Autobuske linije i red vožnje online autobuska karta BusTicket4.me

  • 2022-01-06Ngày thu
  • 2022-02-15Đã cập nhật
Autobuske linije i red vožnje online autobuska karta BusTicket4.me
  • Địa chỉ trang web:www.busticket4.me
  • IP máy chủ:75.119.142.133
  • Mô tả trang web:

tên miền:www.busticket4.meĐịnh giá

Về 500~20000

tên miền:www.busticket4.melưu lượng

60

tên miền:www.busticket4.meTốt hay xấu

Tên ở khắp mọi nơi. Sự nghiệp tuyệt vời Ji

trang mạng:Autobuske linije i red vožnje online autobuska karta BusTicket4.meTrọng lượng

1

trang mạng:Autobuske linije i red vožnje online autobuska karta BusTicket4.meIP

75.119.142.133

trang mạng:Autobuske linije i red vožnje online autobuska karta BusTicket4.meNội dung

AutobuskelinijeiredvožnjeonlineautobuskakartaBusTicket4.me .alertify-notifier.ajs-messe.ajs-success{color:rgba(10,49,82,0.8);text-align:center;background:#fff;border-radius:15px;box-shadow:10px10px10pxrgba(0,0,0,0.5);}(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start':newDate().getTime(),event:'gtm.js'});varf=d.getElementsByTName(s)[0],j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src='///gtm.js?Autobuske linije i red vožnje online autobuska karta BusTicket4.meid='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f);})(window,document,'script','dataLayer','GTM-5CTVRQ');0RSMEHRBARUMKALESENDEITCNNLSEFRRegistrujse/UlogujseIznajmiautobusAutobuskestanicePrevozniciblogFAQkontakt0IznajmiautobusAutobuskestanicePrevozniciblogFAQkontakt0support@busticket4.meRSMEHRBARUMKALESENDEITCNNLSEFRRegistrujse/UlogujseONLINEAUTOBUSKAKARTAKartaujednomsmjeruPovratnakartaOvjerapovratnekarte BrojputnikaPRETRAŽI UživajteuputovanjuPretražiUnesitepočetniikrajnjigradIzaberiPregledajtetačneredovevožnjeKupikartuPlatite"online"karticomili"offline"ubanciKAKORADI?UnesitepočetniikrajnjigradVašegputovanja.IzponuđenihpolazakaizaberiteonajkojiVamnajvišeodgovarauzimajućiuobzircijenu,vrijemepolaska,prevoznikaisl.Izlistanipolascisuopisanivremenompolaska,trajanjemputa,prevoznikom,kvalitetomautobusa,redomvožnjesakilometražom,eventualnimakcijskimpopustimaisl.Klikomnadugme“Kupikartu”ili“Izaberipolazak”(zisnoodopcijapretre)birateželjenuautobuskuliniju.Popuniteobeznapoljaonaručiocuiputnicima,izvršiteplaćanjeiuživajteusvojojvožnji.BusTicket4.meVamželisrećanput. NAJNOVIJIBLOGOVI pregled Ohridskibiser-tajnaendemskevrste04.07.2022.UvrštenukulturnubaštinuUNESCO-a,Ohridjegradgrandiozniharheološkihotkrića,ranohrišćanskihbazilikaimnogobrojnihproslnihcrka–...OPŠIRNIJESijarinskaBanja-MestojedinstvenihgejzirauEvropi28.06.2022.SijarinskaBanjajegradskonaseljeuopštiniMedveđauJablaničkomokrugu,najuguSrbije.Nalazisena52kmodLeskovcai330kmodBeograda,naukrštanjuputevaL...OPŠIRNIJEUzBusTicket4.MenaLakeFest202122.07.2021.NikšićkiLakeFestobjiojespisakizvođačanaovogodišnjemizdanjutogmuzičkogfestivala,kojićebitiodržannajezeruKrupacod5.do7.gusta.Kakoje...OPŠIRNIJEVirpazar:najvažnijalukanaSkadarskomjezeru11.05.2021.VirpazarjemalonaseljenaSkadarskomjezeruuopštiniBar,CrnaGora.NalaziseuregijiCrmnica,nasamo15kilometaraodJadranskogmora.PrvopominjanjeVirpazarada...OPŠIRNIJEKotor20.04.2021.OkruženliticamaLovćenaiOrjena,KotorjegradsmještennakrajuBokokotorskogzalivakojigotovosvakog