BetweenGos 職場風格誌

  • 2022-01-10Ngày thu
  • 2022-02-15Đã cập nhật
BetweenGos 職場風格誌
  • Địa chỉ trang web:betweengos.com
  • IP máy chủ:172.67.186.75
  • Mô tả trang web:在 BetweenGos,台灣成長最快的職場工作者社群,透過「人物專訪」、「職場觀察分享」、「職涯規畫」和「生活風格」等等分享,鼓勵工作者們,在發展專業的同時,也豐富生活!

tên miền:betweengos.comĐịnh giá

Về 5000~500000

tên miền:betweengos.comlưu lượng

151

tên miền:betweengos.comTốt hay xấu

Bình yên đến tốt lành. chắc chắn thành công ji

trang mạng:BetweenGos 職場風格誌Trọng lượng

1

trang mạng:BetweenGos 職場風格誌IP

172.67.186.75

trang mạng:BetweenGos 職場風格誌Nội dung

BetweenGos職場風格誌|優勢探索X職涯發展:host,:root,[data-theme]{--chakra-ring-inset:var(--chakra-empty,/*!*//*!*/);--chakra-ring-offset-width:0px;--chakra-ring-offset-color:#fff;--chakra-ring-color:rgba(66,153,225,0.6);--chakra-ring-offset-shadow:00#0000;--chakra-ring-shadow:00#0000;--chakra-space-x-reverse:0;--chakra-space-y-reverse:0;--chakra-colors-transparent:transparent;--chakra-colors-current:currentColor;--chakra-colors-black:#;--chakra-colors-white:#FFFFFF;--chakra-colors-whiteAlpha-50:rgba(255,255,255,0.04);--chakra-colors-whiteAlpha-100:rgba(255,255,255,0.06);--chakra-colors-whiteAlpha-200:rgba(255,255,255,0.08);--chakra-colors-whiteAlpha-300:rgba(255,255,255,0.16);--chakra-colors-whiteAlpha-400:rgba(255,255,255,0.24);--chakra-colors-whiteAlpha-500:rgba(255,255,255,0.36);--chakra-colors-whiteAlpha-600:rgba(255,255,255,0.48);--chakra-colors-whiteAlpha-700:rgba(255,255,255,0.64);--chakra-colors-whiteAlpha-800:rgba(255,255,255,0.80);--chakra-colors-whiteAlpha-900:rgba(255,255,255,0.92);--chakra-colors-blackAlpha-50:rgba(0,0,0,0.04);--chakra-colors-blackAlpha-100:rgba(0,0,0,0.06);--chakra-colors-blackAlpha-200:rgba(0,0,0,0.08);--chakra-colors-blackAlpha-300:rgba(0,0,0,0.16);--chakra-colors-blackAlpha-400:rgba(0,0,0,0.24);--chakra-colors-blackAlpha-500:rgba(0,0,0,0.36);--chakra-colors-blackAlpha-600:rgba(0,0,0,0.48);--chakra-colors-blackAlpha-700:rgba(0,0,0,0.64);--chakra-colors-blackAlpha-800:rgba(0,0,0,0.80);--chakra-colors-blackAlpha-900:rgba(0,0,0,0.92);--chakra-colors-gray-50:#F7FAFC;--chakra-colors-gray-100:#EDF2F7;--chakra-colors-gray-200:#E2E8F0;--chakra-colors-gray-300:#CBD5E0;--chakra-colors-gray-400:#A0AEC0;--chakra-colors-gray-500:#;--chakra-colors-gray-600:#4A5568;--chakra-colors-gray-700:#2D3748;--chakra-colors-gray-800:#1A202C;--chakra-colors-gray-900:#;--chakra-colors-red-50:#FFF5F5;--chakra-colors-red-100:#FED7D7;--chakra-colors-red-200:#FEB2B2;--chakra-colors-red-300:#FC8181;--chakra-colors-red-400:#F;--chakra-colors-red-500:#E53E3E;--chakra-colors-red-600:#C;--chakra-colors-red-700:#9B2C2C;--chakra-colors-red-800:#;--chakra-colors-red-900:#B;--chakra-colors-orange-50:#FFFAF0;--chakra-colors-orange-100:#FEEBC8;--chakra-colors-orange-200:#FBD38D;--chakra-colors-orange-300:#F6AD55;--chakra-colors-orange-400:#ED8936;--chakra-colors-orange-500:#DD6B20;--chakra-colors-orange-600:#C;--chakra-colors-orange-700:#9C4221;--chakra-colors-orange-800:#7B341E;--chakra-colors-orange-900:#652B19;--chakra-colors-yellow-50:#FFFFF0;--chakra-colors-yellow-100:#FEFCBF;--chakra-colors-yellow-200:#FAF089;--chakra-colors-yellow-300:#F6E05E;--chakra-colors-yellow-400:#ECC94B;--chakra-colors-yellow-500:#D69E2E;--chakra-colors-yellow-600:#B7791F;--chakra-colors-yellow-700:#975A16;--chakra-colors-yellow-800:#;--chakra-colors-yellow-900:#5F370E;--chakra-colors-green-50:#F0FFF4;--chakra-colors-green-100:#C6F6D5;--chakra-colors-green-200:#9AE6B4;--chakra-colors-green-300:#68D391;--chakra-colors-green-400:#48BB78;--chakra-colors-green-500:#38A169;--chakra-colors-green-600:#2F855A;--chakra-colors-green-700:#;--chakra-colors-green-800:#D;--chakra-colors-green-900:#1C4532;--chakra-colors-teal-50:#E6FFFA;--chakra-colors-teal-100:#B2F5EA;--chakra-colors-teal-200:#81E6D9;--chakra-colors-teal-300:#4FD1C5;--chakra-colors-teal-400:#38B2AC;--chakra-colors-teal-500:#;--chakra-colors-teal-600:#2C7A7B;--chakra-colors-teal-700:#285E61;--chakra-colors-teal-800:#234E52;--chakra-colors-teal-900:#1D4044;--chakra-colors-blue-50:#ebf8ff;--chakra-colors-blue-100:#bee3f8;--chakra-colors-blue-200:#90cdf4;--chakra-colors-blue-300:#63b3ed;--chakra-colors-blue-400:#4299e1;--chakra-colors-blue-500:#3182ce;--chakra-colors-blue-600:#2b6cb0;--chakra-colors-blue-700:#2c5282;--chakra-colors-blue-800:#2a4365;--chakra-colors-blue-900:#1A365D;--chakra-colors-cyan-50:#EDFDFD;--chakra-colors-cyan-100:#C4F1F9;--chakra-colors-cyan-200:#9DECF9;--chakra-colors-cyan-300:#76E4F7;--chakra-colors-cyan-400:#0BC5EA;--chakra-colors-cyan-500:#00B5D8;--chakra-colors-cyan-600:#00A3C4;--chakra-colors-cyan-700:#0987A0;--chakra-colors-cyan-800:#086F83;--chakra-colors-cyan-900:#;--chakra-colors-purple-50:#FAF5FF;--chakra-colors-purple-100:#E9D8FD;--chakra-colors-purple-200:#D6BCFA;--chakra-colors-purple-300:#B794F4;--chakra-colors-purple-400:#9F7AEA;--chakra-colors-purple-500:#805AD5;--chakra-colors-purple-600:#6B46C1;--chakra-colors-purple-700:#553C9A;--chakra-colors-purple-800:#A;--chakra-colors-purple-900:#;--chakra-colors-pink-50:#FFF5F7;--chakra-colors-pink-100:#FED7E2;--chakra-colors-pink-200:#FBB6CE;--chakra-colors-pink-300:#F687B3;--chakra-colors-pink-400:#ED64A6;--chakra-colors-pink-500:#D53F8C;--chakra-colors-pink-600:#B;--chakra-colors-pink-700:#D;--chakra-colors-pink-800:#;--chakra-colors-pink-900:#521B41;--chakra-colors-linkedin-50:#E8F4F9;--chakra-colors-linkedin-100:#CFEDFB;--chakra-colors-linkedin-200:#9BDAF3;--chakra-colors-linkedin-300:#68C7EC;--chakra-colors-linkedin-400:#34B3E4;--chakra-colors-linkedin-500:#00A0DC;--chakra-colors-linkedin-600:#008CC9;--chakra-colors-linkedin-700:#0077B5;--chakra-colors-linkedin-800:#005E93;--chakra-colors-linkedin-900:#;--chakra-colors-facebook-50:#E8F4F9;--chakra-colors-facebook-100:#D9DEE9;--chakra-colors-facebook-200:#B7C2DA;--chakra-colors-facebook-300:#6482C0;--chakra-colors-facebook-400:#4267B2;--chakra-colors-facebook-500:#;--chakra-colors-facebook-600:#314E89;--chakra-colors-facebook-700:#D;--chakra-colors-facebook-800:#223B67;--chakra-colors-facebook-900:#1E355B;--chakra-colors-messenger-50:#D0E6FF;--chakra-colors-messenger-100:#B9DAFF;--chakra-colors-messenger-200:#A2CDFF;--chakra-colors-messenger-300:#7AB8FF;--chakra-colors-messenger-400:#2E90FF;--chakra-colors-messenger-500:#0078FF;--chakra-colors-messenger-600:#0063D1;--chakra-colors-messenger-700:#0052AC;--chakra-colors-messenger-800:#003C7E;--chakra-colors-messenger-900:#002C5C;--chakra-colors-whatsapp-50:#dffeec;--chakra-colors-whatsapp-100:#b9f5d0;--chakra-colors-whatsapp-200:#90edb3;--chakra-colors-whatsapp-300:#65e495;--chakra-colors-whatsapp-400:#3cdd78;--chakra-colors-whatsapp-500:#22c35e;--chakra-colors-whatsapp-600:#;--chakra-colors-whatsapp-700:#0c6c33;--chakra-colors-whatsapp-800:#c;--chakra-colors-whatsapp-900:#;--chakra-colors-twitter-50:#E5F4FD;--chakra-colors-twitter-100:#C8E9FB;--chakra-colors-twitter-200:#A8DCFA;--chakra-colors-twitter-300:#83CDF7;--chakra-colors-twitter-400:#57BBF5;--chakra-colors-twitter-500:#1DA1F2;--chakra-colors-twitter-600:#1A94DA;--chakra-colors-twitter-700:#1681BF;--chakra-colors-twitter-800:#136B9E;--chakra-colors-twitter-900:#0D4D71;--chakra-colors-telegram-50:#E3F2F9;--chakra-colors-telegram-100:#C5E4F3;--chakra-colors-telegram-200:#A2D4EC;--chakra-colors-telegram-300:#7AC1E4;--chakra-colors-telegram-400:#47A9DA;--chakra-colors-telegram-500:#0088CC;--chakra-colors-telegram-600:#007AB8;--chakra-colors-telegram-700:#006BA1;--chakra-colors-telegram-800:#;--chakra-colors-telegram-900:#003F5E;--chakra-colors-baseBlack:#2F2F2F;--chakra-colors-baseGray:#777;--chakra-colors-bgsDeepGreen:#2C3A36;--chakra-colors-bgsDeepGreen2:#1F2826;--chakra-colors-bgsLightGreen:#AFC5B9;--chakra-colors-bgsSuperLightGreen:rgba(175,197,185,0.40);--chakra-colors-bgsTea:#E6E0CA;--chakra-colors-hoverGray:#EEEEEE;--chakra-colors-btnHoverGray:rgba(213,216,215);--chakra-borders-none:0;--chakra-borders-1px:1pxsolid;--chakra-borders-2px:2pxsolid;--chakra-borders-4px:4pxsolid;--chakra-borders-8px:8pxsolid;--chakra-fonts-heading:-apple-system,BlinkMacSystemFont,"SegoeUI",Helvetica,Arial,sans-serif,"AppleColorEmoji","SegoeUIEmoji","SegoeUISymbol";--chakra-fonts-body:-apple-system,BlinkMacSystemFont,"SegoeUI",Helvetica,Arial,sans-serif,"AppleColorEmoji","SegoeUIEmoji","SegoeUISymbol";--chakra-fonts-mono:SFMono-Regular,Menlo,Monaco,Consolas,"LiberationMono","CourierNew",monospace;--chakra-fontSizes-3xs:0.45rem;--chakra-fontSizes-2xs:0.625rem;--chakra-fontSizes-xs:0.75rem;--chakra-fontSizes-sm:0.875rem;--chakra-fontSizes-md:1rem;--chakra-fontSizes-lg:1.125rem;--chakra-fontSizes-xl:1.25rem;--chakra-fontSizes-2xl:1.5rem;--chakra-fontSizes-3xl:1.875rem;--chakra-fontSizes-4xl:2.25rem;--chakra-fontSizes-5xl:3rem;--chakra-fontSizes-6xl:3.75rem;--chakra-fontSizes-7xl:4.5rem;--chakra-fontSizes-8xl:6rem;--chakra-fontSizes-9xl:8rem;--chakra-fontWeights-hairline:100;--chakra-fontWeights-thin:200;--chakra-fontWeights-light:300;--chakra-fontWeights-normal:400;--chakra-fontWeights-medium:500;--chakra-fontWeights-semibold:600;--chakra-fontWeights-bold:700;--chakra-fontWeights-extrabold:800;--chakra-fontWeights-black:900;--chakra-letterSpacings-tighter:-0.05em;--chakra-letterSpacings-tight:-0.025em;--chakra-letterSpacings-normal:0;--chakra-letterSpacings-wide:0.025em;--chakra-letterSpacings-wider:0.05em;--chakra-letterSpacings-widest:0.1em;--chakra-lineHeights-3:.75rem;--chakra-lineHeights-4:1rem;--chakra-lineHeights-5:1.25rem;--chakra-lineHeights-6:1.5rem;--chakra-lineHeights-7:1.75rem;--chakra-lineHeights-8:2rem;--chakra-lineHeights-9:2.25rem;--chakra-lineHeights-10:2.5rem;--chakra-lineHeights-normal:normal;--chakra-lineHeights-none:1;--chakra-lineHeights-shorter:1.25;--chakra-lineHeights-short:1.375;--chakra-lineHeights-base:1.5;--chakra-lineHeights-tall:1.625;--chakra-lineHeights-taller:2;--chakra-radii-none:0;--chakra-radii-sm:0.125rem;--chakra-radii-base:0.25rem;--chakra-radii-md:0.375rem;--chakra-radii-lg:0.5rem;--chakra-radii-xl:0.75rem;--chakra-radii-2xl:1rem;--chakra-radii-3xl:1.5rem;--chakra-radii-full:9999px;--chakra-space-1:0.25rem;--chakra-space-2:0.5rem;--chakra-space-3:0.75rem;--chakra-space-4:1rem;--chakra-space-5:1.25rem;--chakra-space-6:1.5rem;--chakra-space-7:1.75rem;--chakra-space-8:2rem;--chakra-space-9:2.25rem;--chakra-space-10:2.5rem;--chakra-space-12:3rem;--chakra-space-14:3.5rem;--chakra-space-16:4rem;--chakra-space-20:5rem;--chakra-space-24:6rem;--chakra-space-28:7rem;--chakra-space-32:8rem;--chakra-space-36:9rem;--chakra-space-40:10rem;--chakra-space-44:11rem;--chakra-space-48:12rem;--chakra-space-52:13rem;--chakra-space-56:14rem;--chakra-space-60:15rem;--chakra-space-64:16rem;--chakra-space-72:18rem;--chakra-space-80:20rem;--chakra-space-96:24rem;--chakra-space-px:1px;--chakra-space-0-5:0.125rem;--chakra-space-1-5:0.375rem;--chakra-space-2-5:0.625rem;--chakra-space-3-5:0.875rem;--chakra-shadows-xs:0001pxrgba(0,0,0,0.05);--chakra-shadows-sm:01px2px0rgba(0,0,0,0.05);--chakra-shadows-base:01px3px0rgba(0,0,0,0.1),01px2px0rgba(0,0,0,0.06);--chakra-shadows-md:04px6px-1pxrgba(0,0,0,0.1),02px4px-1pxrgba(0,0,0,0.06);--chakra-shadows-lg:010px15px-3pxrgba(0,0,0,0.1),04px6px-2pxrgba(0,0,0,0.05);--chakra-shadows-xl:020px25px-5pxrgba(0,0,0,0.1),010px10px-5pxrgba(0,0,0,0.04);--chakra-shadows-2xl:025px50px-12pxrgba(0,0,0,0.25);--chakra-shadows-outline:0003pxrgba(66,153,225,0.6);--chakra-shadows-inner:inset02px4px0rgba(0,0,0,0.06);--chakra-shadows-none:none;--chakra-shadows-dark-lg:rgba(0,0,0,0.1)0px0px0px1px,rgba(0,0,0,0.2)0px5px10px,rgba(0,0,0,0.4)0px15px40px;--chakra-sizes-1:0.25rem;--chakra-sizes-2:0.5rem;--chakra-sizes-3:0.75rem;--chakra-sizes-4:1rem;--chakra-sizes-5:1.25rem;--chakra-sizes-6:1.5rem;--chakra-sizes-7:1.75rem;--chakra-sizes-8:2rem;--chakra-sizes-9:2.25rem;--chakra-sizes-10:2.5rem;--chakra-sizes-12:3rem;--chakra-sizes-14:3.5rem;--chakra-sizes-16:4rem;--chakra-sizes-20:5rem;--chakra-sizes-24:6rem;--chakra-sizes-28:7rem;--chakra-sizes-32:8rem;--chakra-sizes-36:9rem;--chakra-sizes-40:10rem;--chakra-sizes-44:11rem;--chakra-sizes-48:12rem;--chakra-sizes-52:13rem;--chakra-sizes-56:14rem;--chakra-sizes-60:15rem;--chakra-sizes-64:16rem;--chakra-sizes-72:18rem;--chakra-sizes-80:20rem;--chakra-sizes-96:24rem;--chakra-sizes-px:1px;--chakra-sizes-0-5:0.125rem;--chakra-sizes-1-5:0.375rem;--chakra-sizes-2-5:0.625rem;--chakra-sizes-3-5:0.875rem;--chakra-sizes-max:max-content;--chakra-sizes-min:min-content;--chakra-sizes-full:100%;--chakra-sizes-3xs:14rem;--chakra-sizes-2xs:16rem;--chakra-sizes-xs:20rem;--chakra-sizes-sm:24rem;--chakra-sizes-md:28rem;--chakra-sizes-lg:32rem;--chakra-sizes-xl:36rem;--chakra-sizes-2xl:42rem;--chakra-sizes-3xl:48rem;--chakra-sizes-4xl:56rem;--chakra-sizes-5xl:64