}#sppb-addon-45.sppb-pricing-price-container{margin-bottom:35px;}#sppb-addon-45#btn-45.sppb-btn-custom{text-transform:uppercase;}#sppb-addon-45#btn-45.sppb-btn-custom{background-color:#1f51d4;color:#fff;padding:16px35px16px35px;}#sppb-addon-45#btn-45.sppb-btn-custom:hover{background-color:#282e3f;color:#fff;}#sppb-addon-45.sppb-pricing-header.sppb-pricing-duration#sppb-addon-45.sppb-pricing-header.sppb-pricing-price#sppb-addon-45.sppb-pricing-header.sppb-addon-title,#sppb-addon-45.sppb-pricing-featuresulli,#sppb-addon-45.sppb-pricing-price-container,#sppb-addon-45{transition:.4s;}#sppb-addon-45:hover{box-shadow:;background:#cae2f8;}#column-id-80{border-width:1px;border-color:#f5f6fa;border-style:solid;box-shadow:0px20px25px0pxrgba(111,140,188,0.15);}#column-wrap-id-80{margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:30px;margin-left:0px;}@media(min-width:768px)and(max-width:991px){#column-wrap-id-80{margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:20px;margin-left:0px;}}@media(max-width:767px){#column-wrap-id-80{margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:10px;margin-left:0px;}}#sppb-addon-wrapper-50{margin:0px0px0px0px;}#sppb-addon-50{color:#2b303c;background-color:#fff;box-shadow:0px0px0px0px#fff;padding:60px40px60px40px;}#sppb-addon-50.sppb-addon-title{margin-top:0px;margin-bottom:17px;color:#17b;font-size:40px;line-height:68px;font-weight:400;}@media(max-width:767px){#sppb-addon-50{padding-top:60px;padding-right:30px;padding-bottom:60px;padding-left:30px;}#sppb-addon-50.sppb-addon-title{font-size:40px;line-height:40px;line-height:50px;}}#sppb-addon-50.sppb-addon-title{font-family:"OpenSans";}#sppb-addon-50.sppb-pricing-price-container{font-family:"OpenSans";}#sppb-addon-50.sppb-pricing-features{font-family:"VarelaRound";}#sppb-addon-50.sppb-btn{font-family:"OpenSans";}#sppb-addon-50.sppb-pricing-price{color:#479bae;font-size:30px;line-height:30px;}#sppb-addon-50.sppb-pricing-price-symbol{color:#479bae;font-size:28px;}#sppb-addon-50.sppb-pricing-duration{color:#1f51d4;font-size:24px;}#sppb-addon-50.sppb-pricing-features{margin-bottom:22px;}#sppb-addon-50.sppb-pricing-featuresulli{font-size:16px;line-height:16px;margin-bottom:5px;}#sppb-addon-50.sppb-pricing-price-container{margin-bottom:35px;}#sppb-addon-50#btn-50.sppb-btn-custom{text-transform:uppercase;}#sppb-addon-50#btn-50.sppb-btn-custom{background-color:#1f51d4;color:#fff;padding:16px35px16px35px;}#sppb-addon-50#btn-50.sppb-btn-custom:hover{background-color:#282e3f;color:#fff;}#sppb-addon-50.sppb-pricing-header.sppb-pricing-duration#sppb-addon-50.sppb-pricing-header.sppb-pricing-price#sppb-addon-50.sppb-pricing-header.sppb-addon-title,#sppb-addon-50.sppb-pricing-featuresulli,#sppb-addon-50.sppb-pricing-price-container,#sppb-addon-50{transition:.4s;}#sppb-addon-50:hover{box-shadow:;background:#cae2f8;}.sp-pe-builder.pe-content#section-id-24{padding-top:88px;padding-right:0px;padding-bottom:185px;padding-left:0px;margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;color:#;background-color:#ffffff;background-ime:url(sppebuilder.com/imes/2021/tattoo-studio/bg-pattern1.png);background-repeat:no-repeat;background-size:cover;background-attachment:inherit;background-position:50%50%;box-shadow:0000#ffffff;}@media(max-width:767px){.sp-pe-builder.pe-content#section-id-24{padding-top:20px;padding-right:0px;padding-bottom:30px;padding-left:0px;}}.sp-pe-builder.pe-content#section-id-24>.sppb-row-overlay{mix-blend-mode:normal;}@media(min-width:1400px){#section-id-24>.sppb-row-container{max-width:px;}}#section-id-24>.sppb-row-container>.sppb-row{margin-left:-20px;margin-right:-20px;}#section-id-24>.sppb-row-container>.sppb-row>div{padding-left:20px;padding-right:20px;}@media(max-width:991.98px){#section-id-24>.sppb-row-container>.sppb-row{margin-left:-15px;margin-right:-15px;}#section-id-24>.sppb-row-container>.sppb-row>div{padding-left:15px;padding-right:15px;}}@media(max-width:767.98px){#section-id-24>.sppb-row-container>.sppb-row{margin-left:-15px;margin-right:-15px;}#section-id-24>.sppb-row-container>.sppb-row>div{padding-left:15px;padding-right:15px;}}#column-id-24{box-shadow:0000#fff;}#sppb-addon-wrapper-25{margin:0px0px52px0px;}#sppb-addon-25{box-shadow:0000#ffffff;}#sppb-addon-25.sppb-addon-title{font-size:84px;line-height:85px;font-weight:400;}@media(min-width:768px)and(max-width:991px){#sppb-addon-25.sppb-addon-title{font-size:48px;line-height:48px;line-height:54px;}#sppb-addon-wrapper-25{margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:50px;margin-left:0px;}}@media(max-width:767px){#sppb-addon-25.sppb-addon-title{font-size:32px;line-height:32px;line-height:36px;}#sppb-addon-wrapper-25{margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:30px;margin-left:0px;}}#sppb-addon-25.sppb-addon-title{font-family:"BebasNeue";}#sppb-addon-25.sppb-addon-titlemark{color:#17b;padding:0px;background:none;}#sppb-addon-25h2.sppb-addon-title{margin:0px0px0px0px;text-transform:uppercase;padding:0px0px0px0px;}#column-id-26{box-shadow:0000#fff;}.sp-pe-builder.pe-content#section-id-27{padding-top:0px;padding-right:0px;padding-bottom:0px;padding-left:0px;margin-top:0px;margin-right:-30%;margin-bottom:0px;margin-left:auto;box-shadow:0000#ffffff;max-width:1993px;}@media(min-width:768px)and(max-width:991px){.sp-pe-builder.pe-content#section-id-27{margin-top:0px;margin-right:-22%;margin-bottom:0px;margin-left:0px;max-width:880px;}}@media(max-width:767px){.sp-pe-builder.pe-content#section-id-27{margin-top:0px;margin-right:auto;margin-bottom:0px;margin-left:auto;}}#column-id-28{box-shadow:0000#fff;}#sppb-addon-wrapper-29{margin:66px-45%0px0px;}#sppb-addon-29{box-shadow:0000#ffffff;}@media(min-width:768pxDGR)and(max-width:991px){#sppb-addon-wrapper-29{margin-top:0px;margin-right:-308px;margin-bottom:65px;margin-left:0px;}}@media(max-width:767px){#sppb-addon-wrapper-29{margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;}}#sppb-addon-29.sppb-carousel-extended-description{font-family:"Heebo";}#sppb-addon-29.sppb-carousel-extended-subheading{font-family:"Heebo";}#sppb-addon-29.sppb-carousel-extended-heading{font-family:"BebasNeue";}#sppb-addon-wrapper-29{max-width:2001px;}#sppb-addon-wrapper-29#sppb-addon-29.sppb-carousel-extended