posjetiocaostljabezdaha.Poglednazalivkojičestonazi...OPŠIRNIJENiš28.01.2021.NišseprostireizmeđuobronakaSvrljiškihplanina,planineSeličeviceiSuveplanine. UbrajasemeđutrinajvećagradauSrbiji,čijuteritorijunaseljaoko2...OPŠIRNIJEProlomBanja-NajlekovitijemestouSrbiji26.01.2021.ProlomBanjajenaseljeuSrbijiuopštiniKuršumlijauTopličkomokrugupoznatopolekovitimizvorima.NalazisenajuguSrbijenaputuNiš—Podujevo&...OPŠIRNIJEBeograd25.01.2021.Gradkoji,nesumnjivo,svakim sokakomodišenepresušnomkoličinomenergije,uznezaobilaznogostoprimstvoiotvorenostnjegovoggrađanstvazasvakogkoželisvoj...OPŠIRNIJEVrnjačkaBanja–NajvećainajznačajnijabanjauSrbiji20.01.2021.VrnjačkaBanjajenaseljeuSrbijiuopštiniVrnjačkaBanjauRaškomokrugu.OnajeinajvećaismatrasezanajznačajnijubanjuuSrbiji.NalaziseucentralnojS...OPŠIRNIJEDočekNovegodine2020-Sarajevo23.12.2019.        SarajevojeglnigradBosneiHercegovineisjedišteSarajevskogkantona.GradjepoznatporijeciMiljackikojujeop...OPŠIRNIJEDočekNovegodine2020–Mostar23.12.2019.   MostarpredstljauprnosjedišteHercegovačko–Neretvanskogkantona,ujednoiekonomsko,kulturno,univerzitetskoiprivrednosredišteH...OPŠIRNIJEDočekNove2020godinenacrnogorskimtrgovima-Budva20.12.2019.TurističkaorganizacijaopštineBudvapripremilaje petodnevniprogramzanovogodišnjepraznike kojićepočetiusubotu28.decembraitrajatisvedo2.jan...OPŠIRNIJE KupitekartuonlajnprekoBusticket4.meiputujeteusledećimzemljama:AlbanijaAustrijaBelgijaBosnaiHercegovinaBugAutobuske linije i red vožnje online autobuska karta BusTicket4.mearskaCrnaGoraČeškaRepublikaDanskaFrancuskaGrčkaHolandijaHrvatskaItalijaKosovoLuksemburgMađarskaNjemačkaSjevernaMakedonijaSlovačkaSlovenijaSrbijaŠpanijaŠvajcarskaŠvedskaTurskaVelikaBritanija(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({}); SLANJENOVOSTIPošaljifunctionsetCookie(cname,cvalue,exdays){vard=newDate();d.setTime(d.getTime()+(exdays*24*60*60*1000));varexpires="expires="+d.toUTCString();document.cookie=cname+"="+cvalue+";"+expires+";path=/";}functiongetCookie(cname){varname=cname+"=";varca=document.cookie.split(';');for(vari=0;ikontaktCassiopeiad.o.o.PodgoricaMontenegroAdresa:TrgGolootočkihžrta1PopularneautobuskerelacijeBeogradBas-ParisKotor-DubrovnikTirana-KotorSarajevoIstočno-BeogradBasSplit-PlitvičkaJezeraFrankfurt-ZrebZreb-PlitvičkaJezeraSplit-DubrovnikBeogradBas-SofijaBeogradBas-BudvaPopularneStanicePodgoricaBudvaBeogradBasNoviSadMasDubrovnikZrebSarajevoAsPopularniprevozniciVujovićVrMsToursGlunexEllitExpressExpressToursTrans-JugLazaroNašabankagarantujebezbjednosttransakcija©2014-2022BusTicket4.me.AllRightsReserved.DevelopedbyDataDesignAutobuskestanicePrevozniciblogFAQkontakt jQuery(document).ready(function(){$('#datum_polaska').datepicker({format:'dd.mm.yyyy',todayHighlight:true,autoclose:true,orientation:"auto",langue:'sr-latin'});$('#datum_povratka').datepicker({format:'dd.mm.yyyy',todayHighlight:true,autoclose:true,langue:'sr-latin'}); });// jQuery(function($){// "usestrict";// $.supersized({//// //Functionality// slideshow:1, //Slideshowon/off// autoplay : 1, //Slideshowstartsplayingautomatically// start_slide:1, //Startslide(0israndom)// random : 0, //Randomizeslideorder(Ignoresstartslide)// slide_interval:, //Lengthbetweentransitions// transition:1, //0-None,1-Fade,2-SlideTop,3-SlideRight,4-SlideBottom,5-SlideLeft,6-CarouselRight,7-CarouselLeft// transition_speed : 500, //Speedoftransition// new_window : 1, //Imelinksopeninnewwindow/tab// pause_hover:0, //Pauseslideshowonhover// keyboard_n:0, //Keyboardnigationon/off// performance : 1, //0-Normal,1-Hybridspeed/quality,2-Optimizesimequality,3-Optimizestransitionspeed//(OnlyworksforFirefox/IE,notWebkit)// ime_protect : 1, //DisablesimedrgingandrightclickwithJascript//// //Size&Position// min_width :0, //Minwidthallowed(inpixels)// min_height :0, //Minheightallowed(inpixels)// vertical_center:1, //Verticallycenterbackground// horizontal_center:1, //Horizontallycenterbackground// fit_portrait :1, //Portraitimeswillnotexceedbrowserheight// fit_landscape :0, //Landscapeimeswillnotexceedbrowserwidth//// //Components// nigation:1, //Slideshowcontrolson/off// thumbnail_nigation:1, //Thumbnailnigation// slide_counter:1, //Displayslidenumbers// slide_captions:1, //Slidecaption(Pullfrom"title"inslidesarray)// slides : [ //SlideshowImes// {ime:'/assets/imes/bkg-trel-busticket4me.jpg'}// ]//// });// });//*****************************************************************formiranjelinkaisubmitzapretulinija******************************String.prototype.capitalize=function(all){if(all){returnthis.split('').map(function(e){returne.capitalize();}).join('');}else{returnthis.charAt(0).toUpperCase()+this.slice(1);}}functionformirajLink(){if($('input[name=povratna]:checked').val()=='NE')document.getElementById('datum_povratka').value='';datumPol=document.getElementById('datum_polaska').value.split('.');datumPov=document.getElementById('datum_povratka').value.split('.');//akosemijenjasamojezik//document.pretra.action=document.getElementById('host').value+'/'+document.getElementById('jezik').value;varnepopunjenaPolja=0;if(document.getElementById('mjesto_polaska').value==''){nepopunjenaPolja++;document.getElementById("mjesto_polaska_naziv").setCustomValidity("Morateizabratinekuodponuđenihopcijaizliste");$('#mjesto_polaska_naziv').val("");$('#mjesto_polaska_naziv').focus();$('#mjesto_polaska_naziv').click();}else{document.getElementById("mjesto_polaska_naziv").setCustomValidity("");}if(document.getElementById('mjesto_dolaska').value==''){nepopunjenaPolja++;document.getElementById("mjesto_dolaska_naziv").setCustomValidity("Morateizabratinekuodponuđenihopcijaizliste");$('#mjesto_dolaska_naziv').val("");$('#mjesto_dolaska_naziv').focus();$('#mjesto_dolaska_naziv').click();}else{document.getElementById("mjesto_dolaska_naziv").setCustomValidity("");}if($('input[name=povratna]:checked').val()=='DA'&&document.getElementById('datum_povratka').value!