rem;--chakra-sizes-6xl:72rem;--chakra-sizes-7xl:80rem;--chakra-sizes-8xl:90rem;--chakra-sizes-prose:60ch;--chakra-sizes-container-sm:640px;--chakra-sizes-container-md:768px;--chakra-sizes-container-lg:1024px;--chakra-sizes-container-xl:1280px;--chakra-zIndices-hide:-1;--chakra-zIndices-auto:auto;--chakra-zIndices-base:0;--chakra-zIndices-docked:10;--chakra-zIndices-dropdown:1000;--chakra-zIndices-sticky:1100;--chakra-zIndices-banner:1200;--chakra-zIndices-overlay:1300;--chakra-zIndices-modal:1400;--chakra-zIndices-popover:1500;--chakra-zIndices-skipLink:1600;--chakra-zIndices-toast:1700;--chakra-zIndices-tooltip:1800;--chakra-transition-property-common:background-color,border-color,color,fill,stroke,opacity,box-shadow,transform;--chakra-transition-property-colors:background-color,border-color,color,fill,stroke;--chakra-transition-property-dimensions:width,height;--chakra-transition-property-position:left,right,top,bottom;--chakra-transition-property-background:background-color,background-ime,background-position;--chakra-transition-easing-ease-in:cubic-bezier(0.4,0,1,1);--chakra-transition-easing-ease-out:cubic-bezier(0,0,0.2,1);--chakra-transition-easing-ease-in-out:cubic-bezier(0.4,0,0.2,1);--chakra-transition-duration-ultra-fast:50ms;--chakra-transition-duration-faster:100ms;--chakra-transition-duration-fast:150ms;--chakra-transition-duration-normal:200ms;--chakra-transition-duration-slow:300ms;--chakra-transition-duration-slower:400ms;--chakra-transition-duration-ultra-slow:500ms;--chakra-blur-none:0;--chakra-blur-sm:4px;--chakra-blur-base:8px;--chakra-blur-md:12px;--chakra-blur-lg:16px;--chakra-blur-xl:24px;--chakra-blur-2xl:40px;--chakra-blur-3xl:64px;--chakra-breakpoints-base:0em;--chakra-breakpoints-sm:30em;--chakra-breakpoints-md:48em;--chakra-breakpoints-lg:62em;--chakra-breakpoints-xl:80em;--chakra-breakpoints-2xl:96em;}.chakra-ui-light:host:not([data-theme]),.chakra-ui-light:root:not([data-theme]),.chakra-ui-light[data-theme]:not([data-theme]),[data-theme=light]:host:not([data-theme]),[data-theme=light]:root:not([data-theme]),[data-theme=light][data-theme]:not([data-theme]),:host[data-theme=light],:root[data-theme=light],[data-theme][data-theme=light]{--chakra-colors-chakra-body-text:var(--chakra-colors-gray-800);--chakra-colors-chakra-body-bg:var(--chakra-colors-white);--chakra-colors-chakra-border-color:var(--chakra-colors-gray-200);--chakra-colors-chakra-inverse-text:var(--chakra-colors-white);--chakra-colors-chakra-subtle-bg:var(--chakra-colors-gray-100);--chakra-colors-chakra-subtle-text:var(--chakra-colors-gray-600);--chakra-colors-chakra-placeholder-color:var(--chakra-colors-gray-500);}.chakra-ui-dark:host:not([data-theme]),.chakra-ui-dark:root:not([data-theme]),.chakra-ui-dark[data-theme]:not([data-theme]),[data-theme=dark]:host:not([data-theme]),[data-theme=dark]:root:not([data-theme]),[data-theme=dark][data-theme]:not([data-theme]),:host[data-theme=dark],:root[data-theme=dark],[data-theme][data-theme=dark]{--chakra-colors-chakra-body-text:var(--chakra-colors-whiteAlpha-900);--chakra-colors-chakra-body-bg:var(--chakra-colors-gray-800);--chakra-colors-chakra-border-color:var(--chakra-colors-whiteAlpha-300);--chakra-colors-chakra-inverse-text:var(--chakra-colors-gray-800);--chakra-colors-chakra-subtle-bg:var(--chakra-colors-gray-700);--chakra-colors-chakra-subtle-text:var(--chakra-colors-gray-400);--chakra-colors-chakra-placeholder-color:var(--chakra-colors-whiteAlpha-400);}html{line-height:1.5;-webkit-text-size-adjust:100%;font-family:system-ui,sans-serif;-webkit-font-smoothing:antialiased;text-rendering:optimizeLegibility;-moz-osx-font-smoothing:grayscale;touch-action:manipulation;}body{position:relative;min-height:100%;margin:0;font-feature-settings:"kern";}:where(*,*::before,*::after){border-width:0;border-style:solid;box-sizing:border-box;word-wrap:break-word;}main{display:block;}hr{border-top-width:1px;box-sizing:content-box;height:0;overflow:visible;}:where(pre,code,kbd,samp){font-family:SFMono-Regular,Menlo,Monaco,Consolas,monospace;font-size:1em;}a{background-color:transparent;color:inherit;-webkit-text-decoration:inherit;text-decoration:inherit;}abbr[title]{border-bottom:none;-webkit-text-decoration:underline;text-decoration:underline;-webkit-text-decoration:underlinedotted;-webkit-text-decoration:underlinedotted;text-decoration:underlinedotted;}:where(b,strong){font-weight:bold;}small{font-size:80%;}:where(sub,sup){font-size:75%;line-height:0;position:relative;vertical-align:baseline;}sub{bottom:-0.25em;}sup{top:-0.5em;}img{border-style:none;}:where(button,input,optgroup,select,textarea){font-family:inherit;font-size:100%;line-height:1.15;margin:0;}:where(button,input){overflow:visible;}:where(button,select){text-transform:none;}:where(button::-moz-focus-inner,[type="button"]::-moz-focus-inner,[type="reset"]::-moz-focus-inner,[type="submit"]::-moz-focus-inner){border-style:none;padding:0;}fieldset{padding:0.35em0.75em0.625em;}legend{box-sizing:border-box;color:inherit;display:table;max-width:100%;padding:0;white-space:normal;}progress{vertical-align:baseline;}textarea{overflow:auto;}:where([type="checkbox"],[type="radio"]){box-sizing:border-box;padding:0;}input[type="number"]::-webkit-inner-spin-button,input[type="number"]::-webkit-outer-spin-button{-webkit-appearance:none!important;}input[type="number"]{-moz-appearance:textfield;}input[type="search"]{-webkit-appearance:textfield;outline-offset:-2px;}input[type="search"]::-webkit-search-decoration{-webkit-appearance:none!important;}::-webkit-file-upload-button{-webkit-appearance:button;font:inherit;}details{display:block;}summary{display:-webkit-box;display:-webkit-list-item;display:-ms-list-itembox;display:list-item;}template{display:none;}[hidden]{display:none!important;}:where(blockquote,dl,dd,h1,h2,h3,h4,h5,h6,hr,figure,p,pre){margin:0;}button{background:transparent;padding:0;}fieldset{margin:0;padding:0;}:where(ol,ul){margin:0;padding:0;}textarea{resize:vertical;}:where(button,[role="button"]){cursor:pointer;}button::-moz-focus-inner{border:0!important;}table{border-collapse:collapse;}:where(h1,h2,h3,h4,h5,h6){font-size:inherit;font-weight:inherit;}:where(button,input,optgroup,select,textarea){padding:0;line-height:inherit;color:inherit;}:where(img,svg,video,canvas,audio,iframe,embed,object){display:block;}:where(img,video){max-width:100%;height:auto;}[data-js-focus-visible]:focus:not([data-focus-visible-added]):not([data-focus-visible-disabled]){outline:none;box-shadow:none;}select::-ms-expand{display:none;}:root,:host{--chakra-vh:100vh;}@supports(height:-webkit-fill-ailable){:root,:host{--chakra-vh:-webkit-fill-ailable;}}@supports(height:-moz-fill-ailable){:root,:host{--chakra-vh:-moz-fill-ailable;}}@supports(height:100dvh){:root,:host{--chakra-vh:100dvh;}}body{font-family:var(--chakra-fonts-body);color:var(--chakra-colors-chakra-body-text);background:var(--chakra-colors-chakra-body-bg);transition-property:background-color;transition-duration:var(--chakra-transition-duration-normal);line-height:var(--chakra-lineHeights-base);}*::-webkit-input-placeholder{color:var(--chakra-colors-chakra-placeholder-color);}*::-moz-placeholder{color:var(--chakra-colors-chakra-placeholder-color);}*:-ms-input-placeholder{color:var(--chakra-colors-chakra-placeholder-color);}*::placeholder{color:var(--chakra-colors-chakra-placeholder-color);}*,*::before,::after{border-color:var(--chakra-colors-chakra-border-color);}.css-o7dev2{min-height:0px;}.css-fgnr62{position:relative;top:0px;left:0px;width:100%;z-index:1;box-shadow:0px4px4px0pxrgba(0,0,0,0.12);}.css-edn9pg{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-align-items:center;-webkit-box-align:center;-ms-flex-align:center;align-items:center;background:var(--chakra-colors-white);color:var(--chakra-colors-gray-600);min-height:60px;padding:5px15px;border-bottom:1px;border-style:solid;border-color:var(--chakra-colors-gray-200);}@mediascreenand(min-width:62em){.css-edn9pg{padding:22px30px;}}.css-gmuwbf{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-align-items:center;-webkit-box-align:center;-ms-flex-align:center;align-items:center;-webkit-box-pack:center;-ms-flex-pack:center;-webkit-justify-content:center;justify-content:center;}.css-spn4bz{transition-property:var(--chakra-transition-property-common);transition-duration:var(--chakra-transition-duration-fast);transition-timing-function:var(--chakra-transition-easing-ease-out);cursor:pointer;-webkit-text-decoration:none;text-decoration:none;outline:2pxsolidtransparent;outline-offset:2px;color:inherit;}.css-spn4bz:hover,.css-spn4bz[data-hover]{-webkit-text-decoration:underline;text-decoration:underline;}.css-spn4bz:focus-visible,.css-spn4bz[data-focus-visible]{box-shadow:var(--chakra-shadows-outline);}.css-1mkk1{height:25px;}.css-1u492r0{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-box-pack:right;-ms-flex-pack:right;-webkit-justify-content:right;justify-content:right;-webkit-flex:1;-ms-flex:1;flex:1;margin-left:calc(var(--chakra-space-2)*-1);}@mediascreenand(min-width:62em){.css-1u492r0{-webkit-flex:auto;-ms-flex:auto;flex:auto;}}@mediascreenand(min-width:80em){.css-1u492r0{display:none;}}.css-15bt6gt{display:-webkit-inline-box;display:-webkit-inline-flex;display:-ms-inline-flexbox;display:inline-flex;-webkit-appearance:none;-moz-appearance:none;-ms-appearance:none;appearance:none;-webkit-align-items:center;-webkit-box-align:center;-ms-flex-align:center;align-items:center;-webkit-box-pack:center;-ms-flex-pack:center;-webkit-justify-content:center;justify-content:center;-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;position:relative;white-space:nowrap;vertical-align:middle;outline:2pxsolidtransparent;outline-offset:2px;line-height:1.2;border-radius:var(--chakra-radii-md);font-weight:var(--chakra-fontWeights-semibold);transition-property:var(--chakra-transition-property-common);transition-duration:var(--chakra-transition-duration-normal);height:var(--chakra-sizes-10);min-width:var(--chakra-sizes-10);font-size:var(--chakra-fontSizes-md);-webkit-padding-start:var(--chakra-space-4);padding-inline-start:var(--chakra-space-4);-webkit-padding-end:var(--chakra-space-4);padding-inline-end:var(--chakra-space-4);color:var(--chakra-colors-gray-800);padding:0px;}.css-15bt6gt:focus-visible,.css-15bt6gt[data-focus-visible]{box-shadow:var(--chakra-shadows-outline);}.css-15bt6gt:disabled,.css-15bt6gt[disabled],.css-15bt6gt[aria-disabled=true],.css-15bt6gt[data-disabled]{opacity:0.4;cursor:not-allowed;box-shadow:var(--chakra-shadows-none);}.css-15bt6gt:hover,.css-15bt6gt[data-hover]{background:var(--chakra-colors-gray-100);}.css-15bt6gt:hover:disabled,.css-15bt6gt[data-hover]:disabled,.css-15bt6gt:hover[disabled],.css-15bt6gt[data-hover][disabled],.css-15bt6gt:hover[aria-disabled=true],.css-15bt6gt[data-hover][aria-disabled=true],.css-15bt6gt:hover[data-disabled],.css-15bt6gt[data-hover][data-disabled]{background:initial;}.css-15bt6gt:active,.css-15bt6gt[data-active]{background:var(--chakra-colors-gray-200);}.css-12sxqmf{display:inline-block;line-height:1em;-webkit-flex-shrink:0;-ms-flex-negative:0;flex-shrink:0;color:currentColor;vertical-align:middle;width:27px;height:27px;}.css-19pmzb8{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-box-pack:right;-ms-flex-pack:right;-webkit-justify-content:right;justify-content:right;-webkit-flex:1;-ms-flex:1;flex:1;margin-left:var(--chakra-space-10);}@mediascreenand(max-width:79.98em){.css-19pmzb8{display:none;}}.css-d9vnmu{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-flex-direction:row;-ms-flex-direction:row;flex-direction:row;gap:var(--chakra-space-4);}.css-1n8pt6w{transition-property:var(--chakra-transition-property-common);transition-duration:var(--chakra-transition-duration-fast);transition-timing-function:var(--chakra-transition-easing-ease-out);cursor:pointer;-webkit-text-decoration:none;text-decoration:none;outline:2pxsolidtransparent;outline-offset:2px;position:relative;padding:13px;font-size:var(--chakra-fontSizes-sm);font-weight:600;line-height:160%;color:var(--chakra-colors-baseBlack);border-radius:4px;}.css-1n8pt6w:focus-visible,.css-1n8pt6w[data-focus-visible]{box-shadow:var(--chakra-shadows-outline);}.css-1n8pt6w::after{content:"";position:absolute;left:12px;bottom:7px;width:calc(100%-24px);height:2px;background:var(--chakra-colors-bgsLightGreen);}.css-1n8pt6w:hover,.css-1n8pt6w[data-hover]{-webkit-text-decoration:none;text-decoration:none;color:var(--chakra-colors-bgsLightGreen);}.css-1n8pt6w:focus,.css-1n8pt6w[data-focus]{color:var(--chakra-colors-bgsDeepGreen2);}.css-1n8pt6w:focus::after,.css-1n8pt6w[data-focus]::after{background:var(--chakra-colors-bgsDeepGreen2);}.css-epsxbv{transition-property:var(--chakra-transition-property-common);transition-duration:var(--chakra-transition-duration-fast);transition-timing-function:var(--chakra-transition-easing-ease-out);cursor:pointer;-webkit-text-decoration:none;text-decoration:none;outline:2pxsolidtransparent;outline-offset:2px;position:relative;padding:13px;font-size:var(--chakra-fontSizes-sm);font-weight:600;line-height:160%;color:var(--chakra-colors-baseBlack);border-radius:4px;}.css-epsxbv:focus-visible,.css-epsxbv[data-focus-visible]{box-shadow:var(--chakra-shadows-outline);}.css-epsxbv:hover,.css-epsxbv[data-hover]{-webkit-text-decoration:none;text-decoration:none;color:var(--chakra-colors-bgsLightGreen);}.css-epsxbv:focus,.css-epsxbv[data-focus]{color:var(--chakra-colors-bgsDeepGreen2);}.css-epsxbv:focus::after,.css-epsxbv[data-focus]::after{background:var(--chakra-colors-bgsDeepGreen2);}.css-mmuvgo{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-box-pack:right;-ms-flex-pack:right;-webkit-justify-content:right;justify-content:right;margin-left:24px;}.css-1wh3a8b{display:inline-block;line-height:1em;-webkit-flex-shrink:0;-ms-flex-negative:0;flex-shrink:0;color:var(--chakra-colors-baseBlack);vertical-align:middle;width:25px;height:25px;cursor:pointer;-webkit-transition:color0.2sease;transition:color0.2sease;}.css-1wh3a8b:hover,.css-1wh3a8b[data-hover]{color:var(--chakra-colors-bgsLightGreen);}.css-1ubyzb0{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-box-pack:right;-ms-flex-pack:right;-webkit-justify-content:right;justify-content:right;margin-left:24px;}@mediascreenand(max-width:61.98em){.css-1ubyzb0{display:none;}}.css-1uthe14{display:-webkit-inline-box;display:-webkit-inline-flex;display:-ms-inline-flexbox;display:inline-flex;-webkit-appearance:none;-moz-appearance:none;-ms-appearance:none;appearance:none;-webkit-align-items:center;-webkit-box-align:center;-ms-flex-align:center;align-items:center;-webkit-box-pack:center;-ms-flex-pack:center;-webkit-justify-content:center;justify-content:center;-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;position:relative;white-space:nowrap;vertical-align:middle;outline:2pxsolidtransparent;outline-offset:2px;line-height:1.2;font-weight:var(--chakra-fontWeights-semibold);transition-property:var(--chakra-transition-property-common);transition-duration:var(--chakra-transition-duration-normal);height:40px;min-width:115px;font-size:var(--chakra-fontSizes-md);-webkit-padding-start:var(--chakra-space-4);padding-inline-start:var(--chakra-space-4);-webkit-padding-end:var(--chakra-space-4);padding-inline-end:var(--chakra-space-4);background:var(--chakra-colors-gray-100);background-color:var(--chakra-colors-bgsDeepGreen);border:2pxsolid;border-color:var(--chakra-colors-bgsDeepGreen);border-radius:100px;color:var(--chakra-colors-white);cursor:pointer;}.css-1uthe14:focus-visible,.css-1uthe14[data-focus-visible]{box-shadow:var(--chakra-shadows-outline);}.css-1uthe14:disabled,.css-1uthe14[disabled],.css-1uthe14[aria-disabled=true],.css-1uthe14[data-disabled]{opacity:0.4;cursor:not-allowed;box-shadow:var(--chakra-shadows-none);}@mediascreenand(min-width:62em){.css-1uthe14{min-width:145px;}}.css-1uthe14:hover,.css-1uthe14[data-hover]{background-color:var(--chakra-colors-btnHoverGray);color:var(--chakra-colors-bgsDeepGreen);border-color:var(--chakra-colors-btnHoverGray);}.css-1uthe14:active,.css-1uthe14[data-active]{background-color:var(--chakra-colors-bgsDeepGreen2);color:var(--chakra-colors-white);box-shadow:0004pxrgba(44,58,54,0.2);border-color:var(--chakra-colors-bgsDeepGreen2);}.css-nld4f9{font-size:var(--chakra-fontSizes-sm);font-weight:600;}@mediascreenand(min-width:80em){.css-fsnnks{display:none;}}.css-19xx6yd{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-flex-direction:column;-ms-flex-direction:column;flex-direction:column;gap:0.5rem;background:var(--chakra-colors-white);padding:var(--chakra-space-4);}.css-1811skr{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-flex-direction:column;-ms-flex-direction:column;flex-direction:column;gap:var(--chakra-space-4);}.css-8yqshd{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-align-items:center;-webkit-box-align:center;-ms-flex-align:center;align-items:center;-webkit-box-pack:justify;-webkit-justify-content:space-between;justify-content:space-between;padding-top:var(--chakra-space-2);padding-bottom:var(--chakra-space-2);color:var(--chakra-colors-baseBlack);}.css-8yqshd:hover,.css-8yqshd[data-hover]{-webkit-text-decoration:none;text-decoration:none;}.css-18svh9u{transition-property:var(--chakra-transition-property-common);transition-duration:var(--chakra-transition-duration-fast);transition-timing-function:var(--chakra-transition-easing-ease-out);cursor:pointer;-webkit-text-decoration:none;text-decoration:none;outline:2pxsolidtransparent;outline-offset:2px;color:inherit;display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-align-items:center;-webkit-box-align:center;-ms-flex-align:center;align-items:center;-webkit-box-pack:justify;-webkit-justify-content:space-between;justify-content:space-between;padding-top:var(--chakra-space-2);padding-bottom:var(--chakra-space-2);color:var(--chakra-colors-baseBlack);}.css-18svh9u:hover,.css-18svh9u[data-hover]{-webkit-text-decoration:underline;text-decoration:underline;}.css-18svh9u:focus-visible,.css-18svh9u[data-focus-visible]{box-shadow:var(--chakra-shadows-outline);}.css-18svh9u:hover,.css-18svh9u[data-hover]{-webkit-text-decoration:none;text-decoration:none;}.css-1m9e0ww{font-weight:600;color:var(--chakra-colors-baseBlack);position:relative;}.css-1m9e0ww::after{content:"";position:absolute;left:0px;bottom:-7px;width:100%;height:2px;background:var(--chakra-colors-bgsLightGreen);}.css-1m9e0ww:hover,.css-1m9e0ww[data-hover]{color:var(--chakra-colors-bgsLightGreen);}.css-1m9e0ww:focus,.css-1m9e0ww[data-focus]{color:var(--chakra-colors-bgsDeepGreen2);}.css-1m9e0ww:focus::after,.css-1m9e0ww[data-focus]::after{background:var(--chakra-colors-bgsDeepGreen2);}.css-thv72w{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-align-items:start;-webkit-box-align:start;-ms-flex-align:start;align-items:start;-webkit-flex-direction:column;-ms-flex-direction:column;flex-direction:column;gap:0.5rem;margin-top:var(--chakra-space-2);padding-left:var(--chakra-space-4);border-left:1px;border-style:solid;border-color:var(--chakra-colors-gray-200);}.css-1twv093{font-weight:600;color:var(--chakra-colors-baseBlack);position:relative;}.css-1twv093:hover,.css-1twv093[data-hover]{color:var(--chakra-colors-bgsLightGreen);}.css-1twv093:focus,.css-1twv093[data-focus]{color:var(--chakra-colors-bgsDeepGreen2);}.css-1twv093:focus::after,.css-1twv093[data-focus]::after{background:var(--chakra-colors-bgsDeepGreen2);}.css-1vsvk88{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;background:var(--chakra-colors-bgsDeepGreen);padding:70px30px;gap:65px;color:var(--chakra-colors-white);-webkit-flex-direction:column;-ms-flex-direction:column;flex-direction:column;-webkit-align-items:center;-webkit-box-align:center;-ms-flex-align:center;align-items:center;-webkit-box-pack:center;-ms-flex-pack:center;-webkit-justify-content:center;justify-content:center;}@mediascreenand(min-width:62em){.css-1vsvk88{padding:80px90px;-webkit-flex-direction:row;-ms-flex-direction:row;flex-direction:row;-webkit-align-items:unset;-webkit-box-align:unset;-ms-flex-align:unset;align-items:unset;-webkit-box-pack:unset;-ms-flex-pack:unset;-webkit-justify-content:unset;justify-content:unset;}}.css-3bdd3m{margin-bottom:20px;height:40px;}@mediascreenand(min-width:62em){.css-3bdd3m{height:45px;}}.css-1llnfht{font-size:16px;font-weight:500;line-height:160%;width:250px;}.css-4oecwg{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-align-items:flex-start;-webkit-box-align:flex-start;-ms-flex-align:flex-start;align-items:flex-start;-webkit-flex-direction:row;-ms-flex-direction:row;flex-direction:row;gap:65px;}.css-1eynhc3{font-family:var(--chakra-fonts-heading);line-height:1.33;font-size:20px;font-weight:600;margin-bottom:10px;}@mediascreenand(min-width:48em){.css-1eynhc3{line-height:1.2;}}.css-1tyq2of{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-align-items:left;-webkit-box-align:left;-ms-flex-align:left;align-items:left;-webkit-flex-direction:column;-ms-flex-direction:column;flex-direction:column;gap:0px;font-size:16px;line-height:160%;}.css-19m28g6{transition-property:var(--chakra-transition-property-common);transition-duration:var(--chakra-transition-duration-fast);transition-timing-function:var(--chakra-transition-easing-ease-out);cursor:pointer;-webkit-text-decoration:none;text-decoration:none;outline:2pxsolidtransparent;outline-offset:2px;color:inherit;white-space:pre-wrap;}.css-19m28g6:hover,.css-19m28g6[data-hover]{-webkit-text-decoration:underline;text-decoration:underline;}.css-19m28g6:focus-visible,.css-19m28g6[data-focus-visible]{box-shadow:var(--chakra-shadows-outline);}.css-lyy8oj{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-flex:1;-ms-flex:1;flex:1;-webkit-box-pack:center;-ms-flex-pack:center;-webkit-justify-content:flex-center;justify-content:flex-center;-webkit-align-items:flex-center;-webkit-box-align:flex-center;-ms-flex-align:flex-center;align-items:flex-center;}@mediascreenand(min-width:62em){.css-lyy8oj{-webkit-box-pack:end;-ms-flex-pack:end;-webkit-justify-content:flex-end;justify-content:flex-end;-webkit-align-items:flex-end;-webkit-box-align:flex-end;-ms-flex-align:flex-end;align-items:flex-end;}}.css-1kpok7r{white-space:pre-line;text-align:center;}@mediascreenand(min-width:62em){.css-1kpok7r{text-align:right;}}.css-8atqhb{width:100%;}.css-3cdidt{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-flex-direction:column;-ms-flex-direction:column;flex-direction:column;}@mediascreenand(min-width:62em){.css-3cdidt{-webkit-flex-direction:row;-ms-flex-direction:row;flex-direction:row;}}.css-16zjosg{position:relative;-webkit-flex:1.8;-ms-flex:1.8;flex:1.8;min-height:455px;}.css-16zjosg>*:not(style){overflow:hidden;position:absolute;top:0px;right:0px;bottom:0px;left:0px;display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-box-pack:center;-ms-flex-pack:center;-webkit-justify-content:center;justify-content:center;-webkit-align-items:center;-webkit-box-align:center;-ms-flex-align:center;align-items:center;width:100%;height:100%;}.css-16zjosg>img,.css-16zjosg>video{object-fit:cover;}.css-16zjosg::before{height:0px;content:"";display:block;padding-bottom:109.%;}@mediascreenand(min-width:62em){.css-16zjosg::before{padding-bottom:74.%;}}@mediascreenand(min-width:62em){.css-16zjosg{min-height:568px;}}.css-sq52om{width:100%;height:100%;margin-bottom:10px;}.css-6078kq{position:relative;object-fit:cover;object-position:center;}.css-5pin5k{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-align-items:center;-webkit-box-align:center;-ms-flex-align:center;align-items:center;-webkit-box-pack:center;-ms-flex-pack:center;-webkit-justify-content:center;justify-content:center;-webkit-flex:1;-ms-flex:1;flex:1;padding:60px50px;background-color:var(--chakra-colors-bgsLightGreen);}@mediascreenand(min-width:62em){.css-5pin5k{-webkit-box-pack:start;-ms-flex-pack:start;-webkit-justify-content:flex-start;justify-content:flex-start;padding:130px55px;}}.css-l57iab{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-flex-direction:column;-ms-flex-direction:column;flex-direction:column;gap:12px;color:var(--chakra-colors-bgsDeepGreen);}.css-1fzkik5{height:36px;}.css-16kkhz9{font-family:var(--chakra-fonts-heading);line-height:1.33;font-size:18px;font-weight:600;margin-bottom:3px;}@mediascreenand(min-width:48em){.css-16kkhz9{line-height:1.2;}}.css-6xix1i{font-size:16px;}.css-udd6xk{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-align-items:center;-webkit-box-align:center;-ms-flex-align:center;align-items:center;-webkit-flex-direction:column;-ms-flex-direction:column;flex-direction:column;gap:26px;background-color:var(--chakra-colors-bgsDeepGreen);padding:86px40px;}@mediascreenand(min-width:48em){.css-udd6xk{gap:38px;padding:84px0;}}.css-1wocpjt{text-align:center;color:var(--chakra-colors-white);}.css-1qerf6j{font-family:var(--chakra-fonts-heading);line-height:1.33;font-size:24px;font-weight:600;margin-bottom:10px;}@mediascreenand(min-width:48em){.css-1qerf6j{line-height:1.2;font-size:28px;}}.css-rhrx7r{font-family:var(--chakra-fonts-heading);line-height:1.33;font-size:16px;font-weight:500;}@mediascreenand(min-width:48em){.css-rhrx7r{line-height:1.2;font-size:18px;}}.css-1f2ft4f{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-flex-direction:column;