Nhà

  • 2022-01-07Ngày thu
  • 2022-02-15Đã cập nhật
Nhà

tên miền:www.caroftheyear.peĐịnh giá

Về 500~20000

tên miền:www.caroftheyear.pelưu lượng

432

tên miền:www.caroftheyear.peTốt hay xấu

Kiên nhẫn. Biến dữ thành lành vận lành mang dữ hóa ác

trang mạng:NhàTrọng lượng

4

trang mạng:NhàIP

172.67.216.211

trang mạng:NhàNội dung

window.dataLayer=window.dataLayer||[];functiongt(){dataLayer.push(arguments);}gt('js',newDate());gt('config','G-BGVPFD3XFZ');Cochedelaño2021.sp-pe-builder.pe-content#section-id-00{padding-top:0px;padding-right:0px;padding-bottom:0px;padding-left:0px;margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;box-shadow:0000#ffffff;}#column-id-03{box-shadow:0000#fff;}#sppb-addon-wrapper-04{margin:0px0px0px0px;}#sppb-addon-04{box-shadow:0000#ffffff;}@media(max-width:1199px)and(min-width:992px){#sppb-addon-04.number-heading{font-size:200px!important;line-height:200px!important;top:-150px;left:-120px;}#sppb-addon-04.slider-text{font-size:80px!important;line-height:90px!important;}}@media(max-width:600px){#sppb-addon-04.sp-slider-outer-ste{height:680px!important;}}#sppb-addon-04.sp-slider.sp-dotsulli{border-width:2px;border-style:solid;border-radius:18px;height:18px;width:18px;}#sppb-addon-04.sp-slider.dot-controller-line.sp-dotsulli.activespan{border-radius:18px;}#sppb-addon-04.sp-slider.dot-controller-line.sp-dotsulli.active{border-radius:18px;}#sppb-addon-04.sp-slider.sp-dotsullispan,#sppb-addon-04.sp-slider.sp-dotsulli:hoverspan,#sppb-addon-04.sp-slider.sp-dotsulli:hover:after,#sppb-addon-04.sp-slider.sp-dotsulli:after{border-radius:18px;}#sppb-addon-04.sp-slider.sp-dots{bottom:50px;}#sppb-addon-04.sp-slider-custom-dot-indecators{background:rgba(255,255,255,0);}#sppb-addon-04.sp-slider-custom-dot-indecatorsulli{width:80px;}#sppb-addon-04.sp-slider-dot-indecator-text.sp-dot-text-key-2{font-weight:300;}#sppb-addon-04.sp-slider.sp-n-control.n-control{border-radius:50px;border-width:1px;}#sppb-addon-04.sp-slider.arrow-position-bottom_center.sp-n-control{bottom:50px;}#sppb-addon-04div.sp-slider.sp-n-control{left:50px;right:50px;}#sppb-addon-04.dot-controller-with_ime.sp-slider.sp-dotsulli.sp-dot-0{background:url('//imes/headers/volkswen-nivus.jpg')no-repeatscrollcentercenter/cover;}#sppb-addon-04#sp-slider-item-04-num-0-key.sp-item.sp-video-control{display:none;}#sppb-addon-04#sp-slider-item-04-num-0-key.sp-item.sp-background:after,#sppb-addon-04#sp-slider-item-04-num-0-key.sp-item.sp-video-background-mask{background:-webkit-linear-gradient(100deg,rgba(6,5,20,0.)30%,rgba(6,5,20,0)80%)transparent;background:linear-gradient(100deg,rgba(6,5,20,0.)30%,rgba(6,5,20,0)80%)transparent;}.sp-slider#sp-slider-item-04-num-0-key#sp-slider-inner-item-05-num-0-key{color:#fff;font-size:100px;line-height:110px;margin:0px0px30px0px;font-weight:800;}.sp-slider#sp-slider-item-04-num-0-key#sp-slider-inner-item-05-num-0-keyimg{height:385px;width:400px;}.sp-slider#sp-slider-item-04-num-0-key#sp-slider-inner-item-05-num-0-key.sppb-sp-slider-button{margin:0px0px30px0px;}.sp-slider#sp-slider-item-04-num-0-key#sp-slider-inner-item-05-num-0-key.sppb-sp-slider-button.sp-slider-btn-text{color:#fff;font-size:100px;line-height:110px;margin:0px0px30px0px;font-weight:800;background:-webkit-linear-gradient(0deg,0%,100%)transparent;background:linear-gradient(0deg,0%,100%)transparent;}.sp-slider#sp-slider-item-04-num-0-key#sp-slider-inner-item-05-num-0-key.sppb-sp-slider-button.sp-slider-btn-text:hover,.sp-slider#sp-slider-item-04-num-0-key#sp-slider-inner-item-05-num-0-key.sppb-sp-slider-button.sp-slider-btn-text:focus{background:-webkit-linear-gradient(0deg,0%,100%)transparent;background:linear-gradient(0deg,0%,100%)transparent;}.sp-slider#sp-slider-item-04-num-0-key#sp-slider-inner-item-05-num-1-key{color:rgba(240,245,254,0.03);font-size:300px;line-height:300px;margin:0px0px0px0px;font-weight:800;}.sp-slider#sp-slider-item-04-num-0-key#sp-slider-inner-item-05-num-1-keyimg{height:385px;width:400px;}.sp-slider#sp-slider-item-04-num-0-key#sp-slider-inner-item-05-num-1-key.sppb-sp-slider-button{margin:0px0px0px0px;}.sp-slider#sp-slider-item-04-num-0-key#sp-slider-inner-item-05-num-1-key.sppb-sp-slider-button.sp-slider-btn-text{color:rgba(240,245,254,0.03);font-size:300px;line-height:300px;margin:0px0px0px0px;font-weight:800;background:-webkit-linear-gradient(0deg,0%,100%)transparent;background:linear-gradient(0deg,0%,100%)transparent;}.sp-slider#sp-slider-item-04-num-0-key#sp-slider-inner-item-05-num-1-key.sppb-sp-slider-button.sp-slider-btn-text:hover,.sp-slider#sp-slider-item-04-num-0-key#sp-slider-inner-item-05-num-1-key.sppb-sp-slider-button.sp-slider-btn-text:focus{background:-webkit-linear-gradient(0deg,0%,100%)transparent;background:linear-gradient(0deg,0%,100%)transparent;}@media(min-width:768px)and(max-width:991px){.sp-slider#sp-slider-item-04-num-0-key#sp-slider-inner-item-05-num-1-key{font-size:150px;line-height:150px;}.sp-slider#sp-slider-item-04-num-0-key#sp-slider-inner-item-05-num-1-key.sppb-sp-slider-button.sp-slider-btn-text{font-size:150px;line-height:150px;}}@media(max-width:767px){.sp-slider#sp-slider-item-04-num-0-key#sp-slider-inner-item-05-num-1-key{font-size:100px;line-height:100px;}.sp-slider#sp-slider-item-04-num-0-key#sp-slider-inner-item-05-num-1-key.sppb-sp-slider-button.sp-slider-btn-text{font-size:100px;line-height:100px;}}.sp-slider#sp-slider-item-04-num-0-key#sp-slider-inner-item-05-num-2-key{color:#fff;font-size:100px;line-height:110px;margin:0px0px30px0px;font-weight:800;}.sp-slider#sp-slider-item-04-num-0-key#sp-slider-inner-item-05-num-2-keyimg{height:385px;width:400px;}.sp-slider#sp-slider-item-04-num-0-key#sp-slider-inner-item-05-num-2-key.sppb-sp-slider-button{margin:0px0px30px0px;}.sp-slider#sp-slider-item-04-num-0-key#sp-slider-inner-item-05-num-2-key.sppb-sp-slider-button.sp-slider-btn-text{color:#fff;font-size:100px;line-height:110px;margin:0px0px30px0px;font-weight:800;background:-webkit-linear-gradient(0deg,0%,100%)transparent;background:linear-gradient(0deg,0%,100%)transparent;}.sp-slider#sp-slider-item-04-num-0-key#sp-slider-inner-item-05-num-2-key.sppb-sp-slider-button.sp-slider-btn-text:hover,.sp-slider#sp-slider-item-04-num-0-key#sp-slider-inner