=''&&(datumPov[2]+'-'+datumPov[1]+'-'+datumPov[0])0){autocomplete_loader.fadeIn();}else{varloader_html=get_autocomplete_loader_html();container.append(loader_html);varautocomplete_loader=container.find(".autocomplete_loader");autocomplete_loader.fadeIn();}}functionhide_autocomplete_loader(autocomplete_input){varcontainer=autocomplete_input.closest(".input-group").find(".input-group-addon:eq(0)");varautocomplete_loader=container.find(".autocomplete_loader");if(autocomplete_loader.length>0){autocomplete_loader.fadeOut();}}jQuery(document).ready(function(){$("input.scroll_on_focus").focus(function(){varelem=$(this);scrool_to_elem_callback(elem);});$('#mjesto_polaska_naziv').blur(function(){varmenu=$(this).data("uiAutocomplete").menu.element;varfocused=menu.find("li:has(a.ui-state-focus)");if(focused.length==0&&$('.ui-autAutobuske linije i red vožnje online autobuska karta BusTicket4.meocomplete.ui-widget:visible').length!=0){$('ul.ui-autocomplete:eq(0)li:firsta').trigger('click');}varkeyEvent=$.Event("keydown");keyEvent.keyCode=$.ui.keyCode.ENTER;$(this).trigger(keyEvent);console.log("blurpolazak");//Stopeventpropationifneededreturnfalse;}).autocomplete({source:function(request,response){varautocomplete_input=$('#mjesto_polaska_naziv');show_autocomplete_loader(autocomplete_input);$.ajax({url:'/autocompleteListe/mjesta.php',dataType:"json",data:{term:request.term,idPrevoznik:$("#prevoznik_id").val(),idJezika:$("#jezik").val(),polazak:'DA'},success:function(data){response(data);hide_autocomplete_loader(autocomplete_input);}});},minLength:1,autoFocus:true,select:function(event,ui){$('#mjesto_polaska_naziv').val(ui.item.value);$('#mjesto_polaska_naziv_osnovni').val(ui.item.naziv_osnovni);$('#mjesto_polaska').val(ui.item.id);$('#mjesto_polaska_prevod').val(ui.item.naziv_prevod);////$("#mjesto_dolaska_naziv").trigger("focus");varnext_elem=$("#mjesto_dolaska_naziv");focus_next_field_on_select(next_elem);},focus:function(event,ui){event.preventDefault();}}).click(function(){$("#mjesto_polaska_naziv").autocomplete("search","");});$('#mjesto_dolaska_naziv').blur(function(){varmenu=$(this).data("uiAutocomplete").menu.element;varfocused=menu.find("li:has(a.ui-state-focus)");if(focused.length==0&&$('.ui-autocomplete.ui-widget:visible').length!=0){$('ul.ui-autocomplete:eq(1)li:firsta').trigger('click');}varkeyEvent=$.Event("keydown");keyEvent.keyCode=$.ui.keyCode.ENTER;$(this).trigger(keyEvent);console.log("blurdolazak");//Stopeventpropationifneededreturnfalse;}).autocomplete({source:function(request,response){varautocomplete_input=$('#mjesto_dolaska_naziv');show_autocomplete_loader(autocomplete_input);$.ajax({url:'/autocompleteListe/mjesta.php',dataType:"json",data:{term:request.term,idPrevoznik:$("#prevoznik_id").val(),idJezika:$("#jezik").val(),polazak:'NE'},success:function(data){response(data);hide_autocomplete_loader(autocomplete_input);}});},minLength:1,autoFocus:true,select:function(event,ui){$('#mjesto_dolaska_naziv').val(ui.item.value);$('#mjesto_dolaska_naziv_osnovni').val(ui.item.naziv_osnovni);$('#mjesto_dolaska').val(ui.item.id);$('#mjesto_dolaska_prevod').val(ui.item.naziv_prevod);console.log("selectdolazak");//$("#datum_polaska").focus();//$("#datum_polaska").datepicker('show');varnext_elem=$("#datum_polaska");focus_next_field_on_select(next_elem);},focus:function(event,ui){event.preventDefault();}}).click(function(){$("#mjesto_dolaska_naziv").autocomplete("search","");});$.ui.autocomplete.prototype._renderItem=function(ul,item){item.label=item.label.replace(newRegExp("(?![^&;]+;)(?!)