-ms-flex-direction:column;flex-direction:column;-webkit-align-items:stretch;-webkit-box-align:stretch;-ms-flex-align:stretch;align-items:stretch;gap:32px;padding:020px;}@mediascreenand(min-width:48em){.css-1f2ft4f{-webkit-flex-direction:row;-ms-flex-direction:row;flex-direction:row;padding:0px;}}.css-1pme66h{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-align-items:left;-webkit-box-align:left;-ms-flex-align:left;align-items:left;-webkit-flex-direction:column;-ms-flex-direction:column;flex-direction:column;gap:24px;border-radius:10px;border-width:2px;border-style:solid;border-color:var(--chakra-colors-bgsLightGreen);padding:36px24px;width:100%;background:var(--chakra-colors-white);}@mediascreenand(min-width:48em){.css-1pme66h{width:364px;}}.css-1wsuzl7{width:64px;height:64px;}.css-brwrxi{color:var(--chakra-colors-bgsDeepGreen);font-size:20px;font-weight:600;margin-top:14px;}@mediascreenand(min-width:48em){.css-brwrxi{font-size:28px;}}.css-i9gxme{-webkit-box-flex:1;-webkit-flex-grow:1;-ms-flex-positive:1;flex-grow:1;}.css-1gqvrnm{color:var(--chakra-colors-baseBlack);font-size:16px;line-height:25px;}.css-s2uf1z{text-align:right;}.css-k2vnb0{display:-webkit-inline-box;display:-webkit-inline-flex;display:-ms-inline-flexbox;display:inline-flex;-webkit-appearance:none;-moz-appearance:none;-ms-appearance:none;appearance:none;-webkit-align-items:center;-webkit-box-align:center;-ms-flex-align:center;align-items:center;-webkit-box-pack:center;-ms-flex-pack:center;-webkit-justify-content:center;justify-content:center;-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;position:relative;white-space:nowrap;vertical-align:middle;outline:2pxsolidtransparent;outline-offset:2px;line-height:1.2;font-weight:var(--chakra-fontWeights-semibold);transition-property:var(--chakra-transition-property-common);transition-duration:var(--chakra-transition-duration-normal);height:40px;min-width:115px;font-size:var(--chakra-fontSizes-md);-webkit-padding-start:var(--chakra-space-4);padding-inline-start:var(--chakra-space-4);-webkit-padding-end:var(--chakra-space-4);padding-inline-end:var(--chakra-space-4);background:var(--chakra-colors-gray-100);background-color:var(--chakra-colors-bgsDeepGreen);border:2pxsolid;border-color:var(--chakra-colors-bgsDeepGreen);border-radius:100px;color:var(--chakra-colors-white);cursor:pointer;}.css-k2vnb0:focus-visible,.css-k2vnb0[data-focus-visible]{box-shadow:var(--chakra-shadows-outline);}.css-k2vnb0:disabled,.css-k2vnb0[disabled],.css-k2vnb0[aria-disabled=true],.css-k2vnb0[data-disabled]{opacity:0.4;cursor:not-allowed;box-shadow:var(--chakra-shadows-none);}@mediascreenand(min-width:62em){.css-k2vnb0{min-width:145px;height:50px;}}.css-k2vnb0:hover,.css-k2vnb0[data-hover]{background-color:var(--chakra-colors-btnHoverGray);color:var(--chakra-colors-bgsDeepGreen);border-color:var(--chakra-colors-btnHoverGray);}.css-k2vnb0:active,.css-k2vnb0[data-active]{background-color:var(--chakra-colors-bgsDeepGreen2);color:var(--chakra-colors-white);box-shadow:0004pxrgba(44,58,54,0.2);border-color:var(--chakra-colors-bgsDeepGreen2);}.css-e5x4yv{font-size:14px;font-weight:600;}@mediascreenand(min-width:62em){.css-e5x4yv{font-size:18px;}}.css-1hzyiq5{display:-webkit-inline-box;display:-webkit-inline-flex;display:-ms-inline-flexbox;display:inline-flex;-webkit-align-self:center;-ms-flex-item-align:center;align-self:center;-webkit-flex-shrink:0;-ms-flex-negative:0;flex-shrink:0;-webkit-margin-start:0.5rem;margin-inline-start:0.5rem;}.css-1q26tj8{display:inline-block;line-height:1em;-webkit-flex-shrink:0;-ms-flex-negative:0;flex-shrink:0;color:currentColor;vertical-align:middle;width:var(--chakra-sizes-8);height:var(--chakra-sizes-8);margin:0-5px;}.css-13llud6{padding-top:75px;padding-bottom:75px;padding-left:25px;padding-right:25px;}.css-jckn{display:none;margin-bottom:40px;}@mediascreenand(min-width:48em){.css-jckn{display:block;}}.css-k008qs{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;}.css-yrmbgc{color:var(--chakra-colors-baseBlack);-webkit-flex:1;-ms-flex:1;flex:1;}.css-1v9c6qg{font-family:var(--chakra-fonts-heading);font-weight:var(--chakra-fontWeights-bold);line-height:1.33;font-size:28px;margin-bottom:8px;}@mediascreenand(min-width:48em){.css-1v9c6qg{line-height:1.2;}}.css-kw8nri{font-size:18px;white-space:pre-line;}.css-1yl4gnp{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-align-items:end;-webkit-box-align:end;-ms-flex-align:end;align-items:end;}.css-7n0uwd{display:block;margin-bottom:25px;}@mediascreenand(min-width:48em){.css-7n0uwd{display:none;}}.css-11bk9wk{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-box-pack:justify;-webkit-justify-content:space-between;justify-content:space-between;-webkit-align-items:stretch;-webkit-box-align:stretch;-ms-flex-align:stretch;align-items:stretch;margin-bottom:15px;}.css-1tp0z0a{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-align-items:center;-webkit-box-align:center;-ms-flex-align:center;align-items:center;-webkit-box-pack:center;-ms-flex-pack:center;-webkit-justify-content:center;justify-content:center;-webkit-align-self:flex-start;-ms-flex-item-align:flex-start;align-self:flex-start;}.css-1aoviw7{font-family:var(--chakra-fonts-heading);font-weight:var(--chakra-fontWeights-bold);line-height:1.33;font-size:24px;}@mediascreenand(min-width:48em){.css-1aoviw7{line-height:1.2;font-size:28px;}}.css-56sg73{-webkit-align-self:flex-end;-ms-flex-item-align:flex-end;align-self:flex-end;}.css-6mcfpj{display:-webkit-inline-box;display:-webkit-inline-flex;display:-ms-inline-flexbox;display:inline-flex;-webkit-appearance:none;-moz-appearance:none;-ms-appearance:none;appearance:none;-webkit-align-items:center;-webkit-box-align:center;-ms-flex-align:center;align-items:center;-webkit-box-pack:center;-ms-flex-pack:center;-webkit-justify-content:center;justify-content:center;-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;position:relative;white-space:nowrap;vertical-align:middle;outline:2pxsolidtransparent;outline-offset:2px;line-height:1.2;font-weight:var(--chakra-fontWeights-semibold);transition-property:var(--chakra-transition-property-common);transition-duration:var(--chakra-transition-duration-normal);height:40px;min-width:115px;font-size:var(--chakra-fontSizes-md);-webkit-padding-start:var(--chakra-space-4);padding-inline-start:var(--chakra-space-4);-webkit-padding-end:var(--chakra-space-4);padding-inline-end:var(--chakra-space-4);background:var(--chakra-colors-gray-100);background-color:var(--chakra-colors-transparent);border:var(--chakra-borders-none);border-color:var(--chakra-colors-transparent);border-radius:100px;color:var(--chakra-colors-bgsDeepGreen);cursor:pointer;}.css-6mcfpj:focus-visible,.css-6mcfpj[data-focus-visible]{box-shadow:var(--chakra-shadows-outline);}.css-6mcfpj:disabled,.css-6mcfpj[disabled],.css-6mcfpj[aria-disabled=true],.css-6mcfpj[data-disabled]{opacity:0.4;cursor:not-allowed;box-shadow:var(--chakra-shadows-none);}@mediascreenand(min-width:62em){.css-6mcfpj{min-width:145px;height:50px;}}.css-6mcfpj:hover,.css-6mcfpj[data-hover]{background-color:var(--chakra-colors-transparent);color:var(--chakra-colors-bgsLightGreen);border-color:var(--chakra-colors-transparent);}.css-6mcfpj:active,.css-6mcfpj[data-active]{background-color:var(--chakra-colors-transparent);color:var(--chakra-colors-bgsDeepGreen2);box-shadow:var(--chakra-shadows-none);border-color:var(--chakra-colors-transparent);}.css-4iqjqr{font-size:16px;}@mediascreenand(min-width:48em){.css-4iqjqr{font-size:18px;}}.css-11riipu{margin-left:-25px;margin-right:-25px;position:relative;}.css-15bomfr{-webkit-appearance:none;-moz-appearance:none;-ms-appearance:none;appearance:none;-webkit-align-items:center;-webkit-box-align:center;-ms-flex-align:center;align-items:center;-webkit-box-pack:center;-ms-flex-pack:center;-webkit-justify-content:center;justify-content:center;-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;white-space:nowrap;vertical-align:middle;outline:2pxsolidtransparent;outline-offset:2px;line-height:1.2;border-radius:var(--chakra-radii-md);font-weight:var(--chakra-fontWeights-semibold);transition-property:var(--chakra-transition-property-common);transition-duration:var(--chakra-transition-duration-normal);height:55px;min-width:var(--chakra-sizes-10);font-size:var(--chakra-fontSizes-md);-webkit-padding-start:var(--chakra-space-4);padding-inline-start:var(--chakra-space-4);-webkit-padding-end:var(--chakra-space-4);padding-inline-end:var(--chakra-space-4);background:var(--chakra-colors-gray-100);color:var(--chakra-colors-gray-800);position:absolute;display:none;left:15px;top:50%;width:55px;-webkit-filter:drop-shadow(4px4px4pxrgba(0,0,0,0.12));filter:drop-shadow(4px4px4pxrgba(0,0,0,0.12));background-color:var(--chakra-colors-transparent);-webkit-background-position:center;background-position:center;-webkit-background-size:cover;background-size:cover;-webkit-transition:background0.2sease;transition:background0.2sease;background-ime:url(/img/button/prev-btn.svg);}.css-15bomfr:focus-visible,.css-15bomfr[data-focus-visible]{box-shadow:var(--chakra-shadows-outline);}.css-15bomfr:disabled,.css-15bomfr[disabled],.css-15bomfr[aria-disabled=true],.css-15bomfr[data-disabled]{opacity:0.4;cursor:not-allowed;box-shadow:var(--chakra-shadows-none);}@mediascreenand(min-width:48em){.css-15bomfr{display:block;}}.css-15bomfr:hover,.css-15bomfr[data-hover]{background-ime:url(/img/button/prev-btn_hover.svg);}.css-15bomfr:active,.css-15bomfr[data-active]{background-ime:url(/img/button/prev-btn_active.svg);}.css-kj16ap{-webkit-appearance:none;-moz-appearance:none;-ms-appearance:none;appearance:none;-webkit-align-items:center;-webkit-box-align:center;-ms-flex-align:center;align-items:center;-webkit-box-pack:center;-ms-flex-pack:center;-webkit-justify-content:center;justify-content:center;-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;white-space:nowrap;vertical-align:middle;outline:2pxsolidtransparent;outline-offset:2px;line-height:1.2;border-radius:var(--chakra-radii-md);font-weight:var(--chakra-fontWeights-semibold);transition-property:var(--chakra-transition-property-common);transition-duration:var(--chakra-transition-duration-normal);height:55px;min-width:var(--chakra-sizes-10);font-size:var(--chakra-fontSizes-md);-webkit-padding-start:var(--chakra-space-4);padding-inline-start:var(--chakra-space-4);-webkit-padding-end:var(--chakra-space-4);padding-inline-end:var(--chakra-space-4);background:var(--chakra-colors-gray-100);color:var(--chakra-colors-gray-800);position:absolute;display:none;right:15px;top:50%;width:55px;-webkit-filter:drop-shadow(4px4px4pxrgba(0,0,0,0.12));filter:drop-shadow(4px4px4pxrgba(0,0,0,0.12));background-color:var(--chakra-colors-transparent);-webkit-background-position:center;background-position:center;-webkit-background-size:cover;background-size:cover;-webkit-transition:background0.2sease;transition:background0.2sease;background-ime:url(/img/button/next-btn.svg);}.css-kj16ap:focus-visible,.css-kj16ap[data-focus-visible]{box-shadow:var(--chakra-shadows-outline);}.css-kj16ap:disabled,.css-kj16ap[disabled],.css-kj16ap[aria-disabled=true],.css-kj16ap[data-disabled]{opacity:0.4;cursor:not-allowed;box-shadow:var(--chakra-shadows-none);}@mediascreenand(min-width:48em){.css-kj16ap{display:block;}}.css-kj16ap:hover,.css-kj16ap[data-hover]{background-ime:url(/img/button/next-btn_hover.svg);}.css-kj16ap:active,.css-kj16ap[data-active]{background-ime:url(/img/button/next-btn_active.svg);}.css-1rntanr{height:0px;width:0%;background-ime:url('/img/button/prev-btn_hover.svg');}.css-f3xred{height:0px;width:0%;background-ime:url('/img/button/prev-btn_active.svg');}.css-10nccld{height:0px;width:0%;background-ime:url('/img/button/next-btn_hover.svg');}.css-cqhvsb{height:0px;width:0%;background-ime:url('/img/button/next-btn_active.svg');}.css-79elbk{position:relative;}.css-6wwafb{position:absolute;top:0px;left:0px;width:100%;height:100%;-webkit-filter:brightness(70%);filter:brightness(70%);}.css-l89p11{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-align-items:center;-webkit-box-align:center;-ms-flex-align:center;align-items:center;-webkit-box-pack:center;-ms-flex-pack:center;-webkit-justify-content:center;justify-content:center;padding:150px0;position:relative;}.css-1199nrg{font-family:var(--chakra-fonts-heading);font-weight:var(--chakra-fontWeights-bold);color:var(--chakra-colors-white);text-align:center;font-size:28px;line-height:40px;}.css-poidvi{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;}@mediascreenand(max-width:61.98em){.css-poidvi{display:none;}}.css-9hx7th{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