-item-05-num-2-key.sppb-sp-slider-button.sp-slider-btn-text:focus{background:-webkit-linear-gradient(0deg,0%,100%)transparent;background:linear-gradient(0deg,0%,100%)transparent;}@media(min-width:768px)and(max-width:991px){.sp-slider#sp-slider-item-04-num-0-key#sp-slider-inner-item-05-num-2-key{font-size:60px;line-height:80px;}.sp-slider#sp-slider-item-04-num-0-key#sp-slider-inner-item-05-num-2-key.sppb-sp-slider-button.sp-slider-btn-text{font-size:60px;line-height:80px;}}@media(max-width:767px){.sp-slider#sp-slider-item-04-num-0-key#sp-slider-inner-item-05-num-2-key{font-size:40px;line-height:50px;margin:0px0px20px0px;}.sp-slider#sp-slider-item-04-num-0-key#sp-slider-inner-item-05-num-2-key.sppb-sp-slider-button{margin:0px0px20px0px;}.sp-slider#sp-slider-item-04-num-0-key#sp-slider-inner-item-05-num-2-key.sppb-sp-slider-button.sp-slider-btn-text{font-size:40px;line-height:50px;margin:0px0px20px0px;}}.sp-slider#sp-slider-item-04-num-0-key#sp-slider-inner-item-05-num-3-key{color:rgba(255,255,255,0.7);font-size:25px;line-height:35px;margin:0px0px50px0px;font-weight:200;}.sp-slider#sp-slider-item-04-num-0-key#sp-slider-inner-item-05-num-3-keyimg{height:385px;width:400px;}.sp-slider#sp-slider-item-04-num-0-key#sp-slider-inner-item-05-num-3-key.sppb-sp-slider-button{margin:0px0px50px0px;}.sp-slider#sp-slider-item-04-num-0-key#sp-slider-inner-item-05-num-3-key.sppb-sp-slider-button.sp-slider-btn-text{color:rgba(255,255,255,0.7);font-size:25px;line-height:35px;margin:0px0px50px0px;font-weight:200;background:-webkit-linear-gradient(0deg,0%,100%)transparent;background:linear-gradient(0deg,0%,100%)transparent;}.sp-slider#sp-slider-item-04-num-0-key#sp-slider-inner-item-05-num-3-key.sppb-sp-slider-button.sp-slider-btn-text:hover,.sp-slider#sp-slider-item-04-num-0-key#sp-slider-inner-item-05-num-3-key.sppb-sp-slider-button.sp-slider-btn-text:focus{background:-webkit-linear-gradient(0deg,0%,100%)transparent;background:linear-gradient(0deg,0%,100%)transparent;}@media(min-width:768px)and(max-width:991px){.sp-slider#sp-slider-item-04-num-0-key#sp-slider-inner-item-05-num-3-key{font-size:20px;line-height:30px;}.sp-slider#sp-slider-item-04-num-0-key#sp-slider-inner-item-05-num-3-key.sppb-sp-slider-button.sp-slider-btn-text{font-size:20px;line-height:30px;}}@media(max-width:767px){.sp-slider#sp-slider-item-04-num-0-key#sp-slider-inner-item-05-num-3-key{font-size:20px;line-height:30px;margin:0px0px30px0px;}.sp-slider#sp-slider-item-04-num-0-key#sp-slider-inner-item-05-num-3-key.sppb-sp-slider-button{margin:0px0px30px0px;}.sp-slider#sp-slider-item-04-num-0-key#sp-slider-inner-item-05-num-3-key.sppb-sp-slider-button.sp-slider-btn-text{font-size:20px;line-height:30px;margin:0px0px30px0px;}}.sp-slider#sp-slider-item-04-num-0-key#sp-slider-inner-item-05-num-4-keyimg{height:385px;width:400px;}.sp-slider#sp-slider-item-04-num-0-key#sp-slider-inner-item-05-num-4-key.sppb-sp-slider-button.sp-slider-btn-text{color:#fff;background:-webkit-linear-gradient(0deg,0%,100%)transparent;background:linear-gradient(0deg,0%,100%)transparent;}.sp-slider#sp-slider-item-04-num-0-key#sp-slider-inner-item-05-num-4-key.sppb-sp-slider-button.sp-slider-btn-text:hover,.sp-slider#sp-slider-item-04-num-0-key#sp-slider-inner-item-05-num-4-key.sppb-sp-slider-button.sp-slider-btn-text:focus{background:-webkit-linear-gradient(0deg,0%,100%)transparent;background:linear-gradient(0deg,0%,100%)transparent;}#sppb-addon-04.dot-controller-with_ime.sp-slider.sp-dotsulli.sp-dot-1{background:url('//imes/headers/hyundai-elantra.jpg')no-repeatscrollcentercenter/cover;}#sppb-addon-04#sp-slider-item-04-num-1-key.sp-item.sp-video-control{display:none;}#sppb-addon-04#sp-slider-item-04-num-1-key.sp-item.sp-background:after,#sppb-addon-04#sp-slider-item-04-num-1-key.sp-item.sp-video-background-mask{background:-webkit-linear-gradient(100deg,rgba(6,5,20,0.)30%,rgba(6,5,20,0)80%)transparent;background:linear-gradient(100deg,rgba(6,5,20,0.)30%,rgba(6,5,20,0)80%)transparent;}.sp-slider#sp-slider-item-04-num-1-key#sp-slider-inner-item-06-num-0-key{color:#fff;font-size:100px;line-height:110px;margin:0px0px30px0px;font-weight:800;}.sp-slider#sp-slider-item-04-num-1-key#sp-slider-inner-item-06-num-0-keyimg{height:385px;width:400px;}.sp-slider#sp-slider-item-04-num-1-key#sp-slider-inner-item-06-num-0-key.sppb-sp-slider-button{margin:0px0px30px0px;}.sp-slider#sp-slider-item-04-num-1-key#sp-slider-inner-item-06-num-0-key.sppb-sp-slider-button.sp-slider-btn-text{color:#fff;font-size:100px;line-height:110px;margin:0px0px30px0px;font-weight:800;background:-webkit-linear-gradient(0deg,0%,100%)transparent;background:linear-gradient(0deg,0%,100%)transparent;}.sp-slider#sp-slider-item-04-num-1-key#sp-slider-inner-item-06-num-0-key.sppb-sp-slider-button.sp-slider-btn-text:hover,.sp-slider#sp-slider-item-04-num-1-key#sp-slider-inner-item-06-num-0-key.sppb-sp-slider-button.sp-slider-btn-text:focus{background:-webkit-linear-gradient(0deg,0%,100%)transparent;background:linear-gradient(0deg,0%,100%)transparent;}.sp-slider#sp-slider-item-04-num-1-key#sp-slider-inner-item-06-num-1-key{color:rgba(240,245,254,0.03);font-size:300px;line-height:300px;margin:0px0px0px0px;font-weight:800;}.sp-slider#sp-slider-item-04-num-1-key#sp-slider-inner-item-06-Nhànum-1-keyimg{height:385px;width:400px;}.sp-slider#sp-slider-item-04-num-1-key#sp-slider-inner-item-06-num-1-key.sppb-sp-slider-button{margin:0px0px0px0px;}.sp-slider#sp-slider-item-04-num-1-key#sp-slider-inner-item-06-num-1-key.sppb-sp-slider-button.sp-slider-btn-text{color:rgba(240,245,254,0.03);font-size:300px;line-height:300px;margin:0px0px0px0px;font-weight:800;background:-webkit-linear-gradient(0deg,0%,100%)transparent;background:linear-gradient(0deg,0%,100%)transparent;}.sp-slider#sp-slider-item-04-num-1-key#sp-slider-inner-item-06-num-1-key.sppb-sp-slider-button.sp-slider-btn-text:hover,.sp-slider#sp-slider-item-04-num-1-key#sp-slider-inner-item-06-num-1-key.sppb-sp-slider-button.sp-slider-btn-text:focus{background:-webkit-linear-gradient(0deg,0%,100%)transparent;background:linear-gradient(0deg,0%,100%)transparent;}@media(min-width:768px)and(max-width:991px){.sp-slider#sp-slider-item-04-num-1-key#sp-slider-inner-item-06-num-1-key