-content-wrap{padding:35px43px;background:linear-gradient(13.7deg,#27.19%,rgba(0,0,0,0)91.37%);}#sppb-addon-29.sppb-carousel-extended-description{order:1;}#sppb-addon-29.sppb-carousel-extended-heading{order:2;}#sppb-addon-29.sppb-carousel-extended-subheading{order:3;}#sppb-addon-29.sppb-carousel-extended-n-control{width:auto;right:44%;bottom:unset!important;}@media(max-width:1024px)and(min-width:992px){#sppb-addon-29.sppb-carousel-extended-outer-ste{height:530px!important;}}@media(max-width:991px){#sppb-addon-29.sppb-carousel-extended-n-control{right:37%;}}@media(max-width:767px){#sppb-addon-wrapper-29#sppb-addon-29.sppb-carousel-extended-content-wrap{padding:25px;}#sppb-addon-29.sppb-carousel-extended-n-control{right:0px;}#sppb-addon-wrapper-29#sppb-addon-29.sppb-carousel-extended-n-control.n-control{height:48px;line-height:48px;width:48px;font-size:18px;}}@media(max-width:430px){#sppb-addon-29.sppb-carousel-extended-outer-ste{height:280px!important;}#sppb-addon-wrapper-29#sppb-addon-29.sppb-carousel-extended-content-wrap{padding:20px;}}#sppb-addon-29.sppb-carousel-extended-n-control.n-control{height:80px;line-height:80px;width:80px;background:#FFF8EC;color:#261E15;font-size:28px;border-color:rgba(255,255,255,0);border-radius:100px;margin-top:-54%;margin-left:22px;margin-right:22px;}#sppb-addon-29.sppb-carousel-extended-n-control.n-control:hover{background-color:#17b;color:rgba(0,0,0,0.8);}#sppb-addon-29.sppb-carousel-extended-dotsulli{height:4px;line-height:4px;width:25px;}#sppb-addon-29.sppb-carousel-extended-item-overlay{background:-webkit-linear-gradient(13deg,#27%,rgba(0,0,0,0)92%)transparent;background:linear-gradient(13deg,#27%,rgba(0,0,0,0)92%)transparent;}#sppb-addon-29.sppb-carousel-extended-content-wrap{justify-content:flex-end;align-items:flex-start;text-align:left;}#sppb-addon-29.sppb-carousel-extended-heading{font-size:43px;line-height:45px;letter-spacing:0px;color:#17b;margin:0px0px0px0px;font-weight:400;}#sppb-addon-29.sppb-carousel-extended-subheading{font-size:14px;line-height:21px;letter-spacing:0px;color:rgba(255,248,236,0.7);font-weight:400;}#sppb-addon-29.sppb-carousel-extended-description{font-size:16px;line-height:26px;color:rgba(255,255,255,0.7);margin:0px37%12px0px;font-weight:400;}#sppb-addon-29.sppb-carousel-extended-n-control{top:-80px;}@media(min-width:768px)and(max-width:991px){#sppb-addon-29.sppb-carousel-extended-n-control.n-control{height:80px;line-height:80px;width:80px;background:#FFF8EC;color:#261E15;font-size:28px;border-color:rgba(255,255,255,0);border-radius:100px;margin-top:-20%;margin-left:12px;margin-right:12px;}#sppb-addon-29.sppb-carousel-extended-description{margin:0px28%10px0px;}}@media(max-width:767px){#sppb-addon-29.sppb-carousel-extended-n-control.n-control{height:80px;line-height:80px;width:80px;background:#FFF8EC;color:#261E15;font-size:28px;border-color:rgba(255,255,255,0);border-radius:100px;margin-top:10%;margin-left:5px;margin-right:5px;}#sppb-addon-29.sppb-carousel-extended-description{font-size:14px;margin:0px0px10px0px;}}.sp-pe-builder.pe-content#section-id-22{padding-top:50px;padding-right:0