-align-items:center;-webkit-box-align:center;-ms-flex-align:center;align-items:center;-webkit-box-pack:center;-ms-flex-pack:center;-webkit-justify-content:center;justify-content:center;-webkit-flex:1;-ms-flex:1;flex:1;background-color:var(--chakra-colors-bgsLightGreen);padding:80px;}.css-1mas7ck{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-align-items:flex-start;-webkit-box-align:flex-start;-ms-flex-align:flex-start;align-items:flex-start;-webkit-flex-direction:column;-ms-flex-direction:column;flex-direction:column;gap:32px;color:var(--chakra-colors-baseBlack);}.css-11v0ogi{font-size:32px;font-weight:600;}.css-15v0w87{font-size:18px;font-weight:500;}.css-ysu2ol{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-align-items:center;-webkit-box-align:center;-ms-flex-align:center;align-items:center;-webkit-box-pack:center;-ms-flex-pack:center;-webkit-justify-content:center;justify-content:center;-webkit-flex:1.9;-ms-flex:1.9;flex:1.9;background-color:var(--chakra-colors-bgsDeepGreen);padding:45px65px55px;}.css-12k3j7w{font-family:var(--chakra-fonts-heading);line-height:1.33;margin-bottom:45px;font-size:32px;font-weight:600;color:var(--chakra-colors-white);}@mediascreenand(min-width:48em){.css-12k3j7w{line-height:1.2;}}.css-tgehgg{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-align-items:stretch;-webkit-box-align:stretch;-ms-flex-align:stretch;align-items:stretch;-webkit-flex-direction:row;-ms-flex-direction:row;flex-direction:row;gap:85px;}.css-14a174v{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-align-items:center;-webkit-box-align:center;-ms-flex-align:center;align-items:center;-webkit-flex-direction:column;-ms-flex-direction:column;flex-direction:column;gap:24px;}.css-f3m6l1{font-family:var(--chakra-fonts-heading);line-height:1.33;font-size:20px;font-weight:600;color:var(--chakra-colors-white);}@mediascreenand(min-width:48em){.css-f3m6l1{line-height:1.2;}}.css-4ei8c5{position:relative;width:75px;height:75px;}.css-2g3ria{font-size:16px;color:var(--chakra-colors-white);text-align:center;}@mediascreenand(min-width:62em){.css-ar49gl{display:none;}}.css-1pufbd9{background-color:var(--chakra-colors-bgsLightGreen);padding:40px55px;}.css-en61s0{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;margin-top:0px;}.css-1nwj029{-webkit-flex:1;-ms-flex:1;flex:1;text-align:center;}.css-62nru7{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;margin-top:30px;}.css-bb7tjh{background-color:var(--chakra-colors-bgsDeepGreen);padding:45px55px;}.css-3mwsms{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-align-items:center;-webkit-box-align:center;-ms-flex-align:center;align-items:center;-webkit-flex-direction:column;-ms-flex-direction:column;flex-direction:column;gap:40px;}.css-1mzf5ni{max-width:630px;}.css-k2yw10{font-family:var(--chakra-fonts-heading);line-height:1.33;font-size:20px;font-weight:600;color:var(--chakra-colors-white);margin-bottom:25px;}@mediascreenand(min-width:48em){.css-k2yw10{line-height:1.2;}}.css-v88t3x{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-align-items:center;-webkit-box-align:center;-ms-flex-align:center;align-items:center;-webkit-flex-direction:row;-ms-flex-direction:row;flex-direction:row;gap:25px;}.css-18bacbe{width:75px;height:75px;}.css-14aonf3{font-family:var(--chakra-fonts-heading);line-height:1.33;margin-bottom:35px;font-size:28px;font-weight:600;color:var(--chakra-colors-baseBlack);}@mediascreenand(min-width:48em){.css-14aonf3{line-height:1.2;margin-bottom:85px;}}.css-1lo340w{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-align-items:center;-webkit-box-align:center;-ms-flex-align:center;align-items:center;-webkit-box-pack:center;-ms-flex-pack:center;-webkit-justify-content:center;justify-content:center;width:330px;}@mediascreenand(min-width:48em){.css-1lo340w{width:385px;}}.css-4g6ai3{cursor:pointer;}.css-oxlm1q{border-radius:10px;border-width:1px;border-style:solid;border-color:var(--chakra-colors-bgsDeepGreen);box-shadow:4px4px4px0pxrgba(0,0,0,0.12);-webkit-transition:background0.2sease;transition:background0.2sease;background-color:var(--chakra-colors-white);}.css-oxlm1q:hover,.css-oxlm1q[data-hover]{background-color:var(--chakra-colors-hoverGray);}.css-oxlm1q:active,.css-oxlm1q[data-active]{background-color:var(--chakra-colors-bgsLightGreen);}.css-175zv3{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-flex-direction:column;-ms-flex-direction:column;flex-direction:column;position:relative;min-width:0px;word-wrap:break-word;--card-bg:var(--chakra-colors-chakra-body-bg);background-color:var(--chakra-colors-transparent);box-shadow:var(--card-shadow);border-radius:var(--card-radius);color:var(--chakra-colors-chakra-body-text);border-width:var(--card-border-width,0);border-color:var(--card-border-color);--card-radius:var(--chakra-radii-md);--card-padding:var(--chakra-space-5);--card-shadow:var(--chakra-shadows-base);max-width:315px;border:var(--chakra-borders-none);}.chakra-ui-dark.css-175zv3:not([data-theme]),[data-theme=dark].css-175zv3:not([data-theme]),.css-175zv3[data-theme=dark]{--card-bg:var(--chakra-colors-gray-700);}@mediascreenand(min-width:48em){.css-175zv3{max-width:360px;}}.css-1sl53ol{padding:var(--card-padding);}.css-9ksbtf{font-size:18px;line-height:35px;font-weight:600;margin-bottom:17px;color:var(--chakra-colors-baseBlack);}.css-cskps7{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-flex:1;-ms-flex:1;flex:1;gap:23px;-webkit-align-items:center;-webkit-box-align:center;-ms-flex-align:center;align-items:center;-webkit-box-flex-wrap:wrap;-webkit-flex-wrap:wrap;-ms-flex-wrap:wrap;flex-wrap:wrap;}.css-gsikuw{border-radius:var(--chakra-radii-full);display:-webkit-inline-box;display:-webkit-inline-flex;display:-ms-inline-flexbox;display:inline-flex;-webkit-align-items:center;-webkit-box-align:center;-ms-flex-align:center;align-items:center;-webkit-box-pack:center;-ms-flex-pack:center;-webkit-justify-content:center;justify-content:center;text-align:center;text-transform:uppercase;font-weight:var(--chakra-fontWeights-medium);position:relative;-webkit-flex-shrink:0;-ms-flex-negative:0;flex-shrink:0;background:var(--chakra-colors-bgsTea);font-size:var(--atar-font-size);color:var(--chakra-colors-bgsDeepGreen);border-color:var(--chakra-colors-bgsDeepGreen);vertical-align:top;--atar-border-color:var(--chakra-colors-white);border:solid1px;--atar-size:3rem;--atar-font-size:calc(3rem/2.5);width:63px;height:63px;}.css-gsikuw:not([data-loaded]){--atar-bg:#;}.chakra-ui-dark.css-gsikuw:not([data-theme]),[data-theme=dark].css-gsikuw:not([data-theme]),.css-gsikuw[data-theme=dark]{--atar-border-color:var(--chakra-colors-gray-800);}.css-1ebyn6{font-size:var(--atar-font-size);line-height:1;}.css-13x7h8l{font-size:18px;font-weight:500;color:var(--chakra-colors-baseBlack);}.css-9bhvuq{font-size:16px;color:var(--chakra-colors-baseGray);}.css-u3bux5{padding:var(--card-padding);-webkit-flex:110%;-ms-flex:110%;flex:110%;padding-top:0px;}.css-ouw7l{white-space:pre-line;font-size:16px;color:var(--chakra-colors-baseBlack);}.css-12r774o{border-radius:var(--chakra-radii-full);display:-webkit-inline-box;display:-webkit-inline-flex;display:-ms-inline-flexbox;display:inline-flex;-webkit-align-items:center;-webkit-box-align:center;-ms-flex-align:center;align-items:center;-webkit-box-pack:center;-ms-flex-pack:center;-webkit-justify-content:center;justify-content:center;text-align:center;text-transform:uppercase;font-weight:var(--chakra-fontWeights-medium);position:relative;-webkit-flex-shrink:0;-ms-flex-negative:0;flex-shrink:0;background:var(--chakra-colors-bgsTea);font-size:var(--atar-font-size);color:var(--chakra-colors-bgsDeepGreen);border-color:var(--chakra-colors-bgsDeepGreen);vertical-align:top;--atar-border-color:var(--chakra-colors-white);border:solid1px;--atar-size:3rem;--atar-font-size:calc(3rem/2.5);width:63px;height:63px;}.css-12r774o:not([data-loaded]){--atar-bg:#7726e1;}.chakra-ui-dark.css-12r774o:not([data-theme]),[data-theme=dark].css-12r774o:not([data-theme]),.css-12r774o[data-theme=dark]{--atar-border-color:var(--chakra-colors-gray-800);}.css-b1sbb6{border-radius:var(--chakra-radii-full);display:-webkit-inline-box;display:-webkit-inline-flex;display:-ms-inline-flexbox;display:inline-flex;-webkit-align-items:center;-webkit-box-align:center;-ms-flex-align:center;align-items:center;-webkit-box-pack:center;-ms-flex-pack:center;-webkit-justify-content:center;justify-content:center;text-align:center;text-transform:uppercase;font-weight:var(--chakra-fontWeights-medium);position:relative;-webkit-flex-shrink:0;-ms-flex-negative:0;flex-shrink:0;background:var(--chakra-colors-bgsTea);font-size:var(--atar-font-size);color:var(--chakra-colors-bgsDeepGreen);border-color:var(--chakra-colors-bgsDeepGreen);vertical-align:top;--atar-border-color:var(--chakra-colors-white);border:solid1px;--atar-size:3rem;--atar-font-size:calc(3rem/2.5);width:63px;height:63px;}.css-b1sbb6:not([data-loaded]){--atar-bg:#4e7e75;}.chakra-ui-dark.css-b1sbb6:not([data-theme]),[data-theme=dark].css-b1sbb6:not([data-theme]),.css-b1sbb6[data-theme=dark]{--atar-border-color:var(--chakra-colors-gray-800);}.css-162cpnt{border-radius:var(--chakra-radii-full);display:-webkit-inline-box;display:-webkit-inline-flex;display:-ms-inline-flexbox;display:inline-flex;-webkit-align-items:center;-webkit-box-align:center;-ms-flex-align:center;align-items:center;-webkit-box-pack:center;-ms-flex-pack:center;-webkit-justify-content:center;justify-content:center;text-align:center;text-transform:uppercase;font-weight:var(--chakra-fontWeights-medium);position:relative;-webkit-flex-shrink:0;-ms-flex-negative:0;flex-shrink:0;background:var(--chakra-colors-bgsTea);font-size:var(--atar-font-size);color:var(--chakra-colors-bgsDeepGreen);border-color:var(--chakra-colors-bgsDeepGreen);vertical-align:top;--atar-border-color:var(--chakra-colors-white);border:solid1px;--atar-size:3rem;--atar-font-size:calc(3rem/2.5);width:63px;height:63px;}.css-162cpnt:not([data-loaded]){--atar-bg:#57e70b;}.chakra-ui-dark.css-162cpnt:not([data-theme]),[data-theme=dark].css-162cpnt:not([data-theme]),.css-162cpnt[data-theme=dark]{--atar-border-color:var(--chakra-colors-gray-800);}.css-ba49m1{border-radius:var(--chakra-radii-full);display:-webkit-inline-box;display:-webkit-inline-flex;display:-ms-inline-flexbox;display:inline-flex;-webkit-align-items:center;-webkit-box-align:center;-ms-flex-align:center;align-items:center;-webkit-box-pack:center;-ms-flex-pack:center;-webkit-justify-content:center;justify-content:center;text-align:center;text-transform:uppercase;font-weight:var(--chakra-fontWeights-medium);position:relative;-webkit-flex-shrink:0;-ms-flex-negative:0;flex-shrink:0;background:var(--chakra-colors-bgsTea);font-size:var(--atar-font-size);color:var(--chakra-colors-bgsDeepGreen);border-color:var(--chakra-colors-bgsDeepGreen);vertical-align:top;--atar-border-color:var(--chakra-colors-white);border:solid1px;--atar-size:3rem;--atar-font-size:calc(3rem/2.5);width:63px;height:63px;}.css-ba49m1:not([data-loaded]){--atar-bg:#4f1c10;}.chakra-ui-dark.css-ba49m1:not([data-theme]),[data-theme=dark].css-ba49m1:not([data-theme]),.css-ba49m1[data-theme=dark]{--atar-border-color:var(--chakra-colors-gray-800);}.css-1ynsj05{border-radius:var(--chakra-radii-full);display:-webkit-inline-box;display:-webkit-inline-flex;display:-ms-inline-flexbox;display:inline-flex;-webkit-align-items:center;-webkit-box-align:center;-ms-flex-align:center;align-items:center;-webkit-box-pack:center;-ms-flex-pack:center;-webkit-justify-content:center;justify-content:center;text-align:center;text-transform:uppercase;font-weight:var(--chakra-fontWeights-medium);position:relative;-webkit-flex-shrink:0;-ms-flex-negative:0;flex-shrink:0;background:var(--chakra-colors-bgsTea);font-size:var(--atar-font-size);color:var(--chakra-colors-bgsDeepGreen);border-color:var(--chakra-colors-bgsDeepGreen);vertical-align:top;--atar-border-color:var(--chakra-colors-white);border:solid1px;--atar-size:3rem;--atar-font-size:calc(3rem/2.5);width:63px;height:63px;}.css-1ynsj05:not([data-loaded]){--atar-bg:#8d452d;}.chakra-ui-dark.css-1ynsj05:not([data-theme]),[data-theme=dark].css-1ynsj05:not([data-theme]),.css-1ynsj05[data-theme=dark]{--atar-border-color:var(--chakra-colors-gray-800);}.css-4rvngo{border-radius:var(--chakra-radii-full);display:-webkit-inline-box;display:-webkit-inline-flex;display:-ms-inline-flexbox;display:inline-flex;-webkit-align-items:center;-webkit-box-align:center;-ms-flex-align:center;align-items:center;-webkit-box-pack:center;-ms-flex-pack:center;-webkit-justify-content:center;justify-content:center;text-align:center;text-transform:uppercase;font-weight:var(--chakra-fontWeights-medium);position:relative;-webkit-flex-shrink:0;-ms-flex-negative:0;flex-shrink:0;background:var(--chakra-colors-bgsTea);font-size:var(--atar-font-size);color:var(--chakra-colors-bgsDeepGreen);border-color:var(--chakra-colors-bgsDeepGreen);vertical-align:top;--atar-border-color:var(--chakra-colors-white);border:solid1px;--atar-size:3rem;--atar-font-size:calc(3rem/2.5);width:63px;height:63px;}.css-4rvngo:not([data-loaded]){--atar-bg:#24fb0b;}.chakra-ui-dark.css-4rvngo:not([data-theme]),[data-theme=dark].css-4rvngo:not([data-theme]),.css-4rvngo[data-theme=dark]{--atar-border-color:var(--chakra-colors-gray-800);}.css-1445e24{border-radius:var(--chakra-radii-full);display:-webkit-inline-box;display:-webkit-inline-flex;display:-ms-inline-flexbox;display:inline-flex;-webkit-align-items:center;-webkit-box-align:center;-ms-flex-align:center;align-items:center;-webkit-box-pack:center;-ms-flex-pack:center;-webkit-justify-content:center;justify-content:center;text-align:center;text-transform:uppercase;font-weight:var(--chakra-fontWeights-medium);position:relative;-webkit-flex-shrink:0;-ms-flex-negative:0;flex-shrink:0;background:var(--chakra-colors-bgsTea);font-size:var(--atar-font-size);color:var(--chakra-colors-bgsDeepGreen);border-color:var(--chakra-colors-bgsDeepGreen);vertical-align:top;--atar-border-color:var(--chakra-colors-white);border:solid1px;--atar-size:3rem;--atar-font-size:calc(3rem/2.5);width:63px;height:63px;}.css-1445e24:not([data-loaded]){--atar-bg:#08c727;}.chakra-ui-dark.css-1445e24:not([data-theme]),[data-theme=dark].css-1445e24:not([data-theme]),.css-1445e24[data-theme=dark]{--atar-border-color:var(--chakra-colors-gray-800);}.css-rnrxzd{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-flex-direction:column;-ms-flex-direction:column;flex-direction:column;padding:10px10px100px;gap:60px;}@mediascreenand(min-width:48em){.css-rnrxzd{padding:80px;}}@mediascreenand(min-width:80em){.css-rnrxzd{-webkit-flex-direction:row;-ms-flex-direction:row;flex-direction:row;gap:30px;}}.css-1rr4qq7{-webkit-flex:1;-ms-flex:1;flex:1;}.css-1yy0307{font-family:var(--chakra-fonts-heading);font-weight:var(--chakra-fontWeights-bold);line-height:1.33;font-size:24px;margin-bottom:25px;margin-left:20px;text-align:center;}@mediascreenand(min-width:48em){.css-1yy0307{line-height:1.2;text-align:left;}}@mediascreenand(max-width:47.98em){.css-a6pwa6{display:none;}}.css-4a6x12{transition-property:var(--chakra-transition-property-common);transition-duration:var(--chakra-transition-duration-fast);transition-timing-function:var(--chakra-transition-easing-ease-out);cursor:pointer;-webkit-text-decoration:none;text-decoration:none;outline:2pxsolidtransparent;outline-offset:2px;color:inherit;}.css-4a6x12:focus-visible,.css-4a6x12[data-focus-visible]{box-shadow:var(--chakra-shadows-outline);}.css-4a6x12:hover,.css-4a6x12[data-hover]{-webkit-text-decoration:none;text-decoration:none;}.css-10q25ne{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-align-items:center;-webkit-box-align:center;-ms-flex-align:center;align-items:center;-webkit-flex-direction:row;-ms-flex-direction:row;flex-direction:row;gap:0.75rem;width:100%;padding:15px;cursor:pointer;}@mediascreenand(min-width:48em){.css-1c5y8u0{-webkit-flex:1;-ms-flex:1;flex:1;}}@mediascreenand(min-width:62em){.css-1c5y8u0{-webkit-flex:unset;-ms-flex:unset;flex:unset;}}.css-o8qpic{-webkit-transition:filter.2sease;transition:filter.2sease;}@mediascreenand(min-width:48em){.css-o8qpic{width:100%;}}@mediascreenand(min-width:62em){.css-o8qpic{width:227px;}}.css-o8qpic:hover,.css-o8qpic[data-hover]{-webkit-filter:brightness(0.8);filter:brightness(0.8);}@mediascreenand(min-width:48em){.css-11cezbg{-webkit-flex:1.5;-ms-flex:1.5;flex:1.5;}}@mediascreenand(min-width:62em){.css-11cezbg{-webkit-flex:1;-ms-flex:1;flex:1;}}.css-1c0aum4{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-align-items:left;-webkit-box-align:left;-ms-flex-align:left;align-items:left;-webkit-flex-direction:column;-ms-flex-direction:column;flex-direction:column;gap:1rem;}.css-11rb1ep{font-family:var(--chakra-fonts-heading);line-height:1.33;font-size:var(--chakra-fontSizes-md);overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;display:-webkit-box;-webkit-box-orient:vertical;-webkit-line-clamp:var(--chakra-line-clamp);--chakra-line-clamp:2;font-weight:var(--chakra-fontWeights-semibold);color:var(--chakra-colors-baseBlack);}@mediascreenand(min-width:48em){.css-11rb1ep{line-height:1.2;}}.css-11rb1ep:hover,.css-11rb1ep[data-hover]{color:var(--chakra-colors-bgsLightGreen);}.css-td3641{font-size:var(--chakra-fontSizes-sm);overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;display:-webkit-box;-webkit-box-orient:vertical;-webkit-line-clamp:var(--chakra-line-clamp);--chakra-line-clamp:5;color:var(--chakra-colors-baseGray);}@mediascreenand(min-width:48em){.css-vqrejn{display:none;}}.css-19chy0u{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-align-items:center;-webkit-box-align:center;-ms-flex-align:center;align-items:center;-webkit-flex-direction:column;-ms-flex-direction:column;flex-direction:column;gap:0.75rem;width:100%;padding:20px;cursor:pointer;-webkit-transition:filter.2sease;transition:filter.2sease;}.css-19chy0u:hover,.css-19chy0u[data-hover]{-webkit-filter:brightness(0.8);filter:brightness(0.8);}.css-a3lr0{font-family:var(--chakra-fonts-heading);line-height:1.33;font-size:var(--chakra-fontSizes-md);overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;display:-webkit-box;-webkit-box-orient:vertical;-webkit-line-clamp:var(--chakra-line-clamp);--chakra-line-clamp:3;font-weight:var(--chakra-fontWeights-semibold);}@mediascreenand(min-width:48em){.css-a3lr0{line-height:1.2;}}.css-1wucovj{font-size:16px;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;display:-webkit-box;-webkit-box-orient:vertical;-webkit-line-clamp:var(--chakra-line-clamp);--chakra-line-clamp:3;font-weight:500;line-height:160%;color:var(--chakra-colors-blackAlpha-600);}.css-e7k22h{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-align-items:center;-webkit-box-align:center;-ms-flex-align:center;align-items:center;-webkit-box-pack:center;-ms-flex-pack:center;-webkit-justify-content:center;justify-content:center;}@mediascreenand(max-width:47.98em){.css-e7k22h{display:none;}}.css-1wc3p4v{border:0;border-color:inherit;border-style:solid;border-bottom-width:1px;width:95%;color:#E0E0E0;opacity:1;}.css-91iedd{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-flex:1;-ms-flex:1;flex:1;-webkit-flex-direction:column;-ms-flex-direction:column;flex-direction:column;-webkit-box-pack:center;-ms-flex-pack:center;-webkit-justify-content:center;justify-content:center;gap:60px;}@mediascreenand(min-width:48em){.css-91iedd{-webkit-flex-direction:row;-ms-flex-direction:row;flex-direction:row;}}@mediascreenand(min-width:80em){.css-91iedd{gap:0px;}}.css-1xmoczr{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-flex-direction:column;-ms-flex-direction:column;flex-direction:column;position:relative;min-width:0px;word-wrap:break-word;--card-bg:var(--chakra-colors-chakra-body-bg);background-color:var(--card-bg);border-radius:var(--card-radius);color:var(--chakra-colors-chakra-body-text);border-width:var(--card-border-width,0);border-color:var(--card-border-color);--card-radius:var(--chakra-radii-md);--card-padding:var(--chakra-space-5);--card-shadow:var(--chakra-shadows-base);width:100%;border:var(--chakra-borders-none);box-shadow:var(--chakra-shadows-none);}.chakra-ui-dark.css-1xmoczr:not([data-theme]),[data-theme=dark].css-1xmoczr:not([data-theme]),.css-1xmoczr[data-theme=dark]{--card-bg:var(--chakra-colors-gray-700);}.css-1idwstw{padding:var(--card-padding);-webkit-flex:110%;-ms-flex:110%;flex:110%;}.css-6b1uxf{-webkit-transition:all.2sease;transition:all.2sease;}.css-6b1uxf:hover,.css-6b1uxf[data-hover]{-webkit-filter:brightness(0.8);filter:brightness(0.8);}.css-j176gj{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-align-items:left;-webkit-box-align:left;-ms-flex-align:left;align-items:left;-webkit-flex-direction:column;-ms-flex-direction:column;flex-direction:column;gap:15px;}.css-7otg3j{transition-property:var(--chakra-transition-property-common);transition-duration:var(--chakra-transition-duration-fast);transition-timing-function:var(--chakra-transition-easing-ease-out);cursor:pointer;-webkit-text-decoration:none;text-decoration:none;outline:2pxsolidtransparent;outline-offset:2px;color:inherit;}.css-7otg3j:focus-visible,.css-7otg3j[data-focus-visible]{box-shadow:var(--chakra-shadows-outline);}.css-7otg3j:hover,.css-7otg3j[data-hover]{-webkit-text-decoration:underline;text-decoration:underline;color:var(--chakra-colors-bgsLightGreen);}.css-ijpaaj{min-height:450px;height:100%;}.css-1p898qr{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-align-items:center;-webkit-box-align:center;-ms-flex-align:center;align-items:center;-webkit-box-pack:center;-ms-flex-pack:center;-webkit-justify-content:center;justify-content:center;background-color:var(--chakra-colors-bgsTea);padding:70px55px;}@mediascreenand(min-width:30em){.css-1p898qr{padding:65px0;}}.css-1yd444g{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-align-items:center;-webkit-box-align:center;-ms-flex-align:center;align-items:center;-webkit-flex-direction:column;-ms-flex-direction:column;flex-direction:column;gap:25px;}.css-eo73nl{font-family:var(--chakra-fonts-heading);color:var(--chakra-colors-baseBlack);font-size:24px;font-weight:600;line-height:160%;text-align:center;white-space:pre-line;}.css-1q4lzto{max-width:unset;text-align:left;font-size:16px;line-height:160%;}@mediascreenand(min-width:30em){.css-1q4lzto{max-width:405px;text-align:center;}}.css-15bqbnr{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-flex-direction:column;-ms-flex-direction:column;flex-direction:column;gap:10px;width:100%;}@mediascreenand(min-width:30em){.css-15bqbnr{-webkit-flex-direction:row;-ms-flex-direction:row;flex-direction:row;}}.css-ev6f8j{width:100%;position:relative;-webkit-flex:1;-ms-flex:1;flex:1;}.css-a13igd{width:100%;height:var(--input-height);font-size:var(--input-font-size);-webkit-padding-start:var(--input-padding);padding-inline-start:var(--input-padding);-webkit-padding-end:var(--input-padding);padding-inline-end:var(--input-padding);border-radius:var(--input-border-radius);min-width:0px;outline:2pxsolidtransparent;outline-offset:2px;position:relative;-webkit-appearance:none;-moz-appearance:none;-ms-appearance:none;appearance:none;transition-property:var(--chakra-transition-property-common);transition-duration:var(--chakra-transition-duration-normal);--input-font-size:var(--chakra-fontSizes-md);--input-padding:var(--chakra-space-4);--input-border-radius:var(--chakra-radii-md);--input-height:var(--chakra-sizes-10);border-color:var(--chakra-colors-transparent);background:var(--chakra-colors-white);border:var(--chakra-borders-none);}.css-a13igd:disabled,.css-a13igd[disabled],.css-a13igd[aria-disabled=true],.css-a13igd[data-disabled]{opacity:0.4;cursor:not-allowed;}.css-a13igd:hover,.css-a13igd[data-hover]{background:var(--chakra-colors-gray-200);}.css-a13igd[aria-readonly=true],.css-a13igd[readonly],.css-a13igd[data-readonly]{box-shadow:var(--chakra-shadows-none)!important;-webkit-user-select:all;-moz-user-select:all;-ms-user-select:all;user-select:all;}.css-a13igd[aria-invalid=true],.css-a13igd[data-invalid]{border-color:#E53E3E;}.css-a13igd:focus-visible,.css-a13igd[data-focus-visible]{background:var(--chakra-colors-transparent);border-color:#3182ce;}.css-a13igd:focus,.css-a13igd[data-focus]{background:var(--chakra-colors-white);}.css-4pjxc5{width:100%;position:relative;-webkit-flex:1;-ms-flex:1;flex:1;}@mediascreenand(min-width:30em){.css-4pjxc5{-webkit-flex:2;-ms-flex:2;flex:2;}}.css-181g2gf{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-align-items:center;-webkit-box-align:center;-ms-flex-align:center;align-items:center;-webkit-box-pack:center;-ms-flex-pack:center;-webkit-justify-content:center;justify-content:center;padding:10px0;}.css-1fih13d{display:-webkit-inline-box;display:-webkit-inline-flex;display:-ms-inline-flexbox;display:inline-flex;-webkit-appearance:none;-moz-appearance:none;-ms-appearance:none;appearance:none;-webkit-align-items:center;-webkit-box-align:center;-ms-flex-align:center;align-items:center;-webkit-box-pack:center;-ms-flex-pack:center;-webkit-justify-content:center;justify-content:center;-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;white-space:nowrap;vertical-align:middle;outline:2pxsolidtransparent;outline-offset:2px;line-height:1.2;border-radius:var(--chakra-radii-md);font-weight:var(--chakra-fontWeights-semibold);transition-property:var(--chakra-transition-property-common);transition-duration:var(--chakra-transition-duration-normal);height:55px;min-width:var(--chakra-sizes-10);font-size:var(--chakra-fontSizes-md);-webkit-padding-start:var(--chakra-space-4);padding-inline-start:var(--chakra-space-4);-webkit-padding-end:var(--chakra-space-4);padding-inline-end:var(--chakra-space-4);background:var(--chakra-colors-gray-100);color:var(--chakra-colors-gray-800);width:55px;background-color:var(--chakra-colors-transparent);-webkit-background-position:center;background-position:center;-webkit-background-size:cover;background-size:cover;-webkit-transition:background0.2sease,bottom0.3sease-in-out;transition:background0.2sease,bottom0.3sease-in-out;background-ime:url(/img/button/up-btn.svg);position:fixed;bottom:-55px;right:20px;z-index:100;}.css-1fih13d:focus-visible,.css-1fih13d[data-focus-visible]{box-shadow:var(--chakra-shadows-outline);}.css-1fih13d:disabled,.css-1fih13d[disabled],.css-1fih13d[aria-disabled=true],.css-1fih13d[data-disabled]{opacity:0.4;cursor:not-allowed;box-shadow:var(--chakra-shadows-none);}.css-1fih13d:hover,.css-1fih13d[data-hover]{background-ime:url(/img/button/up-btn_hover.svg);}.css-1fih13d:active,.css-1fih13d[data-active]{background-ime:url(/img/button/up-btn_active.svg);}.css-iwkdqf{height:0px;width:0%;background-ime:url('/img/button/up-btn_hover.svg');}.css-14wohev{height:0px;width:0%;background-ime:url('/img/button/up-btn_active.svg');}優勢探索工具職涯發展服務線上課程實體課程一對一諮詢精選文章免費資源聯絡我們優勢探索工具職涯發展服務線上課程實體課程一對一諮詢精選文章免費資源makeabettercareermove陪你安心探索、用行動改變,透過認識自己,找到更適合的機會,一起把職涯走得更順利。