{font-size:150px;line-height:150px;}.sp-slider#sp-slider-item-04-num-1-key#sp-slider-inner-item-06-num-1-key.sppb-sp-slider-button.sp-slider-btn-text{font-size:150px;line-height:150px;}}@media(max-width:767px){.sp-slider#sp-slider-item-04-num-1-key#sp-slider-inner-item-06-num-1-key{font-size:100px;line-height:100px;}.sp-slider#sp-slider-item-04-num-1-key#sp-slider-inner-item-06-num-1-key.sppb-sp-slider-button.sp-slider-btn-text{font-size:100px;line-height:100px;}}.sp-slider#sp-slider-item-04-num-1-key#sp-slider-inner-item-06-num-2-key{color:#fff;font-size:100px;line-height:110px;margin:0px0px30px0px;font-weight:800;}.sp-slider#sp-slider-item-04-num-1-key#sp-slider-inner-item-06-num-2-keyimg{height:385px;width:400px;}.sp-slider#sp-slider-item-04-num-1-key#sp-slider-inner-item-06-num-2-key.sppb-sp-slider-button{margin:0px0px30px0px;}.sp-slider#sp-slider-item-04-num-1-key#sp-slider-inner-item-06-num-2-key.sppb-sp-slider-button.sp-slider-btn-text{color:#fff;font-size:100px;line-height:110px;margin:0px0px30px0px;font-weight:800;background:-webkit-linear-gradient(0deg,0%,100%)transparent;background:linear-gradient(0deg,0%,100%)transparent;}.sp-slider#sp-slider-item-04-num-1-key#sp-slider-inner-item-06-num-2-key.sppb-sp-slider-button.sp-slider-btn-text:hover,.sp-slider#sp-slider-item-04-num-1-key#sp-slider-inner-item-06-num-2-key.sppb-sp-slider-button.sp-slider-btn-text:focus{background:-webkit-linear-gradient(0deg,0%,100%)transparent;background:linear-gradient(0deg,0%,100%)transparent;}@media(min-width:768px)and(max-width:991px){.sp-slider#sp-slider-item-04-num-1-key#sp-slider-inner-item-06-num-2-key{font-size:60px;line-height:80px;}.sp-slider#sp-slider-item-04-num-1-key#sp-slider-inner-item-06-num-2-key.sppb-sp-slider-button.sp-slider-btn-text{font-size:60px;line-height:80px;}}@media(max-width:767px){.sp-slider#sp-slider-item-04-num-1-key#sp-slider-inner-item-06-num-2-key{font-size:40px;line-height:50px;margin:0px0px20px0px;}.sp-slider#sp-slider-item-04-num-1-key#sp-slider-inner-item-06-num-2-key.sppb-sp-slider-button{margin:0px0px20px0px;}.sp-slider#sp-slider-item-04-num-1-key#sp-slider-inner-item-06-num-2-key.sppb-sp-slider-button.sp-slider-btn-text{font-size:40px;line-height:50px;margin:0px0px20px0px;}}.sp-slider#sp-slider-item-04-num-1-key#sp-slider-inner-item-06-num-3-key{color:rgba(255,255,255,0.7);font-size:25px;line-height:35px;margin:0px0px50px0px;font-weight:200;}.sp-slider#sp-slider-item-04-num-1-key#sp-slider-inner-item-06-num-3-keyimg{height:385px;width:400px;}.sp-slider#sp-slider-item-04-num-1-key#sp-slider-inner-item-06-num-3-key.sppb-sp-slider-button{margin:0px0px50px0px;}.sp-slider#sp-slider-item-04-num-1-key#sp-slider-inner-item-06-num-3-key.sppb-sp-slider-button.sp-slider-btn-text{color:rgba(255,255,255,0.7);font-size:25px;line-height:35px;margin:0px0px50px0px;font-weight:200;background:-webkit-linear-gradient(0deg,0%,100%)transparent;background:linear-gradient(0deg,0%,100%)transparent;}.sp-slider#sp-slider-item-04-num-1-key#sp-slider-inner-item-06-num-3-key.sppb-sp-slider-button.sp-slider-btn-text:hover,.sp-slider#sp-slider-item-04-num-1-key#sp-slider-inner-item-06-num-3-key.sppb-sp-slider-button.sp-slider-btn-text:focus{background:-webkit-linear-gradient(0deg,0%,100%)transparent;background:linear-gradient(0deg,0%,100%)transparent;}@media(min-width:768px)and(max-width:991px){.sp-slider#sp-slider-item-04-num-1-key#sp-slider-inner-item-06-num-3-key{font-size:20px;line-height:30px;}.sp-slider#sp-slider-item-04-num-1-key#sp-slider-inner-item-06-num-3-key.sppb-sp-slider-button.sp-slider-btn-text{font-size:20px;line-height:30px;}}@media(max-width:767px){.sp-slider#sp-slider-item-04-num-1-key#sp-slider-inner-item-06-num-3-key{font-size:20px;line-height:30px;margin:0px0px30px0px;}.sp-slider#sp-slider-item-04-num-1-key#sp-slider-inner-item-06-num-3-key.sppb-sp-slider-button{margin:0px0px30px0px;}.sp-slider#sp-slider-item-04-num-1-key#sp-slider-inner-item-06-num-3-key.sppb-sp-slider-button.sp-slider-btn-text{font-size:20px;line-height:30px;margin:0px0px30px0px;}}.sp-slider#sp-slider-item-04-num-1-key#sp-slider-inner-item-06-num-4-keyimg{height:385px;width:400px;}.sp-slider#sp-slider-item-04-num-1-key#sp-slider-inner-item-06-num-4-key.sppb-sp-slider-button.sp-slider-btn-text{color:#fff;background:-webkit-linear-gradient(0deg,0%,100%)transparent;background:linear-gradient(0deg,0%,100%)transparent;}.sp-slider#sp-slider-item-04-num-1-key#sp-slider-inner-item-06-num-4-key.sppb-sp-slider-button.sp-slider-btn-text:hover,.sp-slider#sp-slider-item-04-num-1-key#sp-slider-inner-item-06-num-4-key.sppb-sp-slider-button.sp-slider-btn-text:focus{background:-webkit-linear-gradient(0deg,0%,100%)transparent;background:linear-gradient(0deg,0%,100%)transparent;}#sppb-addon-04.dot-controller-with_ime.sp-slider.sp-dotsulli.sp-dot-2{background:url('//imes/headers/toyota-hilux.jpg')no-repeatscrollcentercenter/cover;}#sppb-addon-04#sp-slider-item-04-num-2-key.sp-item.sp-video-control{display:none;}#sppb-addon-04#sp-slider-item-04-num-2-key.sp-item.sp-background:after,#sppb-addon-04#sp-slider-item-04-num-2-key.sp-item.sp-video-background-mask{background:-webkit-linear-gradient(100deg,rgba(6,5,20,0.)30%,rgba(6,5,20,0)80%)transparent;background:linear-gradient(100deg,rgba(6,5,20,0.)30%,rgba(6,5,20,0)80%)transparent;}.sp-slider#sp-slider-item-04-num-2-key#sp-slider-inner-item-07-num-0-key{color:#fff;font-size:100px;line-height:110px;margin:0px0px30px0px;font-weight:800;}.sp-slider#sp-slider-item-04-num-2-key#sp-slider-inner-item-07-num-0-keyimg{height:385px;width:400px;}.sp-slider#sp-slider-item-04-num-2-key#sp-slider-inner-item-07-num-0-key.sppb-sp-slider-button{margin:0px0px30px0px;}.sp-slider#sp-slider-item-04-num-2-key#sp-slider-inner-item-07-num-0-key.sppb-sp-slider-button.sp-slider-btn-text{color:#fff;font-size:100px;line-height:110px;margin:0px0px30px0px;font-weight:800;background:-webkit-linear-gradient(0deg,0%,100%)transparent;background:linear-gradient(0deg,0%,100%)transparent;}.sp-slider#sp-slider-item-04-num-2-key#sp-slider-inner-item-07-num-0-key.sppb-sp-slider-button.sp-slider-btn-text:hover,.sp-slider#sp-slider-item-04-num-2-key#sp-slider-inner-item-07-num-0-key.sppb-sp-slider-button.sp-slider-btn-text:focus{background:-webkit-linear-gradient(0deg,0%,100%)transparent;background:linear-gradient(0deg,0%,100%)transparent;}.sp-slider#sp-slider-item-04-num-2-key#sp-slider-inner-item-07-num-1-key{color:rgba(240,245,254,0.03);font-size:300px;line-height:300px;margin:0px0px0px0px;font-weight:800;}.sp-slider#sp-slider-item-04-num-2-key#sp-slider-inner-item-07-num-1-keyimg{height:385px;width:400px;}.sp-slider#sp-slider-item-04-num-2-key#sp-slider-inner-item-07-num-1-key.sppb-sp-slider-button{margin:0px0px0px0px;}.sp-slider#sp-slider-item-04-num-2-key#sp-slider-inner-item-07-num-1-key.sppb-sp-slider-button.sp-slider-btn-text{color:rgba(240,245,254,0.03);font-size:300px;line-height:300px;margin:0px0px0px0px;font-weight:800;background:-webkit-linear-gradient(0deg,0%,100%)transparent;background:linear-gradient(0deg,0%,100%)transparent;}.sp-slider#sp-slider-item-04-num-2-key#sp-slider-inner-item-07-num-1-key.sppb-sp-slider-button.sp-slider-btn-text:hover,.sp-slider#sp-slider-item-04-num-2-key#sp-slider-inner-item-07-num-1-key.sppb-sp-slider-button.sp-slider-btn-text:focus{background:-webkit-linear-gradient(0deg,0%,100%)transparent;background:linear-gradient(0deg,0%,100%)transparent;}@media(min-width:768px)and(max-width:991px){.sp-slider#sp-slider-item-04-num-2-key#sp-slider-inner-item-07-num-1-key{font-size:150px;line-height:150px;}.sp-slider#sp-slider-item-04-num-2-key#sp-slider-inner-item-07-num-1-key.sppb-sp-slider-button.sp-slider-btn-text{font-size:150px;line-height:150px;}}@media(max-width:767px){.sp-slider#sp-slider-item-04-num-2-key#sp-slider-inner-item-07-num-1-key{font-size:100px;line-height:100px;}.sp-slider#sp-slider-item-04-num-2-key#sp-slider-inner-item-07-num-1-key.sppb-sp-slider-button.sp-slider-btn-text{font-size:100px;line-height:100px;}}.sp-slider#sp-slider-item-04-num-2-key#sp-slider-inner-item-07-num-2-key{color:#fff;font-size:100px;line-height:110px;margin:0px0px30px0px;font-weight:800;}.sp-slider#sp-slider-item-04-num-2-key#sp-slider-inner-item-07-num-2-keyimg{height:385px;width:400px;}.sp-slider#sp-slider-item-04-num-2-key#sp-slider-inner-item-07-num-2-key.sppb-sp-slider-button{margin:0px0px30px0px;}.sp-slider#sp-slider-item-04-num-2-key#sp-slider-inner-item-07-num-2-key.sppb-sp-slider-button.sp-slider-btn-text{color:#fff;font-size:100px;line-height:110px;margin:0px0px30px0px;font-weight:800;background:-webkit-linear-gradient(0deg,0%,100%)transparent;background:linear-gradient(0deg,0%,100%)transparent;}.sp-slider#sp-slider-item-04-num-2-key#sp-slider-inner-item-07-num-2-key.sppb-sp-slider-button.sp-slider-btn-text:hover,.sp-slider#sp-slider-item-04-num-2-key#sp-slider-inner-item-07-num-2-key.sppb-sp-slider-button.sp-slider-btn-text:focus{background:-webkit-linear-gradient(0deg,0%,100%)transparent;background:linear-gradient(0deg,0%,100%)transparent;}@media(min-width:768px)and(max-width:991px){.sp-slider#sp-slider-item-04-num-2-key#sp-slider-inner-item-07-num-2-key{font-size:60px;line-height:80px;}.sp-slider#sp-slider-item-04-num-2-key#sp-slider-inner-item-07-num-2-key.sppb-sp-slider-button.sp-slider-btn-text{font-size:60px;line-height:80px;}}@media(max-width:767px){.sp-slider#sp-slider-item-04-num-2-key#sp-slider-inner-item-07-num-2-key{font-size:40px;line-height:50px;margin:0px0px20px0px;}.sp-slider#sp-slider-item-04-num-2-key#sp-slider-inner-item-07-num-2-key.sppb-sp-slider-button{margin:0px0px20px0px;}.sp-slider#sp-slider-item-04-num-2-key#sp-slider-inner-item-07-num-2-key.sppb-sp-slider-button.sp-slider-btn-text{font-size:40px;line-height:50px;margin:0px0px20px0px;}}.sp-slider#sp-slider-item-04-num-2-key#sp-slider-inner-item-07-num-3-key{color:rgba(255,255,255,0.7);font-size:25px;line-height:35px;margin:0px0px50px0px;font-weight:200;}.sp-slider#sp-slider-item-04-num-2-key#sp-slider-inner-item-07-num-3-keyimg{height:385px;width:400px;}.sp-slider#sp-slider-item-04-num-2-key#sp-slider-inner-item-07-num-3-key.sppb-sp-slider-button{margin:0px0px50px0px;}.sp-slider#sp-slider-item-04-num-2-key#sp-slider-inner-item-07-num-3-key.sppb-sp-slider-button.sp-slider-btn-text{color:rgba(255,255,255,0.7);font-size:25px;line-height:35px;margin:0px0px50px0px;font-weight:200;background:-webkit-linear-gradient(0deg,0%,100%)transparent;background:linear-gradient(0deg,0%,100%)transparent;}.sp-slider#sp-slider-item-04-num-2-key#sp-slider-inner-item-07-num-3-key.sppb-sp-slider-button.sp-slider-btn-text:hover,.sp-slider#sp-slider-item-04-num-2-key#sp-slider-inner-item-07-num-3-key.sppb-sp-slider-button.sp-slider-btn-text:focus{background:-webkit-linear-gradient(0deg,0%,100%)transparent;background:linear-gradient(0deg,0%,100%)transparent;}@media(min-width:768px)and(max-width:991px){.sp-slider#sp-slider-item-04-num-2-key#sp-slider-inner-item-07-num-3-key{font-size:20px;line-height:30px;}.sp-slider#sp-slider-item-04-num-2-key#sp-slider-inner-item-07-num-3-key.sppb-sp-slider-button.sp-slider-btn-text{font-size:20px;line-height:30px;}}@media(max-width:767px){.sp-slider#sp-slider-item-04-num-2-key#sp-slider-inner-item-07-num-3-key{font-size:20px;line-height:30px;margin:0px0px30px0px;}.sp-slider#sp-slider-item-04-num-2-key#sp-slider-inner-item-07-num-3-key.sppb-sp-slider-button{margin:0px0px30px0px;}.sp-slider#sp-slider-item-04-num-2-key#sp-slider-inner-item-07-num-3-key.sppb-sp-slider-button.sp-slider-btn-text{font-size:20px;line-height:30px;margin:0px0px30px0px;}}.sp-slider#sp-slider-item-04-num-2-key#sp-slider-inner-item-07-num-4-keyimg{height:385px;width:400px;}.sp-slider#sp-slider-item-04-num-2-key#sp-slider-inner-item-07-num-4-key.sppb-sp-slider-button.sp-slider-btn-text{color:#fff;background:-webkit-linear-gradient(0deg,0%,100%)transparent;background:linear-gradient(0deg,0%,100%)transparent;}.sp-slider#sp-slider-item-04-num-2-key#sp-slider-inner-item-07-num-4-key.sppb-sp-slider-button.sp-slider-btn-text:hover,.sp-slider#sp-slider-item-04-num-2-key#sp-slider-inner-item-07-num-4-key.sppb-sp-slider-button.sp-slider-btn-text:focus{background:-webkit-linear-gradient(0deg,0%,100%)transparent;background:linear-gradient(0deg,0%,100%)transparent;}#sppb-addon-04.dot-controller-with_ime.sp-slider.sp-dotsulli.sp-dot-3{background:url('//imes/headers/chery-tiggo-7-pro.jpg')no-repeatscrollcentercenter/cover;}#sppb-addon-04#sp-slider-item-04-num-3-key.sp-item.sp-video-control{display:none;}#sppb-addon-04#sp-slider-item-04-num-3-key.sp-item.sp-background:after,#sppb-addon-04#sp-slider-item-04-num-3-key.sp-item.sp-video-background-mask{background:-webkit-linear-gradient(100deg,rgba(6,5,20,0.)30%,rgba(6,5,20,0)80%)transparent;background:linear-gradient(100deg,rgba(6,5,20,0.)30%,rgba(6,5,20,0)80%)transparent;}.sp-slider#sp-slider-item-04-num-3-key#sp-slider-inner-item-08-num-0-key{color:#fff;font-size:100px;line-height:110px;margin:0px0px30px0px;font-weight:800;}.sp-slider#sp-slider-item-04-num-3-key#sp-slider-inner-item-08-num-0-keyimg{height:385px;width:400px;}.sp-slider#sp-slider-item-04-num-3-key#sp-slider-inner-item-08-num-0-key.sppb-sp-slider-button{margin:0px0px30px0px;}.sp-slider#sp-slider-item-04-num-3-key#sp-slider-inner-item-08-num-0-key.sppb-sp-slider-button.sp-slider-btn-text{color:#fff;font-size:100px;line-height:110px;margin:0px0px30px0px;font-weight:800;background:-webkit-linear-gradient(0deg,0%,100%)transparent;background:linear-gradient(0deg,0%,100%)transparent;}.sp-slider#sp-slider-item-04-num-3-key#sp-slider-inner-item-08-num-0-key.sppb-sp-slider-button.sp-slider-btn-text:hover,.sp-slider#sp-slider-item-04-num-3-key#sp-slider-inner-item-08-num-0-key.sppb-sp-slider-button.sp-slider-btn-text:focus{background:-webkit-linear-gradient(0deg,0%,100%)transparent;background:linear-gradient(0deg,0%,100%)transparent;}.sp-slider#sp-slider-item-04-num-3-key#sp-slider-inner-item-08-num-1-key{color:rgba(240,245,254,0.03);font-size:300px;line-height:300px;margin:0px0px0px0px;font-weight:800;}.sp-slider#sp-slider-item-04-num-3-key#sp-slider-inner-item-08-num-1-keyimg{height:385px;width:400px;}.sp-slider#sp-slider-item-04-num-3-key#sp-slider-inner-item-08-num-1-key.sppb-sp-slider-button{margin:0px0px0px0px;}.sp-slider#sp-slider-item-04-num-3-key#sp-slider-inner-item-08-num-1-key.sppb-sp-slider-button.sp-slider-btn-text{color:rgba(240,245,254,0.03);font-size:300px;line-height:300px;margin:0px0px0px0px;font-weight:800;background:-webkit-linear-gradient(0deg,0%,100%)transparent;background:linear-gradient(0deg,0%,100%)transparent;}.sp-slider#sp-slider-item-04-num-3-key#sp-slider-inner-item-08-num-1-key.sppb-sp-slider-button.sp-slider-btn-text:hover,.sp-slider#sp-slider-item-04-num-3-key#sp-slider-inner-item-08-num-1-key.sppb-sp-slider-button.sp-slider-btn-text:focus{background:-webkit-linear-gradient(0deg,0%,100%)transparent;background:linear-gradient(0deg,0%,100%)transparent;}@media(min-width:768px)and(max-width:991px){.sp-slider#sp-slider-item-04-num-3-key#sp-slider-inner-item-08-num-1-key{font-size:150px;line-height:150px;}.sp-slider#sp-slider-item-04-num-3-key#sp-slider-inner-item-08-num-1-key.sppb-sp-slider-button.sp-slider-btn-text{font-size:150px;line-height:150px;}}@media(max-width:767px){.sp-slider#sp-slider-item-04-num-3-key#sp-slider-inner-item-08-num-1-key{font-size:100px;line-height:100px;}.sp-slider#sp-slider-item-04-num-3-key#sp-slider-inner-item-08-num-1-key.sppb-sp-slider-button.sp-slider-btn-text{font-size:100px;line-height:100px;}}.sp-slider#sp-slider-item-04-num-3-key#sp-slider-inner-item-08-num-2-key{color:#fff;font-size:100px;line-height:110px;margin:0px0px30px0px;font-weight:800;}.sp-slider#sp-slider-item-04-num-3-key#sp-slider-inner-item-08-num-2-keyimg{height:385px;width:400px;}.sp-slider#sp-slider-item-04-num-3-key#sp-slider-inner-item-08-num-2-key.sppb-sp-slider-button{margin:0px0px30px0px;}.sp-slider#sp-slider-item-04-num-3-key#sp-slider-inner-item-08-num-2-key.sppb-sp-slider-button.sp-slider-btn-text{color:#fff;font-size:100px;line-height:110px;margin:0px0px30px0px;font-weight:800;background:-webkit-linear-gradient(0deg,0%,100%)transparent;background:linear-gradient(0deg,0%,100%)transparent;}.sp-slider#sp-slider-item-04-num-3-key#sp-slider-inner-item-08-num-2-key.sppb-sp-slider-button.sp-slider-btn-text:hover,.sp-slider#sp-slider-item-04-num-3-key#sp-slider-inner-item-08-num-2-key.sppb-sp-slider-button.sp-slider-btn-text:focus{background:-webkit-linear-gradient(0deg,0%,100%)transparent;background:linear-gradient(0deg,0%,100%)transparent;}@media(min-width:768px)and(max-width:991px){.sp-slider#sp-slider-item-04-num-3-key#sp-slider-inner-item-08-num-2-key{font-size:60px;line-height:80px;}.sp-slider#sp-slider-item-04-num-3-key#sp-slider-inner-item-08-num-2-key.sppb-sp-slider-button.sp-slider-btn-text{font-size:60px;line-height:80px;}}@media(max-width:767px){.sp-slider#sp-slider-item-04-num-3-key#sp-slider-inner-item-08-num-2-key{font-size:40px;line-height:50px;margin:0px0px20px0px;}.sp-slider#sp-slider-item-04-num-3-key#sp-slider-inner-item-08-num-2-key.sppb-sp-slider-button{margin:0px0px20px0px;}.sp-slider#sp-slider-item-04-num-3-key#sp-slider-inner-item-08-num-2-key.sppb-sp-slider-button.sp-slider-btn-text{font-size:40px;line-height:50px;margin:0px0px20px0px;}}.sp-slider#sp-slider-item-04-num-3-key#sp-slider-inner-item-08-num-3-key{color:rgba(255,255,255,0.7);font-size:25px;line-height:35px;margin:0px0px50px0px;font-weight:200;}.sp-slider#sp-slider-item-04-num-3-key#sp-slider-inner-item-08-num-3-keyimg{height:385px;width:400px;}.sp-slider#sp-slider-item-04-num-3-key#sp-slider-inner-item-08-num-3-key.sppb-sp-slider-button{margin:0px0px50px0px;}.sp-slider#sp-slider-item-04-num-3-key#sp-slider-inner-item-08-num-3-key.sppb-sp-slider-button.sp-slider-btn-text{color:rgba(255,255,255,0.7);font-size:25px;line-height:35px;margin:0px0px50px0px;font-weight:200;background:-webkit-linear-gradient(0deg,0%,100%)transparent;background:linear-gradient(0deg,0%,100%)transparent;}.sp-slider#sp-slider-item-04-num-3-key#sp-slider-inner-item-08-num-3-key.sppb-sp-slider-button.sp-slider-btn-text:hover,.sp-slider#sp-slider-item-04-num-3-key#sp-slider-inner-item-08-num-3-key.sppb-sp-slider-button.sp-slider-btn-text:focus{background:-webkit-linear-gradient(0deg,0%,100%)transparent;background:linear-gradient(0deg,0%,100%)transparent;}@media(min-width:768px)and(max-width:991px){.sp-slider#sp-slider-item-04-num-3-key#sp-slider-inner-item-08-num-3-key{font-size:20px;line-height:30px;}.sp-slider#sp-slider-item-04-num-3-key#sp-slider-inner-item-08-num-3-key.sppb-sp-slider-button.