px;padding-bottom:80px;padding-left:0px;margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;background-color:#eff4fb;}#column-id-23{padding-top:47px;padding-right:40px;padding-bottom:50px;padding-left:40px;background-color:rgba(255,255,255,1);}#sppb-addon-44{color:rgba(21,21,21,1);}#sppb-addon-44.sppb-addon-title{font-size:16px;text-transform:uppercase;font-weight:600;}#sppb-addon-44h3.sppb-addon-title{margin:0px0px18px0px;padding:0px0px0px0px;}#sppb-addon-73.sppb-addon-title{margin-bottom:20px;color:rgba(37,37,37,1);font-size:18px;line-height:30px;text-transform:uppercase;font-weight:400;}#column-id-24{padding-top:47px;padding-right:40px;padding-bottom:50px;padding-left:40px;background-color:rgba(255,255,255,1);}#sppb-addon-42{color:rgba(21,21,21,1);}#sppb-addon-42.sppb-addon-title{font-size:16px;text-transform:uppercase;font-weight:600;}#sppb-addon-42h3.sppb-addon-title{margin:0px0px38px0px;padding:0px0px0px0px;}#sppb-addon-73#btn-73.sppb-btn-link{padding:00px0;text-decoration:none;border-radius:0;}#sppb-addon-73#btn-73.sppb-btn-link{text-transform:uppercase;}#column-id-25{padding-top:47px;padding-right:40px;padding-bottom:45px;padding-left:40px;background-color:rgba(255,255,255,1);}#sppb-addon-09{color:rgba(21,21,21,1);}#sppb-addon-09.sppb-addon-title{font-size:16px;text-transform:uppercase;font-weight:600;}#sppb-addon-09h3.sppb-addon-title{margin:0px0px38px0px;padding:0px0px0px0px;}body{font-family:OpenSans,sans-serif;font-size:16px;font-weight:normal;}h1{font-family:OpenSans,sans-serif;font-size:80px;font-weight:700;}h2{font-family:OpenSans,sans-serif;font-size:36px;font-weight:normal;}h3{font-family:OpenSans,sans-serif;font-size:24px;font-weight:normal;}h4{font-family:OpenSans,sans-serif;font-size:16px;font-weight:normal;}.sp-module.sp-module-title{font-weight:bold!important;}#section-id-97.sppb-addon-content:hover{background:#cae2f8;}.sppb-addon-articles.sppb-addon-article{height:100%}.sppb-slideshow-fullwidth-vertical-middle{background:rgba(0,0,0,0.3);padding:4%;}.sppb-addon-content:hover.sppb-addon-content-wrap{background:transparent!important;;}.sppb-img-container{display:block;padding:10px;min-height:100px;}.sppb-addon-content-wraph3{margin-top:10px!important;;}#sp-footer{background:#17b;}#column-wrap-id-25.sppb-addon-wrapper>div,#column-wrap-id-27.sppb-addon-wrapper>div,#column-wrap-id-29.sppb-addon-wrapper>div{ min-height:320px;}#sp-bottom1p{text-align:justify;}#section-id-81.sppb-addon-wrapper>div{min-height:200px;}.sp-megamenu-parent>li>a{color:#615e5b;padding:012px;text-transform:none;}#sp-menu{padding-left:0;padding-right:10px;}.sp-megamenu-parent.menu-fade.sp-has-child:hover.sp-dropdown{width:210px!important;}.sppb-meta-date{display:none!important;}sppb-article-introtext{text-align:justify!important;}article.item.content-wrap{padding-left:0;}.qListItem_info{display:none;}.qListItem_topic{display:none;}.sp-megamenu-parent>li>a{font-weight:600;}ul.sp-mega-group-child.sp-dropdown-itemsli:nth-child(1)a{color:#ff0000;}.sppb-panel-modern>.sppb-panel-heading{background:#ACC7D5;}.sppb-panel-modern>.sppb-panel-heading:hover{background:#69c;.view-articlearticle.item{width:100%;}.sp-megamenu-parent>li>a{color:black!important;}.category-module.mod-listlia{background:#17B;color:white;padding:10px;}.category-module.mod-listli{margin-bottom:15px;}}.educon-latest-news-wrap.educon-latest-news.latestnews>divaspan{text-align:justify;display:block;text-transform:none;}.sDGRp-megamenu-parent>li>a{font-size:17px!important;font-weight:bold!important;}.sp-megamenu-parent.sp-dropdownli.sp-menu-item>a.sp-group-title{background-color:#9fc8e3;}@media(min-width:1400px){.container{max-width:1140px;}}#sp-top-bar{background-color:#1177bb;color:#ffffff;}#sp-header{background-color:#f3f5fb;}#sp-bottom{background-color:#b;color:#cae2f8;padding:100px0px;}#sp-bottoma{color:#e0e7f9;}#sp-bottoma:hover{color:#acb5c5;}#sp-footer{background-color:#1177bb;} ;(function($){ $.ajaxSetup({ headers:{ 'X-CSRF-Token':Joomla.getOptions('csrf.token') } });})(jQuery);jQuery(document).ready(function($){"usestrict";var$slideFullwidth=$("#sppb-addon-29#slide-fullwidth");var$autoplay=$slideFullwidth.attr("data-sppb-slide-ride");if($autoplay=="true"){var$autoplay=true;}else{var$autoplay=false};var$controllers=$slideFullwidth.attr("data-sppb-slidefull-controllers");if($controllers=="true"){var$controllers=true;}else{var$controllers=false};$slideFullwidth.owlCarousel({margin:0,loop:true,video:true,autoplay:$autoplay,animateIn:"fadeIn",animateOut:"fadeOut",autoplayHoverPause:true,autoplaySpeed:1500,responsive:{0:{items:1},600:{items:1},1000:{items:1}},dots:$controllers,});$(".sppbSlidePrev").click(function(){$slideFullwidth.trigger("prev.owl.carousel",[400]);});$(".sppbSlideNext").click(function(){$slideFullwidth.trigger("next.owl.carousel",[400]);});});jQuery(document).ready(function($){var$slideFullwidth=$("#sppb-addon-57.articles-slider");var$autoplay=$slideFullwidth.attr("data-sppb-slide-ride");if($autoplay=="true"){var$autoplay=true;}else{var$autoplay=false};$slideFullwidth.owlCarousel({loop:true,video:true,n:true,dots:false,autoplay:$autoplay,autoplayHoverPause:true,items:1,});});varhelix3_template_uri='/templates/shaper_educon/';varsp_preloader='0';varsp_gotop='1';varsp_offanimation='default'; window.dataLayer=window.dataLayer||[];functiongt(){dataLayer.push(arguments);}gt('js',newDate());gt('config','UA-7-1');MesadeAyuda24025642Int1730info@dgr.gub.uy9a15.30 InicioInstitucionalOrganizaciónRegistralMisión,Visión,ValoresPrincipiosyFuncionesAutoridadesOficinasRegistradoresComprayLicitacionesRedRegistralIberoamericanaRedInteramericanadeCatastroNormativaLeyOrgánicaLeyesdeinterésregistralDecretosNormasdeIntéresResoluciones1991al2010ConsultaResolucionesVariosBuscadorServiciosVariosHorariosdeAtenciónDépositosencierosActuacióndeEscribanosRecibodeSueldosPlazosdeEntregaConveniosSimuladordeVencimientoUsuariosRegistrarseOlvidodeContraseñaModif.DatosPersonalesFormulariosyMinutasConsultasPreguntasFrecuentesRequisitos-ManualesConstanciaInscripciónDigitalDiarioeInventarioDigital(opcional)SolicitudesSolicitudesRemotasDescargaCert.RegistralFirmadigitalanzadaInformaciónyreclamosNovedadesTramítesenlíneaDOCUMENTOSReservadeCuposENLÍNEA(Exclusivamenteparadoc.ingresadosfueradelDpto.)Doc.MobiliarioenSedesdelInteriorObtenerTalóndePoSASDigitalE-librosReservadePrioridadReservadePrioridadRPIReservadePrioridadRAMinutadigital