Online Shopping Site in Afghanistan for Handmade, Groceries, Electronics, Books, Lifestyle, Fashion, Footwear, and More. Best Offers

  • 2021-12-31Ngày thu
  • 2022-02-15Đã cập nhật
Online Shopping Site in Afghanistan for Handmade, Groceries, Electronics, Books, Lifestyle, Fashion, Footwear, and More. Best Offers
  • Địa chỉ trang web:www.click.af
  • IP máy chủ:172.67.199.61
  • Mô tả trang web:Cửa hàng tạp hóa, sách, và giúp người Afghanistan cần thiết bằng Nhấn. tại website.

tên miền:www.click.afĐịnh giá

Về 5000~500000

tên miền:www.click.aflưu lượng

449

tên miền:www.click.afTốt hay xấu

Thành tích tuyệt vời. phải thịnh vượng tốt lành

trang mạng:Online Shopping Site in Afghanistan for Handmade, Groceries, Electronics, Books, Lifestyle, Fashion, Footwear, and More. Best OffersTrọng lượng

5

trang mạng:Online Shopping Site in Afghanistan for Handmade, Groceries, Electronics, Books, Lifestyle, Fashion, Footwear, and More. Best OffersIP

172.67.199.61

trang mạng:Online Shopping Site in Afghanistan for Handmade, Groceries, Electronics, Books, Lifestyle, Fashion, Footwear, and More. Best OffersNội dung

Click.af|ComingBackbody{background-color:black;font-family:"Inter",sans-serif;}#container{height:90vh;display:flex;align-items:center;justify-content:center;}#content{display:flex;align-items:center;flex-direction:column;justify-content:center;}#logo{height:120px;margin-bottom:35px;margin-Online Shopping Site in Afghanistan for Handmade, Groceries, Electronics, Books, Lifestyle, Fashion, Footwear, and More. Best Offersright:10px;}#text{font-size:0.95rem;color:#e2e2e2;font-weight:400;text-align:center;}.bold{font-weight:500;}.gradient-text{background-size:400%;animation:animate10slinearinfinite;background-ime:-wOnline Shopping Site in Afghanistan for Handmade, Groceries, Electronics, Books, Lifestyle, Fashion, Footwear, and More. Best Offersebkit-gradient(linear,lefttop,righttop,from(#8ec5fc),color-stop(26%,#e0c3fc),color-stop(55%,#4d66ac),color-stop(82%,#21d4fd),to(#8ec5fc));background-ime:linear-gradient(90deg,#8ec5fc,#e0c3fc26%Online Shopping Site in Afghanistan for Handmade, Groceries, Electronics, Books, Lifestyle, Fashion, Footwear, and More. Best Offers,#4d66ac55%,#21d4fd82%,#8ec5fc);-webkit-background-clip:text;background-clip:text;-webkit-text-fill-color:transparent;}@keyframesanimate{0%{background-position:0%;}100%{background-position:400%;}}ClickiscomingbackwithaNewConcept

Địa điểm:Online Shopping Site in Afghanistan for Handmade, Groceries, Electronics, Books, Lifestyle, Fashion, Footwear, and More. Best OffersBáo cáo

Nếu có vi phạm trang web, vui lòng nhấp vào Báo cáoBáo cáo

Thông tin đề xuất

Trang web được đề xuất