發現你的職涯新可能從優勢探索、自我定位,看見職涯更多可能性優勢探索透過「蓋洛普優勢識別測驗」,客觀從天賦看見你的獨特定位,發掘動力線索,找出適合你的更多可能。了解服務職涯發展將「職涯諮詢方法」帶入課程設計,運用具體工具,系統化解決你的特定職涯關卡。了解服務優勢探索適合想了解個人天賦、挖掘動力的你,幫助你有意識地運用優勢,提升你在工作和生活中的品質。深入了解優勢探索深入了解適合想了解個人天賦、挖掘動力的你,幫助你有意識地運用優勢,提升你在工作和生活中的品質。職涯發展適合考慮轉職、求職準備,或迷惘中的你,透過系統性課程設計,協助你在職涯旅程中少繞點路。深入了解職涯發展深入了解適合考慮轉職、求職準備,或迷惘中的你,透過系統性課程設計,協助你在職涯旅程中少繞點路。8年來深耕職涯領域BetweenGos陪你邁向理想職涯5000+學員數500+一對一諮詢時數6,000,000+Podcast「近工作還好嗎」收聽量Ourvalues鼓勵探索「認識自己」是一段漫長的旅程,期待陪你沈澱、探索,一起找到新發現。擁抱多元我們相信每個人都獨一無二,無需追尋單一標準,在適合的舞台上,終將各自發光。實際行動你的行動是改變的關鍵,任何時刻,只要願意開始,就已經踏向理想的路上5000+學員數500+一對一諮詢時數6,000,000+Podcast「近工作還好嗎」收聽量Ourvalues鼓勵探索「認識自己」是一段漫長的旅程,期待陪你沈澱、探索,一起找到新發現。擁抱多元我們相信每個人都獨一無二,無需追尋單一標準,在適合的舞台上,終將各自發光。實際行動你的行動是改變的關鍵,任何時刻,只要願意開始,就已經踏向理想的路上學員真誠回饋使用服務|優勢探索工作坊MMing服務業營運管理10年工作年資Grace透過學習單引導我們思考,課程中有很大量的書寫與討論時間,這是很棒的自我回顧對話過程,不用去管別人的,就專心面對自己。對於抗拒的,能有接納;對於喜歡的,能有更好的發揮。在引導和解惑之中,我認識到這個天賦組成在過去幫助我在顧客關係維繫、初創0到1的營運、內容產出,都能有很好的發揮。而下一步便要重解自己的優勢,在整合、績效、專案管理上更適合我的方式,也能有跡可循。使用服務|一對一優勢諮詢CChris遊戲產業數據分析6年工作年資喜歡在諮詢前會有提醒,覺得滿體貼的。也覺得教練給人很溫暖與安定,並不會直接篤定的說該怎麼做,而是拋出一個問題或建議,讓我真的覺得可以這樣去嘗試。使用服務|一對一優勢諮詢LLeslieFreelancer9年工作年資Grace教練會記得我次談過的問題,已經三個月前了但教練卻有印象,覺得感激🥹很喜歡教練持續引導而從未用給”建議”的方式,讓人必須持續思考。做完之後會有一種發自內心「知道要怎麼做」,而不是又多了幾條「該怎麼做」的建議。很謝謝Grace教練很有耐心地一直問問題,讓我在一個小時內用心地對待我自己。尤其對當天的我來說很重要🌹使用服務|企業內訓JJessie外商藥廠行銷主管15年工作年資透過優勢團隊工作坊,相互討論大家的特質天賦,能夠了解各個部門主管與同事判斷事情的方式,同時發現自己與團隊的「不足」,知道可以與哪位夥伴合作、互補天賦使用服務|職涯教練引導課|現在的工作適合我嗎?致致心行銷科技/商業開發8年工作年資由於個性比較偏向隱忍,以至於以往的轉職都偏向於忍無可忍下情緒化的決定,但再進入下一份工作時也有可能面臨一樣的問題。這次決定轉職前先完成了這門課程,透過音頻及學習單(學習單真的好讚!)一步一步剖析自己理想的工作樣貌跟難以忍受的地雷,也釐清自己在忍無可忍之前,其實可以做到那些改變,在上完課後我也開始學習把自己的想法跟需求說出來,但若沒辦法跟公司順利磨合,我也學著放過自己。以往對於自己理想的工作樣貌是模糊,且不那麼全面的,例如希望薪水高,但不確定要多高;希望做自己喜歡的事,但沒有釐清喜歡的原因。上完課後發現,原來自己理想的工作不一定要是自己的興趣,卻會在意升遷是否透明以及團隊氣氛,對於我尋找下一份工作也非常有幫助!使用服務|跨領域求職實戰HHuang電商/客服7年工作年資以往都是從事客服產業,目前邁入33歲想要轉換跑道,但又覺得好迷惘~不敢踏出那一步><跟著此課程內容一步一步來,像是吃了定心丸一樣!讓自己的思緒更加清晰,打造理想未來使用服務|優勢定位庭庭萱圖像IP產業,商品開發&展覽執行11年工作年資無論對於想創業、斜槓,還是在當前職場更進一步發展的人,優勢定位都是一堂能精準聚焦個人目標、明確制定行動計畫的超棒課程!雖然是首次購買BetweenGos的課程,但優勢定位完全沒有讓我失望,人生中次這麼有系統的從各個面向評估自己的價值;藉由回顧過往經歷、細數所有硬實力與軟實力,才驚覺自己已經走了這麼遠,面對未來職涯發展也更有自信了。而「目標對象模組」除了拆解需求以外,對於解決工作上遇到的各種問題也都十分受用。首映工作坊結束後超級期待課程上線,等不及想快點跟著Grace穩紮穩打地邁開下一步啦!使用服務|一對一優勢諮詢TTina零售服飾業5年工作年資很慶幸自己有跨出去選擇2次的深度諮詢,2次過程中都感受到教練非常能展現同理心的在顧及我的感受並選擇說話的內容與用詞,很開心有覺得自己有重新再被當成有情感的人,而非機器在問候&相處,也很高興能在整個過程中得到好幾次肯定與支持。學員故事從蓋洛普測驗天賦對自己的發現(思維、蒐集、學習、戰略、個別)|學員心得《一對一優勢諮詢》(本篇文章轉載自【一對一優勢諮&hellip;從蓋洛普測驗天賦對自己的發現(思維、蒐集、學習、戰略、個別)|學員心得《一對一優勢諮詢》(本篇文章轉載自【一對一優勢諮&hellip;深度關係天賦的人常被情勒?好想獲得「我沒有的天賦」該怎麼做?「我都是藍色(深度關係)的天賦&hellip;深度關係天賦的人常被情勒?好想獲得「我沒有的天賦」該怎麼做?「我都是藍色(深度關係)的天賦&hellip;認識自己是一輩子的功課,蓋洛普測驗是能夠持續提點與輔助我的好工具|學員心得《優勢探索工作坊》(本篇文章轉載自《優勢探索工作&hellip;認識自己是一輩子的功課,蓋洛普測驗是能夠持續提點與輔助我的好工具|學員心得《優勢探索工作坊》(本篇文章轉載自《優勢探索工作&hellip;更多求職和職場Tips1.為什麼職涯迷惘時會想占卜?塔羅、紫微、MBTI、星盤能幫助我們認識自己嗎?2.我該離職嗎?5個問題檢視這份工作適不適合自己3.漂亮回應面試官吧!萬年考古題「你的未來規劃是什麼」這樣答4.找到自信、制定人生策略的3個實用工具ft.職涯諮詢教練Hansha5.30世代的內心獨白:我只能這樣了嗎?如何跨出改變的步?聽各行各業工作分享訂閱我們每週給你新的工作靈感每週精選實用職場/產業知識給你,不漏接手新消息,希望陪你在職涯路上看見更多風景。免費訂閱陪你探索優勢與定位,透過更認識自己,實踐屬於你的理想職涯。聯絡我們優勢探索職涯發展一對一諮詢實體活動線上課程FAQ關於我們Podcast近工作還好嗎YouTubeInstramFacebookLINE客服BetweenGos©2015-2024AllRightsReserved:host,:root,[data-theme]{--chakra-ring-inset:var(--chakra-empty,/*!*//*!*/);--chakra-ring-offset-width:0px;--chakra-ring-offset-color:#fff;--chakra-ring-color:rgba(66,153,225,0.6);--chakra-ring-offset-shadow:00#0000;--chakra-ring-shadow:00#0000;--chakra-space-x-reverse:0;--chakra-space-y-reverse:0;--chakra-colors-transparent:transparent;--chakra-colors-current:currentColor;--chakra-colors-black:#;--chakra-colors-white:#FFFFFF;--chakra-colors-whiteAlpha-50:rgba(255,255,255,0.04);--chakra-colors-whiteAlpha-100:rgba(255,255,255,0.06);--chakra-colors-whiteAlpha-200:rgba(255,255,255,0.08);--chakra-colors-whiteAlpha-300:rgba(255,255,255,0.16);--chakra-colors-whiteAlpha-400:rgba(255,255,255,0.24);--chakra-colors-whiteAlpha-500:rgba(255,255,255,0.36);--chakra-colors-whiteAlpha-600:rgba(255,255,255,0.48);--chakra-colors-whiteAlpha-700:rgba(255,255,255,0.64);--chakra-colors-whiteAlpha-800:rgba(255,255,255,0.80);--chakra-colors-whiteAlpha-900:rgba(255,255,255,0.92);--chakra-colors-blackAlpha-50:rgba(0,0,0,0.0BetweenGos 職場風格誌4);--chakra-colors-blackAlpha-100:rgba(0,0,0,0.06);--chakra-colors-blackAlpha-200:rgba(0,0,0,0.08);--chakra-colors-blackAlpha-300:rgba(0,0,0,0.16);--chakra-colors-blackAlpha-400:rgba(0,0,0,0.24);--chakra-colors-blackAlpha-500:rgba(0,0,0,0.36);--chakra-colors-blackAlpha-600:rgba(0,0,0,0.48);--chakra-colors-blackAlpha-700:rgba(0,0,0,0.64);--chakra-colors-blackAlpha-800:rgba(0,0,0,0.80);--chakra-colors-blackAlpha-900:rgba(0,0,0,0.92);--chakra-colors-gray-50:#F7FAFC;--chakra-colors-gray-100:#EDF2F7;--chakra-colors-gray-200:#E2E8F0;--chakra-colors-gray-300:#CBD5E0;--chakra-colors-gray-400:#A0AEC0;--chakra-colors-gray-500:#;--chakra-colors-gray-600:#4A5568;--chakra-colors-gray-700:#2D3748;--chakra-colors-gray-800:#1A202C;--chakra-colors-gray-900:#;--chakra-colors-red-50:#FFF5F5;--chakra-colors-red-100:#FED7D7;--chakra-colors-red-200:#FEB2B2;--chakra-colors-red-300:#FC8181;--chakra-colors-red-400:#F;--chakra-colors-red-500:#E53E3E;--chakra-colors-red-600:#C;--chakra-colors-red-700:#9B2C2C;--chakra-colors-red-800:#;--chakra-colors-red-900:#B;--chakra-colors-orange-50:#FFFAF0;--chakra-colors-orange-100:#FEEBC8;--chakra-colors-orange-200:#FBD38D;--chakra-colors-orange-300:#F6AD55;--chakra-colors-orange-400:#ED8936;--chakra-colors-orange-500:#DD6B20;--chakra-colors-orange-600:#C;--chakra-colors-orange-700:#9C4221;--chakra-colors-orange-800:#7B341E;--chakra-colors-orange-900:#652B19;--chakra-colors-yellow-50:#FFFFF0;--chakra-colors-yellow-100:#FEFCBF;--chakra-colors-yellow-200:#FAF089;--chakra-colors-yellow-300:#F6E05E;--chakra-colors-yellow-400:#ECC94B;--chakra-colors-yellow-500:#D69E2E;--chakra-colors-yellow-600:#B7791F;--chakra-colors-yellow-700:#975A16;--chakra-colors-yellow-800:#;--chakra-colors-yellow-900:#5F370E;--chakra-colors-green-50:#F0FFF4;--chakra-colors-green-100:#C6F6D5;--chakra-colors-green-200:#9AE6B4;--chakra-colors-green-300:#68D391;--chakra-colors-green-400:#48BB78;--chakra-colors-green-500:#38A169;--chakra-colors-green-600:#2F855A;--chakra-colors-green-700:#;--chakra-colors-green-800:#D;--chakra-colors-green-900:#1C4532;--chakra-colors-teal-50:#E6FFFA;--chakra-colors-teal-100:#B2F5EA;--chakra-colors-teal-200:#81E6D9;--chakra-colors-teal-300:#4FD1C5;--chakra-colors-teal-400:#38B2AC;--chakra-colors-teal-500:#;--chakra-colors-teal-600:#2C7A7B;--chakra-colors-teal-700:#285E61;--chakra-colors-teal-800:#234E52;--chakra-colors-teal-900:#1D4044;--chakra-colors-blue-50:#ebf8ff;--chakra-colors-blue-100:#bee3f8;--chakra-colors-blue-200:#90cdf4;--chakra-colors-blue-300:#63b3ed;--chakra-colors-blue-400:#4299e1;--chakra-colors-blue-500:#3182ce;--chakra-colors-blue-600:#2b6cb0;--chakra-colors-blue-700:#2c5282;--chakra-colors-blue-800:#2a4365;--chakra-colors-blue-900:#1A365D;--chakra-colors-cyan-50:#EDFDFD;--chakra-colors-cyan-100:#C4F1F9;--chakra-colors-cyan-200:#9DECF9;--chakra-colors-cyan-300:#76E4F7;--chakra-colors-cyan-400:#0BC5EA;--chakra-colors-cyan-500:#00B5D8;--chakra-colors-cyan-600:#00A3C4;--chakra-colors-cyan-700:#0987A0;--chakra-colors-cyan-800:#086F83;--chakra-colors-cyan-900:#;--chakra-colors-purple-50:#FAF5FF;--chakra-colors-purple-100:#E9D8FD;--chakra-colors-purple-200:#D6BCFA;--chakra-colors-purple-300:#B794F4;--chakra-colors-purple-400:#9F7AEA;--chakra-colors-purple-500:#805AD5;--chakra-colors-purple-600:#6B46C1;--chakra-colors-purple-700:#553C9A;--chakra-colors-purple-800:#A;--chakra-colors-purple-900:#;--chakra-colors-pink-50:#FFF5F7;--chakra-colors-pink-100:#FED7E2;--chakra-colors-pink-200:#FBB6CE;--chakra-colors-pink-300:#F687B3;--chakra-colors-pink-400:#ED64A6;--chakra-colors-pink-500:#D53F8C;--chakra-colors-pink-600:#B;--chakra-colors-pink-700:#D;--chakra-colors-pink-800:#;--chakra-colors-pink-900:#521B41;--chakra-colors-linkedin-50:#E8F4F9;--chakra-colors-linkedin-100:#CFEDFB;--chakra-colors-linkedin-200:#9BDAF3;--chakra-colors-linkedin-300:#68C7EC;--chakra-colors-linkedin-400:#34B3E4;--chakra-colors-linkedin-500:#00A0DC;--chakra-colors-linkedin-600:#008CC9;--chakra-colors-linkedin-700:#0077B5;--chakra-colors-linkedin-800:#005E93;--chakra-colors-linkedin-900:#;--chakra-colors-facebook-50:#E8F4F9;--chakra-colors-facebook-100:#D9DEE9;--chakra-colors-facebook-200:#B7C2DA;--chakra-colors-facebook-300:#6482C0;--chakra-colors-facebook-400:#4267B2;--chakra-colors-facebook-500:#;--chakra-colors-facebook-600:#314E89;--chakra-colors-facebook-700:#D;--chakra-colors-facebook-800:#223B67;--chakra-colors-facebook-900:#1E355B;--chakra-colors-messenger-50:#D0E6FF;--chakra-colors-messenger-100:#B9DAFF;--chakra-colors-messenger-200:#A2CDFF;--chakra-colors-messenger-300:#7AB8FF;--chakra-colors-messenger-400:#2E90FF;--chakra-colors-messenger-500:#0078FF;--chakra-colors-messenger-600:#0063D1;--chakra-colors-messenger-700:#0052AC;--chakra-colors-messenger-800:#003C7E;--chakra-colors-messenger-900:#002C5C;--chakra-colors-whatsapp-50:#dffeec;--chakra-colors-whatsapp-100:#b9f5d0;--chakra-colors-whatsapp-200:#90edb3;--chakra-colors-whatsapp-300:#65e495;--chakra-colors-whatsapp-400:#3cdd78;--chakra-colors-whatsapp-500:#22c35e;--chakra-colors-whatsapp-600:#;--chakra-colors-whatsapp-700:#0c6c33;--chakra-colors-whatsapp-800:#c;--chakra-colors-whatsapp-900:#;--chakra-colors-twitter-50:#E5F4FD;--chakra-colors-twitter-100:#C8E9FB;--chakra-colors-twitter-200:#A8DCFA;--chakra-colors-twitter-300:#83CDF7;--chakra-colors-twitter-400:#57BBF5;--chakra-colors-twitter-500:#1DA1F2;--chakra-colors-twitter-600:#1A94DA;--chakra-colors-twitter-700:#1681BF;--chakra-colors-twitter-800:#136B9E;--chakra-colors-twitter-900:#0D4D71;--chakra-colors-telegram-50:#E3F2F9;--chakra-colors-telegram-100:#C5E4F3;--chakra-colors-telegram-200:#A2D4EC;--chakra-colors-telegram-300:#7AC1E4;--chakra-colors-telegram-400:#47A9DA;--chakra-colors-telegram-500:#0088CC;--chakra-colors-telegram-600:#007AB8;--chakra-colors-telegram-700:#006BA1;--chakra-colors-telegram-800:#;--chakra-colors-telegram-900:#003F5E;--chakra-colors-baseBlack:#2F2F2F;--chakra-colors-baseGray:#777;--chakra-colors-bgsDeepGreen:#2C3A36;--chakra-colors-bgsDeepGreen2:#1F2826;--chakra-colors-bgsLightGreen:#AFC5B9;--chakra-colors-bgsSuperLightGreen:rgba(175,197,185,0.40);--chakra-colors-bgsTea:#E6E0CA;--chakra-colors-hoverGray:#EEEEEE;--chakra-colors-btnHoverGray:rgba(213,216,215);--chakra-borders-none:0;--chakra-borders-1px:1pxsolid;--chakra-borders-2px:2pxsolid;--chakra-borders-4px:4pxsolid;--chakra-borders-8px:8pxsolid;--chakra-fonts-heading:-apple-system,BlinkMacSystemFont,"SegoeUI",Helvetica,Arial,sans-serif,"AppleColorEmoji","SegoeUIEmoji","SegoeUISymbol";--chakra-fonts-body:-apple-system,BlinkMacSystemFont,"SegoeUI",Helvetica,Arial,sans-serif,"AppleColorEmoji","SegoeUIEmoji","SegoeUISymbol";--chakra-fonts-mono:SFMono-Regular,Menlo,Monaco,Consolas,"LiberationMono","CourierNew",monospace;--chakra-fontSizes-3xs:0.45rem;--chakra-fontSizes-2xs:0.625rem;--chakra-fontSizes-xs:0.75rem;--chakra-fontSizes-sm:0.875rem;--chakra-fontSizes-md:1rem;--chakra-fontSizes-lg:1.125rem;--chakra-fontSizes-xl:1.25rem;--chakra