MinutadigitalEnelprocesodeanceenladigitalizaciónymodernizacióndelaDirecciónGeneraldeRegistros,sepondráenfuncionamientoel22deNoviembrepróximoelingresodeMinutadigitalparael RegistroMobiliariodetodoelpaís. Semantienelaminutaenformatopapelparalosactosseñalados,asícomoparalosrestantesactosinscribibles.VermásRubricadeLibrosDigitalesMEDIANTEHASHSeencuentradisponibleunanuevaformaderúbricadeLibrosDigitalesmediantelapresentacióndeunaMinutaEspecialcreadaatalesefectosutilizandoelmétodoHash.PodrásustituirelenviódelarchivoconteniendoellibrodigitalmedianteelenvíodelarchivodelaMinutaEspecial(ResoluciónNº118/2023DGR)Pormásinformaciónver ManualdeE-LibrosVermásMetascomprometidasymetasalcanzadasApartirdel25deseptiembre,laDirecciónGeneraldeRegistros(DGR)lanzaráunnuevosistemadeReservaenlíneaparaelRegistrodelaPropiedadMobiliaria.EstesistematienecomoobjetivomejorarlaeficienciaylaaccesibilidadenelprocesodeRegistrodela PropiedadMobiliaria.VermásProyectoE-LibrosLibrosDiarioseinventarioDigitalSustitucióndelibrosymicrofichasVermásConsultascomolevantarobservacionesComohacerconsultasporobservacionesenlosRegistrosInmuebles,Comercio,Testimonios.IngresarCambiosenelRegistrodeAsociacionesCivilesyFundacionesAtenciónApartirdel2deenerode2022 lossiguientestrámitesingresaránexclusivamenteenReconquista5355°pisoenformapresencial,enelhorariode10a16hs.:VerinfoObtenerTalóndePoAutogestióndeBoletodepoRecuerdeobtenertalóndepoatresdeCIoNºEsc.unavezingresado.IralBoletodePo(SAS)-PersonaFísicaProcedimiento pararegistrarunaSociedadporAccionesSimplificada(SAS)-PersonaFísicaVerNoticiaE-LIBROSIngresarCertificadoRegistralDescargarCertificadoReservadeCuposirareservaPreguntasFrecuentesIraPreguntasManualesVermanualReservadePrioridadenlíneaSolicitudesRemotasAccederDocumentosEntregadeDocumentosResolucionesResolucionesNºGaleríaMontevideoVer+UltimasNoticias 21Noviembre2023 Seestablecelanecesidaddepresentarcopiadeloscertificadosodocumentosqueacreditenellevantamientodeobservaciones.- 17Noviembre2023 RubricadeLibrosDigitalesmedianteHash 25Octubre2023 MinutaDigital 02Octubre2023 Extracto:SesuprimelaexigenciadelafirmadigitaldelaempresaremitenteparaelprocesamientodelosarchivosenformatoPDFdeloslibrosdecomercio. 29Septiembre2023 Sres.Usuarios:EstaDirecciónGeneralysusfuncionariosestánrealizandosumayoresfuerzoparadisminuirlosplazosdedevolucióndelosdocumentospresentadosainscribir.Paralograrlo,senecesitaabreviarlosprocesosdegestióninterna,entreello 08Septiembre2023 ErroresquepuedenaparecercuándoquierofirmardigitalmenteenReservaenlinea. 14osto2023 AntelascontinuasconsultasrecibidassobreelingresodeReservasdePrioridadporventanilla,seaclaraque:laReservadePrioridadsecontinuaráingresandotantoenformatopapelcomodigitalconnormalidad VertodaslasNoticiasUsoInternoDgrCONSULTASTÉCNICO-REGISTRALESSrusuario:laconcurrenciapersonalalasoficinasdelaDgr paraplantearconsultasalosregistradores,puedesersustituidaporelsimpleenvíodeemail.Ud.obtienelarespuestaalabrevedadensudireccióndecorreoelectrónicoIraconsultasTasasUrgentesAmpliacionesComunesRegistrales.Comunes$1265Ampliaciones$422Documentos$2530Rúbricas$1265Urgentes$3812ReservasdeP.