sp-slider-btn-text{font-size:20px;line-height:30px;}}@media(max-width:767px){.sp-slider#sp-slider-item-04-num-3-key#sp-slider-inner-item-08-num-3-key{font-size:20px;line-height:30px;margin:0px0px30px0px;}.sp-slider#sp-slider-item-04-num-3-key#sp-slider-inner-item-08-num-3-key.sppb-sp-slider-button{margin:0px0px30px0px;}.sp-slider#sp-slider-item-04-num-3-key#sp-slider-inner-item-08-num-3-key.sppb-sp-slider-button.sp-slider-btn-text{font-size:20px;line-height:30px;margin:0px0px30px0px;}}.sp-slider#sp-slider-item-04-num-3-key#sp-slider-inner-item-08-num-4-keyimg{height:385px;width:400px;}.sp-slider#sp-slider-item-04-num-3-key#sp-slider-inner-item-08-num-4-key.sppb-sp-slider-button.sp-slider-btn-text{color:#fff;background:-webkit-linear-gradient(0deg,0%,100%)transparent;background:linear-gradient(0deg,0%,100%)transparent;}.sp-slider#sp-slider-item-04-num-3-key#sp-slider-inner-item-08-num-4-key.sppb-sp-slider-button.sp-slider-btn-text:hover,.sp-slider#sp-slider-item-04-num-3-key#sp-slider-inner-item-08-num-4-key.sppb-sp-slider-button.sp-slider-btn-text:focus{background:-webkit-linear-gradient(0deg,0%,100%)transparent;background:linear-gradient(0deg,0%,100%)transparent;}#sppb-addon-04.sp-slider-custom-dot-indecatorsulli{width:80px;}@media(min-width:768px)and(max-width:991px){#sppb-addon-04.sp-slider.sp-dots{bottom:0px;}#sppb-addon-04.sp-slider.arrow-position-bottom_center.sp-n-control{bottom:0px;}#sppb-addon-04div.sp-slider.sp-n-control{left:0px;right:0px;}}@media(max-width:767px){#sppb-addon-04.sp-slider.sp-dots{bottom:0px;}#sppb-addon-04.sp-slider.arrow-position-bottom_center.sp-n-control{bottom:0px;}#sppb-addon-04div.sp-slider.sp-n-control{left:0px;right:0px;}#sppb-addon-04.sp-slider-dot-indecator-text.sp-dot-text-key-2{font-size:16px;}}.sp-pe-builder.pe-content#section-id-81{padding-top:0px;padding-right:0px;padding-bottom:0px;padding-left:0px;margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;box-shadow:0000#ffffff;}@media(max-width:767px){.sp-pe-builder.pe-content#section-id-81{padding-top:0px;padding-right:0px;padding-bottom:0px;padding-left:0px;}}#column-id-81{box-shadow:0000#fff;}#sppb-addon-wrapper-82{position:absolute;left:px;top:-400px;margin:0px0px30px0px;}#sppb-addon-82{box-shadow:0000#ffffff;}@media(min-width:768px)and(max-width:991px){#sppb-addon-wrapper-82{left:px;top:px;}}@media(max-width:767px){#sppb-addon-wrapper-82{left:px;top:-200px;width:70%;}}#sppb-addon-wrapper-82{right:-320px;}@media(max-width:767px){#sppb-addon-wrapper-82{right:-130px;}}#sppb-addon-wrapper-84{position:absolute;left:px;top:600px;margin:0px0px0px0px;}#sppb-addon-84{box-shadow:0000#ffffff;}@media(min-width:768px)and(max-width:991px){#sppb-addon-wrapper-84{left:px;top:px;}}@media(max-width:767px){#sppb-addon-wrapper-84{left:px;top:px;}}#sppb-addon-wrapper-84{right:80px;}.sp-pe-builder.pe-content#mNhàarcas-nominadas{padding-top:30px;padding-right:0px;padding-bottom:0px;padding-left:0px;margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;background-ime:linear-gradient(180deg,#ffffff70%,#F0F5FE30%);box-shadow:0000#ffffff;}@media(max-width:767px){.sp-pe-builder.pe-content#marcas-nominadas{padding-top:10px;padding-right:0px;padding-bottom:0px;padding-left:0px;}}#column-id-51{box-shadow:0000#fff;}#sppb-addon-wrapper-55{position:absolute;left:0%;top:0%;z-index:2;margin:0pxauto0pxauto;width:100%;}#sppb-addon-55{color:rgba(240,245,254,0.06);box-shadow:0000#ffffff;}#sppb-addon-55.sppb-addon-title{font-size:200px;line-height:170px;font-weight:800;}@media(min-width:768px)and(max-width:991px){#sppb-addon-55.sppb-addon-title{font-size:140px;line-height:140px;line-height:120px;}#sppb-addon-wrapper-55{left:%;top:0%;margin-top:0px;margin-right:-50%;margin-bottom:0px;margin-left:0px;}}@media(max-width:767px){#sppb-addon-55.sppb-addon-title{font-size:70px;line-height:70px;line-height:60px;}#sppb-addon-wrapper-55{left:0%;top:0%;margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;}}#sppb-addon-55.sppb-addon-title{white-space:nowrap;}#sppb-addon-55h2.sppb-addon-title{margin:0px0px0px0px;text-transform:none;padding:0px0px0px0px;}#sppb-addon-wrapper-52{position:absolute;margin:0px0px0px0px;}#sppb-addon-52{box-shadow:0000#ffffff;}@media(min-width:768px)and(max-width:991px){#sppb-addon-wrapper-52{width:24%;}}@media(max-width:767px){#sppb-addon-wrapper-52{width:22%;margin-top:0px;margin-right:-15px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;}}#sppb-addon-wrapper-52{bottom:0px;right:0px;}.sp-pe-builder.pe-content#section-id-53{padding-top:88px;padding-right:0px;padding-bottom:88px;padding-left:0px;margin-top:0px;margin-right:auto;margin-bottom:0px;margin-left:auto;box-shadow:0000#ffffff;max-width:868px;}@media(min-width:768px)and(max-width:991px){.sp-pe-builder.pe-content#section-id-53{padding-top:60px;padding-right:0px;padding-bottom:60px;padding-left:0px;max-width:600px;}}@media(max-width:767px){.sp-pe-builder.pe-content#section-id-53{padding-top:40px;padding-right:25px;padding-bottom:40px;padding-left:25px;max-width:440px;}}#column-id-54{box-shadow:0000#fff;}#sppb-addon-wrapper-55{margin:0px5%0px0px;}#sppb-addon-55{color:rgba(255,255,255,0.8);box-shaNhàdow:0000#ffffff;}#sppb-addon-55.sppb-addon-title{margin-bottom:22px;color:#ffffff;}@media(min-width:768px)and(max-width:991px){#sppb-addon-55.sppb-addon-title{margin-bottom:15px;}#sppb-addon-wrapper-55{margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;}}@media(max-width:767px){#sppb-addon-55.sppb-addon-title{margin-bottom:10px;}#sppb-addon-wrapper-55{margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:20px;margin-left:0px;}}#column-id-56{box-shadow:0000#fff;}#sppb-addon-wrapper-57{margin:0px0px0px30px;}#sppb-addon-57{box-shadow:0000#ffffff;}@media(min-width:768px)and(max-width:991px){#sppb-addon-wrapper-57{margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:10px;}}@media(max-width:767px){#sppb-addon-wrapper-57{margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;}}#sppb-addon-57.sppb-btni{margin:0px0px0px5px;}.sp-pe-builder.pe-content#la-premiacion{padding-top:0px;padding-right:0px;padding-bottom:0px;padding-left:0px;margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;box-shadow:0000#ffffff;}@media(max-width:767px){