(?![^&;]+;)","gi"),"$1");return$("").data("item.autocomplete",item).append(""+item.ime+item.label+item.desc+"").appendTo(ul);};});$('#datum_polaska').datepicker({format:'dd.mm.yyyy',todayHighlight:true,autoclose:true,langue:'sr-latin',}).on('change',function(){$('#datum_polaska_label').addClass('move-up');});$('#datum_povratka').datepicker({format:'dd.mm.yyyy',todayHighlight:true,autoclose:true,langue:'sr-latin'}).on('change',function(){$('#datum_povratka_label').addClass('move-up');});//*********************************SKRIPTAKOJAIZBACUJEOBJESTENJELOGIN/LOGOUT************$(document).ready(function(){//preuzmiimeprethodnestranicevaroldURL=document.referrer;pe_name=oldURL.split("/").pop();//akoseizlogovaoparametarnecebitiprazanvarakcija="";varisLoggedIn="";if(pe_name=='login'&&isLoggedIn){alertify.set('notifier','position','top-right');alertify.set('notifier','delay',5);alertify.success('Dobrodošli,.Uspješnosteselogovali!','ajs-notifikacija',5,function(){console.log('dismissed');});}if(akcija=='logout'){alertify.set('notifier','position','top-right');alertify.set('notifier','delay',5);alertify.success('Uspješnosteseizlogovali!','ajs-notifikacija',5,function(){console.log('dismissed');});}});functiononLoad(){gapi.load('auth2',function(){gapi.auth2.init();});}functionsignOut(){ varauth2=gapi.auth2.getAuthInstance(); auth2.signOut().then(function(){ console.log('Usersignedout.'); });}{"@context":"httpschema.org","@type":"BusReservation","name":"BusTicket4.me","url":"busticket4.me","sameAs":["twitter.com/BusTicket4me","google.com/+Busticket4Me","/"]} window.$zopim||(function(d,s){varz=$zopim=function(c){z._.push(c)},$=z.s= d.createElement(s),e=d.getElementsByTName(s)[0];z.set=function(o){z.set. _.push(o)};z._=[];z.set._=[];$.async=!0;$.setAttribute("charset","utf-8"); $.src="//v2.zopim.com/?3Xb6On7rBvuRjiIaBn6dShBp8zsB9VH2";z.t=+newDate;$. type="text/jascript";e.parentNode.insertBefore($,e)})(document,"script");_atrk_opts={atrk_acct:"GE+qn1QolK10WR",domain:"busticket4.me",dynamic:true};(function(){varas=document.createElement('script');as.type='text/jascript';as.async=true;as.src="d31qbv1cthcecs.cloudfront.net/atrk.js";vars=document.getElementsByTName('script')[0];s.parentNode.insertBefore(as,s);})();//!function(f,b,e,v,n,t,s){if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)};if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0';n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0;t.src=v;s=b.getElementsByTName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','connect.facebook.net/en_US/fbevents.js');fbq('init','',{em:'insert_email_variable,'});fbq('track','PeView');

Địa điểm:Autobuske linije i red vožnje online autobuska karta BusTicket4.meBáo cáo

Nếu có vi phạm trang web, vui lòng nhấp vào Báo cáoBáo cáo

Thông tin đề xuất

Trang web được đề xuất