$1265AtenerencuentaAtenciónMulticanalmesadeayudaTels.24025642Int.1730.Horariodeatenciónde9a15:30hrs.Correoelectrónico:info@dgr.gub.uy.LevantamientodeObservacionesComohacerconsultasporobservacionesenlosRegistrosInmuebles,Comercio,Testimonios,Solicitudes.ObtenertalóndepoDocumentosAutogestióndeBoletodePodeDocumentosReservadePrioridadENLÍNEASolicituddeReservadePrioridadenLínea:RegistrodePropiedadSecciónInmobiliaria-SecciónMobiliariaSolicitudesObservadasytestimoniosSolicitudesmalhechasodigitadasuobservadasHORARIOSAtenciónUsuarios⏰9.15a15hrsAtenciónalPúblico⏰9.15a12hrsRecepcióndocumentos.⏰9.15a15hrsConsultasVermásHorariosUltimasNoticias 21Noviembre2023 Seestablecelanecesidaddepresentarcopiadeloscertificadosodocumentosqueacreditenellevantamientodeobservaciones.- 17Noviembre2023 RubricadeLibrosDigitalesmedianteHash 25Octubre2023 MinutaDigital VerNoticiasResumenNovedadesSeestablecelanecesidaddepresentarcopiadeloscertificadosodocumentosqueacreditenellevantamientodeobservaciones.-LeermasRubricadeLibrosDigitalesmedianteHashLeermasMinutaDigitalLeermas LosRegistrosPúblicosenUruguay LafuncióndelosRegistroseslapublicidaddelosactosynegociosjurídicosquelaleydeterminacomotrascendentes,locualseconcretaendosaspectosfundamentales:lainscripcióndeesosactosylainformacióndelosmismosaquienlosolicita.LinksReservadeDocumentosSolicitudesRemotasDescargaCert.RegistralRequisitos-ManualesReservadePrioridadReg.InmueblesSol.AmpliacionesInteriorTestimoniosy/oExoneradosInteriorReservadePrioridadRegistroSecciónMobiiariaContacto 18deJulio1730,Montevideo-Uruguaydummy+598(2) 4025642dummy+598(2)4006583dummy info@dgr.gub.uyUbicación #sppb-addon-wrapper-90{margin:0px0px30px0px;}#sppb-addon-90{ box-shadow:0000#ffffff;}#sppb-addon-90{}#sppb-addon-90.sppb-element-loaded{}@media(min-width:768px)and(max-width:991px){#sppb-addon-90{}}@media(max-width:767px){#sppb-addon-90{}} ©DGR2023.DiseñoDgrBuscar InicioInstitucionalOrganizaciónRegistralMisión,Visión,ValoresPrincipiosyFuncionesAutoridadesOficinasRegistradoresComprayLicitacionesRedRegistralIberoamericanaRedInteramericanadeCatastroNormativaLeyOrgánicaLeyesdeinterésregistralDecretosNormasdeIntéresResoluciones1991al2010ConsultaResolucionesVariosBuscadorServicios VariosHorariosdeAtenciónDépositosencierosActuacióndeEscribanosRecibodeSueldosPlazosdeEntregaConveniosSimuladordeVencimiento UsuariosRegistrarseOlvidodeContraseñaModif.DatosPersonalesFormulariosyMinutasConsultasPreguntasFrecuentesRequisitos-ManualesConstanciaInscripciónDigitalDiarioeInventarioDigital(opcional) SolicitudesSolicitudesRemotasDescargaCert.RegistralFirmadigitalanzadaInformaciónyreclamosNovedadesTramítesenlínea DOCUMENTOSReservadeCuposENLÍNEA(Exclusivamenteparadoc.ingresadosfueradelDpto.)Doc.MobiliarioenSedesdelInteriorObtenerTalóndePoSASDigitalE-libros ReservadePrioridadReservadePrioridadRPIReservadePrioridadRAMinutadigital 

Địa điểm:DGRBáo cáo

Nếu có vi phạm trang web, vui lòng nhấp vào Báo cáoBáo cáo

Thông tin đề xuất

Trang web được đề xuất