.sp-pe-builder.pe-content#la-premiacion{padding-top:40px;padding-right:0px;padding-bottom:40px;padding-left:0px;}}#column-id-19{box-shadow:0000#fff;}#sppb-addon-wrapper-24{position:absolute;left:-22%;top:-24%;margin:-2px-50%0px0px;}#sppb-addon-24{color:#F0F5FE;box-shadow:0000#ffffff;}#sppb-addon-24.sppb-addon-title{font-size:200px;line-height:170px;font-weight:800;}@media(min-width:768px)and(max-width:991px){#sppb-addon-24.sppb-addon-title{font-size:140px;line-height:140px;line-height:120px;}#sppb-addon-wrapper-24{left:%;top:-8%;margin-top:0px;margin-right:-50%;margin-bottom:0px;margin-left:0px;}}@media(max-width:767px){#sppb-addon-24.sppb-addon-title{font-size:70px;line-height:70px;line-height:60px;}#sppb-addon-wrapper-24{left:-5%;top:-4%;margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;}}#sppb-addon-24.sppb-addon-title{white-space:nowrap;}#sppb-addon-24h2.sppb-addon-title{margin:0px0px0px0px;text-transform:none;padding:0px0px0px0px;}#sppb-addon-wrapper-25{position:relative;margin:0px0px56px0px;}#sppb-addon-25{box-shadow:0000#ffffff;}#sppb-addon-25.sppb-addon-title{margin-bottom:40px;color:#E;font-weight:800;}@media(min-width:768px)and(max-width:991px){#sppb-addon-25.sppb-addon-title{font-size:48px;line-height:48px;margin-bottom:30px;}#sppb-addon-wrapper-25{margin-top:0px;margin-right:-25px;margin-bottom:40px;margin-left:0px;}}@media(max-width:767px){#sppb-addon-25.sppb-addon-title{font-size:28px;line-height:28px;margin-bottom:20px;}#sppb-addon-wrapper-25{margin-top:20px;margin-right:0px;margin-bottom:20px;margin-left:0px;}}#sppb-addon-25.sppb-addon-content{padding-left:25px;border-left:3pxsolidrgba(233,112,37,0.76);}#sppb-addon-wrapper-26{position:relative;margin:0px0px20px0px;}#sppb-addon-26{box-shadow:0000#ffffff;}#sppb-addon-26#btn-26.sppb-btn-link{padding:00px0;text-decoration:none;border-radius:0;}#sppb-addon-26.sppb-btni{margin:0px0px0px0px;}#column-id-21{box-shadow:0000#fff;}#column-id-23{padding-top:0px;padding-right:0px;padding-bottom:0px;padding-left:77px;box-shadow:0000#fff;}@media(min-width:768px)and(max-width:991px){#column-id-23{padding-top:0px;padding-right:0px;padding-bottom:0px;padding-left:30px;}}@media(max-width:767px){#column-id-23{padding-top:0px;padding-right:0px;padding-bottom:0px;padding-left:0px;}}body{font-family:'Mulish',sans-serif;font-size:16px;text-decoration:none;}h1{font-family:'Mulish',sans-serif;font-size:100px;color:#;text-decoration:none;}@media(min-width:768px)and(max-width:991px){h1{font-size:68px;}}@media(max-width:767px){h1{font-size:35px;}}h2{font-family:'Mulish',sans-serif;font-size:70px;text-decoration:none;}@media(min-width:768px)and(max-width:991px){h2{font-size:48px;}}@media(max-width:767px){h2{font-size:28px;}}h3{font-family:'Mulish',sans-serif;font-size:50px;text-decoration:none;}@media(min-width:768px)and(max-width:991px){h3{font-size:34px;}}@media(max-width:767px){h3{font-size:24px;}}h4{font-family:'Mulish',sans-serif;font-size:30px;color:#;text-decoration:none;}@media(min-width:768px)and(max-width:991px){h4{font-size:24px;}}@media(max-width:767px){h4{font-size:20px;}}h5{font-family:'Mulish',sans-serif;font-size:25px;color:#;text-decoration:none;}@media(min-width:768px)and(max-width:991px){h5{font-size:20px;}}@media(max-width:767px){h5{font-size:18px;}}h6{font-family:'Mulish',sans-serif;font-size:20px;color:#;text-decoration:none;}@media(min-width:768px)and(max-width:991px){h6{font-size:18px;}}@media(max-width:767px){h6{font-size:16px;}}.logo-ime{height:40px;}.logo-ime-phone{height:40px;}{"csrf.token":"89b0f35b9ebe0fa1b340e2de1da313b4","data":{"breakpoints":{"tablet":991,"mobile":480},"header":{"stickyOffset":"100"}},"joomla.jtext":{"MOD_FINDER_SEARCH_VALUE":"Buscar...","ERROR":"Error","MESSE":"Mensaje","NOTICE":"iso","WARNING":"Advertencia","JCLOSE":"Cerrar","JOK":"OK","JOPEN":"Abrir"},"finder-search":{"url":"\/component\/finder\/?task=suggestions.suggest&format=json&tmpl=component&Itemid=101"},"system.paths":{"root":"","rootFull":":\/\/caroftheyear.pe\/","base":"","baseFull":":\/\/caroftheyear.pe\/"}};(function($){$.ajaxSetup({headers:{'X-CSRF-Token':Joomla.getOptions('csrf.token')}});})(jQuery);varaddonInteraction={"while_scroll_view":[{"addonId":82,"enable_mobile":false,"enable_tablet":false,"animation":[{"id":"4d16b5b9b0ffc162ab9a","title":"Move","name":"rotate","timing_func":"","keyframe":0,"property":{"x":"0","y":"0","z":"180"},"range":{"max":180,"min":-180,"step":1},"single":true,"index":0},{"id":"aaf4605e3c11fba4a3c7","title":"Move","name":"rotate","timing_func":"","keyframe":"40","property":{"x":"0","y":"0","z":"0"},"range":{"max":180,"min":-180,"step":1},"index":1}],"name":"custom","origin":{"x_offset":"center","y_offset":"center"}},{"addonId":55,"enable_mobile":false,"enable_tablet":false,"animation":[{"id":"b3fdc1c1e6bfde5942ea","index":0,"keyframe":0,"name":"move","property":{"x":"0","y":"-50","z":"0"},"range":{"max":500,"min":-500,"stop":1},"single":true,"title":"Move"},{"id":"936e0225e6dc8edfba7d","index":1,"keyframe":"50","name":"move","property":{"x":0,"y":0,"z":0},"range":{"max":500,"min":-500,"stop":1},"title":"Move"}],"name":"custom","origin":{"x_offset":"center","y_offset":"center"}},{"addonId":24,"enable_mobile":false,"enable_tablet":false,"animation":[{"id":"b3fdc1c1e6bfde5942ea","index":0,"keyframe":0,"name":"move","property":{"x":"100","y":"0","z":"0"},"range":{"max":500,"min":-500,"stop":1},"single":true,"title":"Move"},{"id":"936e0225e6dc8edfba7d","index":1,"keyframe":100,"name":"move","property":{"x":0,"y":0,"z":0},"range":{"max":500,"min":-500,"stop":1},"title":"Move"}],"name":"custom","origin":{"x_offset":"center","y_offset":"center"}}]};template="pitech";jQuery(function($){varaddonId=$("#sppb-addon-71"),prentSectionId=addonId.parent().closest("section");if($("#sppb-addon-71").find(".optintype-popup").length!==0&&$("body:not(.layout-edit)").length!==0){prentSectionId.hide();}if($("#sppb-addon-71").find(".optintype-popup").length!==0&&$("body:not(.layout-edit)").length!==0){//varparentSection=$("#sppb-addon-71").parent().closest("section"),varaddonWidth=addonId.parent().outerWidth(),optin_timein=2000,optin_timeout=,prentSectionId=".com-sppebuilder:not(.layout-edit)#"+addonId.attr("id");$(window).load(function(){setTimeout(function(){$.mnificPopup.open({items:{src:"#sppb-addon-71{width:600px;}#sppb-addon-71.sppb-optin-forminput{background-color:#FFFFFF;color:#010C23;border:none;border-radius:0px;padding:16px58px16px15px;}#sppb-addon-71.sppb-optin-forminput::placeholder{color:#010C23;opacity:1;}#sppb-addon-71.sppb-btn-custom{font-size:16px;}.sp-pe-builder.pe-content#section-id-20{padding-top:0px;padding-right:0px;padding-bottom:0px;padding-left:0px;margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;box-shadow:0000#ffffff;}#column-id-19{box-shadow:0000#fff;}.sp-pe-builder.pe-content#section-id-68{padding-top:0px;padding-right:80px;padding-bottom:0px;padding-left:30px;margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;box-shadow:0000#ffffff;}@media(min-width:768px)and(max-width:991px){.sp-pe-builder.pe-content#section-id-68{padding-top:0px;padding-right:0px;padding-bottom:0px;padding-left:0px;}}@media(max-width:767px){.sp-pe-builder.pe-content#section-id-68{padding-top:0px;padding-right:0px;padding-bottom:0px;padding-left:0px;}}#column-id-69{box-shadow:0000#fff;}#sppb-addon-wrapper-96{margin:0px0px0px0px;}#sppb-addon-96{color:rgba(1,12,35,0.7);box-shadow:0000#ffffff;}#sppb-addon-96{}#sppb-addon-96.sppb-element-loaded{}@media(min-width:768px)and(max-width:991px){#sppb-addon-96{}}@media(max-width:767px){#sppb-addon-96{}}#sppb-addon-96.sppb-addon-content{text-align:left;}#sppb-addon-wrapper-38{margin:0px0px0px0px;}#sppb-addon-38{box-shadow:0000#ffffff;}#sppb-addon-38{}#sppb-addon-38.sppb-element-loaded{}#sppb-addon-38a{color:rgba(1,12,35,0.7);}@media(min-width:768px)and(max-width:991px){#sppb-addon-38{}}@media(max-width:767px){#sppb-addon-38{}}#sppb-addon-38.sppb-icons-group-listli#icon-39a{margin:12px;padding:0px0px0px0px;color:rgba(1,12,35,0.6);font-size:15px;}#sppb-addon-38.sppb-icons-group-list{margin:-12px;}#sppb-addon-38.sppb-icons-group-listli#icon-39.sppb-icons-label-text{font-size:16px;letter-spacing:0px;}#sppb-addon-38.sppb-icons-group-listli#icon-39{display:inline-block;}#sppb-addon-38.sppb-icons-group-listli#icon-39a:hover{color:#0B54E4;}@media(min-width:768px)and(max-width:991px){#sppb-addon-38.sppb-icons-group-listli#icon-39a{padding:;}}@media(max-width:767px){#sppb-addon-38.sppb-icons-group-listli#icon-39a{padding:;}}#sppb-addon-38.sppb-icons-group-listli#icon-40a{margin:12px;padding:0px0px0px0px;color:rgba(1,12,35,0.6);font-size:15px;}#sppb-addon-38.sppb-icons-group-list{margin:-12px;}#sppb-addon-38.sppb-icons-group-listli#icon-40.sppb-icons-label-text{font-size:16px;letter-spacing:0px;}#sppb-addon-38.sppb-icons-group-listli#icon-40{display:inline-block;}#sppb-addon-38.sppb-icons-group-listli#icon-40a:hover{color:#0B54E4;}@media(min-width:768px)and(max-width:991px){#sppb-addon-38.sppb-icons-group-listli#icon-40a{padding:;}}@media(max-width:767px){#sppb-addon-38.sppb-icons-group-listli#icon-40a{padding:;}}#sppb-addon-38.sppb-icons-group-listli#icon-41a{margin:12px;padding:0px0px0px0px;color:rgba(1,12,35,0.6);font-size:15px;}#sppb-addon-38.sppb-icons-group-list{margin:-12px;}#sppb-addon-38.sppb-icons-group-listli#icon-41.sppb-icons-label-text{font-size:16px;letter-spacing:0px;}#sppb-addon-38.sppb-icons-group-listli#icon-41{display:inline-block;}#sppb-addon-38.sppb-icons-group-listli#icon-41a:hover{color:#0B54E4;}@media(min-width:768px)and(max-width:991px){#sppb-addon-38.sppb-icons-group-listli#icon-41a{padding:;}}@media(max-width:767px){#sppb-addon-38.sppb-icons-group-listli#icon-41a{padding:;}}#sppb-addon-38.sppb-icons-group-listli#icon-42a{margin:12px;padding:0px0px0px0px;color:rgba(1,12,35,0.6);font-size:15px;}#sppb-addon-38.sppb-icons-group-list{margin:-12px;}#sppb-addon-38.sppb-icons-group-listli#icon-42.sppb-icons-label-text{font-size:16px;letter-spacing:0px;}#sppb-addon-38.sppb-icons-group-listli#icon-42{display:inline-block;}#sppb-addon-38.sppb-icons-group-listli#icon-42a:hover{color:#0B54E4;}@media(min-width:768px)and(max-width:991px){#sppb-addon-38.sppb-icons-group-listli#icon-42a{padding:;}}@media(max-width:767px){#sppb-addon-38.sppb-icons-group-listli#icon-42a{padding:;}}#sppb-addon-38.sppb-addon-title{margin:0px0px0px0px;padding:0px0px0px0px;}.sp-pe-builder.pe-content#section-id-20{padding-top:0px;padding-right:0px;padding-bottom:0px;padding-left:0px;margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;box-shadow:0000#ffffff;}#column-id-19{box-shadow:0000#fff;}Inicio¿Cómoparticiparenlavotación?¿Quémarcassonnominadas?¿Quéesestepremio?JuegodecasinogratistramonedasnuevasDescargarjuegosdecasinogratisparacelularCandidatosNoticiasGanadoresSUVcompactos2021VolkswenNivusLacategoríamasvotada,con13nominados,entreellosNissanKicks,DFSKGlory500yCheryTiggo2Pro,elmayorpuntajeloobtuvo.VertodoslosresultadosSedanes2021HyundaiElantraCon9nominados,entreellosHondaAccord,FiatCronosyChevroletJoy,elmayorpuntajedevotosloobtuvoHyundaiVertodoslosganadoresPickUp2021ToyotaHiluxCon13nominados,entreellosMazdaBT50,NissanFrontieryFordF-150,elmayorpuntajeloobtuvoToyota.VertodoslosganadoresChinos2021CheryTiggo7ProLamarcachinamásvotadadestacaCheryVertodoslosganadores01SUVcompactos02Sedanes03PickUp04ChinosLosnominados¿Quémarcassonnominadas?SontodasaquellasmarcasquehanpresentadonuevosmodelosoactualizacionesprofundasenlosdiferentessegmentosdelsectormotorenPerú,paraellosehapasadounrigurosofiltroparaseleccionaraloscandidatosparallevarseeltítulo“Elmejorcochedelaño”Secontaráconunganador,porsegmentoytambiénseconoceráalganadorabsolutoqueserálamarcaquecuenteconelmayorpuntajedevotosenestospremios.VerlosnominadosElpremio¿Quéesestepremio?EstepremionacedelainiciativadeNitrocomomediodecomunicaciónespecializadocon15añosenelsectormotorydesudirectorageneralGiovannaAlvaradoquienesperiodistaespecializada,líderdeopiniónyjuradodePerúenelPremioInternacionalWomen’sWorldCaroftheYear.SeguirleyendoOurPoliciesTérminosBasesCuentaLoginResetRegistroRecordarUsuarioBoletínSuscripciónNewslettersSuscríbetealboletínCOTY!©2022AllRightsReserved |WebHostingTérminosBasesBuscarSignInInicio¿Cómoparticiparenlavotación?¿Quémarcassonnominadas?¿Quéesestepremio?CandidatosNoticiasGanadores

Địa điểm:NhàBáo cáo

Nếu có vi phạm trang web, vui lòng nhấp vào Báo cáoBáo cáo

Thông tin đề xuất

Trang web được đề xuất