-fontSizes-2xl:1.5rem;--chakra-fontSizes-3xl:1.875rem;--chakra-fontSizes-4xl:2.25rem;--chakra-fontSizes-5xl:3rem;--chakra-fontSizes-6xl:3.75rem;--chakra-fontSizes-7xl:4.5rem;--chakra-fontSizes-8xl:6rem;--chakra-fontSizes-9xl:8rem;--chakra-fontWeights-hairline:100;--chakra-fontWeights-thin:200;--chakra-fontWeights-light:300;--chakra-fontWeights-normal:400;--chakra-fontWeights-medium:500;--chakra-fontWeights-semibold:600;--chakra-fontWeights-bold:700;--chakra-fontWeights-extrabold:800;--chakra-fontWeights-black:900;--chakra-letterSpacings-tighter:-0.05em;--chakra-letterSpacings-tight:-0.025em;--chakra-letterSpacings-normal:0;--chakra-letterSpacings-wide:0.025em;--chakra-letterSpacings-wider:0.05em;--chakra-letterSpacings-widest:0.1em;--chakra-lineHeights-3:.75rem;--chakra-lineHeights-4:1rem;--chakra-lineHeights-5:1.25rem;--chakra-lineHeights-6:1.5rem;--chakra-lineHeights-7:1.75rem;--chakra-lineHeights-8:2rem;--chakra-lineHeights-9:2.25rem;--chakra-lineHeights-10:2.5rem;--chakra-lineHeights-normal:normal;--chakra-lineHeights-none:1;--chakra-lineHeights-shorter:1.25;--chakra-lineHeights-short:1.375;--chakra-lineHeights-base:1.5;--chakra-lineHeights-tall:1.625;--chakra-lineHeights-taller:2;--chakra-radii-none:0;--chakra-radii-sm:0.125rem;--chakra-radii-base:0.25rem;--chakra-radii-md:0.375rem;--chakra-radii-lg:0.5rem;--chakra-radii-xl:0.75rem;--chakra-radii-2xl:1rem;--chakra-radii-3xl:1.5rem;--chakra-radii-full:9999px;--chakra-space-1:0.25rem;--chakra-space-2:0.5rem;--chakra-space-3:0.75rem;--chakra-space-4:1rem;--chakra-space-5:1.25rem;--chakra-space-6:1.5rem;--chakra-space-7:1.75rem;--chakra-space-8:2rem;--chakra-space-9:2.25rem;--chakra-space-10:2.5rem;--chakra-space-12:3rem;--chakra-space-14:3.5rem;--chakra-space-16:4rem;--chakra-space-20:5rem;--chakra-space-24:6rem;--chakra-space-28:7rem;--chakra-space-32:8rem;--chakra-space-36:9rem;--chakra-space-40:10rem;--chakra-space-44:11rem;--chakra-space-48:12rem;--chakra-space-52:13rem;--chakra-space-56:14rem;--chakra-space-60:15rem;--chakra-space-64:16rem;--chakra-space-72:18rem;--chakra-space-80:20rem;--chakra-space-96:24rem;--chakra-space-px:1px;--chakra-space-0-5:0.125rem;--chakra-space-1-5:0.375rem;--chakra-space-2-5:0.625rem;--chakra-space-3-5:0.875rem;--chakra-shadows-xs:0001pxrgba(0,0,0,0.05);--chakra-shadows-sm:01px2px0rgba(0,0,0,0.05);--chakra-shadows-base:01px3px0rgba(0,0,0,0.1),01px2px0rgba(0,0,0,0.06);--chakra-shadows-md:04px6px-1pxrgba(0,0,0,0.1),02px4px-1pxrgba(0,0,0,0.06);--chakra-shadows-lg:010px15px-3pxrgba(0,0,0,0.1),04px6px-2pxrgba(0,0,0,0.05);--chakra-shadows-xl:020px25px-5pxrgba(0,0,0,0.1),010px10px-5pxrgba(0,0,0,0.04);--chakra-shadows-2xl:025px50px-12pxrgba(0,0,0,0.25);--chakra-shadows-outline:0003pxrgba(66,153,225,0.6);--chakra-shadows-inner:inset02px4px0rgba(0,0,0,0.06);--chakra-shadows-none:none;--chakra-shadows-dark-lg:rgba(0,0,0,0.1)0px0px0px1px,rgba(0,0,0,0.2)0px5px10px,rgba(0,0,0,0.4)0px15px40px;--chakra-sizes-1:0.25rem;--chakra-sizes-2:0.5rem;--chakra-sizes-3:0.75rem;--chakra-sizes-4:1rem;--chakra-sizes-5:1.25rem;--chakra-sizes-6:1.5rem;--chakra-sizes-7:1.75rem;--chakra-sizes-8:2rem;--chakra-sizes-9:2.25rem;--chakra-sizes-10:2.5rem;--chakra-sizes-12:3rem;--chakra-sizes-14:3.5rem;--chakra-sizes-16:4rem;--chakra-sizes-20:5rem;--chakra-sizes-24:6rem;--chakra-sizes-28:7rem;--chakra-sizes-32:8rem;--chakra-sizes-36:9rem;--chakra-sizes-40:10rem;--chakra-sizes-44:11rem;--chakra-sizes-48:12rem;--chakra-sizes-52:13rem;--chakra-sizes-56:14rem;--chakra-sizes-60:15rem;--chakra-sizes-64:16rem;--chakra-sizes-72:18rem;--chakra-sizes-80:20rem;--chakra-sizes-96:24rem;--chakra-sizes-px:1px;--chakra-sizes-0-5:0.125rem;--chakra-sizes-1-5:0.375rem;--chakra-sizes-2-5:0.625rem;--chakra-sizes-3-5:0.875rem;--chakra-sizes-max:max-content;--chakra-sizes-min:min-content;--chakra-sizes-full:100%;--chakra-sizes-3xs:14rem;--chakra-sizes-2xs:16rem;--chakra-sizes-xs:20rem;--chakra-sizes-sm:24rem;--chakra-sizes-md:28rem;--chakra-sizes-lg:32rem;--chakra-sizes-xl:36rem;--chakra-sizes-2xl:42rem;--chakra-sizes-3xl:48rem;--chakra-sizes-4xl:56rem;--chakra-sizes-5xl:64rem;--chakra-sizes-6xl:72rem;--chakra-sizes-7xl:80rem;--chakra-sizes-8xl:90rem;--chakra-sizes-prose:60ch;--chakra-sizes-container-sm:640px;--chakra-sizes-container-md:768px;--chakra-sizes-container-lg:1024px;--chakra-sizes-container-xl:1280px;--chakra-zIndices-hide:-1;--chakra-zIndices-auto:auto;--chakra-zIndices-base:0;--chakra-zIndices-docked:10;--chakra-zIndices-dropdown:1000;--chakra-zIndices-sticky:1100;--chakra-zIndices-banner:1200;--chakra-zIndices-overlay:1300;--chakra-zIndices-modal:1400;--chakra-zIndices-popover:1500;--chakra-zIndices-skipLink:1600;--chakra-zIndices-toast:1700;--chakra-zIndices-tooltip:1800;--chakra-transition-property-common:background-color,border-color,color,fill,stroke,opacity,box-shadow,transform;--chakra-transition-property-colors:background-color,border-color,color,fill,stroke;--chakra-transition-property-dimensions:width,height;--chakra-transition-property-position:left,right,top,bottom;--chakra-transition-property-background:background-color,background-ime,background-position;--chakra-transition-easing-ease-in:cubic-bezier(0.4,0,1,1);--chakra-transition-easing-ease-out:cubic-bezier(0,0,0.2,1);--chakra-transition-easing-ease-in-out:cubic-bezier(0.4,0,0.2,1);--chakra-transition-duration-ultra-fast:50ms;--chakra-transition-duration-faster:100ms;--chakra-transition-duration-fast:150ms;--chakra-transition-duration-normal:200ms;--chakra-transition-duration-slow:300ms;--chakra-transition-duration-slower:400ms;--chakra-transition-duration-ultra-slow:500ms;--chakra-blur-none:0;--chakra-blur-sm:4px;--chakra-blur-base:8px;--chakra-blur-md:12px;--chakra-blur-lg:16px;--chakra-blur-xl:24px;--chakra-blur-2xl:40px;--chakra-blur-3xl:64px;--chakra-breakpoints-base:0em;--chakra-breakpoints-sm:30em;--chakra-breakpoints-md:48em;--chakra-breakpoints-lg:62em;--chakra-breakpoints-xl:80em;--chakra-breakpoints-2xl:96em;}.chakra-ui-light:host:not([data-theme]),.chakra-ui-light:root:not([data-theme]),.chakra-ui-light[data-theme]:not([data-theme]),[data-theme=light]:host:not([data-theme]),[data-theme=light]:root:not([data-theme]),[data-theme=light][data-theme]:not([data-theme]),:host[data-theme=light],:root[data-theme=light],[data-theme][data-theme=light]{--chakra-colors-chakra-body-text:var(--chakra-colors-gray-800);--chakra-colors-chakra-body-bg:var(--chakra-colors-white);--chakra-colors-chakra-border-color:var(--chakra-colors-gray-200);--chakra-colors-chakra-inverse-text:var(--chakra-colors-white);--chakra-colors-chakra-subtle-bg:var(--chakra-colors-gray-100);--chakra-colors-chakra-subtle-text:var(--chakra-colors-gray-600);--chakra-colors-chakra-placeholder-color:var(--chakra-colors-gray-500);}.chakra-ui-dark:host:not([data-theme]),.chakra-ui-dark:root:not([data-theme]),.chakra-ui-dark[data-theme]:not([data-theme]),[data-theme=dark]:host:not([data-theme]),[data-theme=dark]:root:not([data-theme]),[data-theme=dark][data-theme]:not([data-theme]),:host[data-theme=dark],:root[data-theme=dark],[data-theme][data-theme=dark]{--chakra-colors-chakra-body-text:var(--chakra-colors-whiteAlpha-900);--chakra-colors-chakra-body-bg:var(--chakra-colors-gray-800);--chakra-colors-chakra-border-color:var(--chakra-colors-whiteAlpha-300);--chakra-colors-chakra-inverse-text:var(--chakra-colors-gray-800);--chakra-colors-chakra-subtle-bg:var(--chakra-colors-gray-700);--chakra-colors-chakra-subtle-text:var(--chakra-colors-gray-400);--chakra-colors-chakra-placeholder-color:var(--chakra-colors-whiteAlpha-400);}html{line-height:1.5;-webkit-text-size-adjust:100%;font-family:system-ui,sans-serif;-webkit-font-smoothing:antialiased;text-rendering:optimizeLegibility;-moz-osx-font-smoothing:grayscale;touch-action:manipulation;}body{position:relative;min-height:100%;margin:0;font-feature-settings:"kern";}:where(*,*::before,*::after){border-width:0;border-style:solid;box-sizing:border-box;word-wrap:break-word;}main{display:block;}hr{border-top-width:1px;box-sizing:content-box;height:0;overflow:visible;}:where(pre,code,kbd,samp){font-family:SFMono-Regular,Menlo,Monaco,Consolas,monospace;font-size:1em;}a{background-color:transparent;color:inherit;-webkit-text-decoration:inherit;text-decoration:inherit;}abbr[title]{border-bottom:none;-webkit-text-decoration:underline;text-decoration:underline;-webkit-text-decoration:underlinedotted;-webkit-text-decoration:underlinedotted;text-decoration:underlinedotted;}:where(b,strong){font-weight:bold;}small{font-size:80%;}:where(sub,sup){font-size:75%;line-height:0;position:relative;vertical-align:baseline;}sub{bottom:-0.25em;}sup{top:-0.5em;}img{border-style:none;}:where(button,input,optgroup,select,textarea){font-family:inherit;font-size:100%;line-height:1.15;margin:0;}:where(button,input){overflow:visible;}:where(button,select){text-transform:none;}:where(button::-moz-focus-inner,[type="button"]::-moz-focus-inner,[type="reset"]::-moz-focus-inner,[type="submit"]::-moz-focus-inner){border-style:none;padding:0;}fieldset{padding:0.35em0.75em0.625em;}legend{box-sizing:border-box;color:inherit;display:table;max-width:100%;padding:0;white-space:normal;}progress{vertical-align:baseline;}textarea{overflow:auto;}:where([type="checkbox"],[type="radio"]){box-sizing:border-box;padding:0;}input[type="number"]::-webkit-inner-spin-button,input[type="number"]::-webkit-outer-spin-button{-webkit-appearance:none!important;}input[type="number"]{-moz-appearance:textfield;}input[type="search"]{-webkit-appearance:textfield;outline-offset:-2px;}input[type="search"]::-webkit-search-decoration{-webkit-appearance:none!important;}::-webkit-file-upload-button{-webkit-appearance:button;font:inherit;}details{display:block;}summary{display:-webkit-box;display:-webkit-list-item;display:-ms-list-itembox;display:list-item;}template{display:none;}[hidden]{display:none!important;}:where(blockquote,dl,dd,h1,h2,h3,h4,h5,h6,hr,figure,p,pre){margin:0;}button{background:transparent;padding:0;}fieldset{margin:0;padding:0;}:where(ol,ul){margin:0;padding:0;}textarea{resize:vertical;}:where(button,[role="button"]){cursor:pointer;}button::-moz-focus-inner{border:0!important;}table{border-collapse:collapse;}:where(h1,h2,h3,h4,h5,h6){font-size:inherit;font-weight:inherit;}:where(button,input,optgroup,select,textarea){padding:0;line-height:inherit;color:inherit;}:where(img,svg,video,canvas,audio,iframe,embed,object){display:block;}:where(img,video){max-width:100%;height:auto;}[data-js-focus-visible]:focus:not([data-focus-visible-added]):not([data-focus-visible-disabled]){outline:none;box-shadow:none;}select::-ms-expand{display:none;}:root,:host{--chakra-vh:100vh;}@supports(height:-webkit-fill-ailable){:root,:host{--chakra-vh:-webkit-fill-ailable;}}@supports(height:-moz-fill-ailable){:root,:host{--chakra-vh:-moz-fill-ailable;}}@supports(height:100dvh){:root,:host{--chakra-vh:100dvh;}}body{font-family:var(--chakra-fonts-body);color:var(--chakra-colors-chakra-body-text);background:var(--chakra-colors-chakra-body-bg);transition-property:background-color;transition-duration:var(--chakra-transition-duration-normal);line-height:var(--chakra-lineHeights-base);}*::-webkit-input-placeholder{color:var(--chakra-colors-chakra-placeholder-color);}*::-moz-placeholder{color:var(--chakra-colors-chakra-placeholder-color);}*:-ms-input-placeholder{color:var(--chakra-colors-chakra-placeholder-color);}*::placeholder{color:var(--chakra-colors-chakra-placeholder-color);}*,*::before,::after{border-color:var(--chakra-colors-chakra-border-color);}.css-o7dev2{min-height:0px;}.css-fgnr62{position:relative;top:0px;left:0px;width:100%;z-index:1;box-shadow:0px4px4px0pxrgba(0,0,0,0.12);}.css-edn9pg{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-align-items:center;-webkit-box-align:center;-ms-flex-align:center;align-items:center;background:var(--chakra-colors-white);color:var(--chakra-colors-gray-600);min-height:60px;padding:5px15px;border-bottom:1px;border-style:solid;border-color:var(--chakra-colors-gray-200);}@mediascreenand(min-width:62em){.css-edn9pg{padding:22px30px;}}.css-gmuwbf{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-align-items:center;-webkit-box-align:center;-ms-flex-align:center;align-items:center;-webkit-box-pack:center;-ms-flex-pack:center;-webkit-justify-content:center;justify-content:center;}.css-spn4bz{transition-property:var(--chakra-transition-property-common);transition-duration:var(--chakra-transition-duration-fast);transition-timing-function:var(--chakra-transition-easing-ease-out);cursor:pointer;-webkit-text-decoration:none;text-decoration:none;outline:2pxsolidtransparent;outline-offset:2px;color:inherit;}.css-spn4bz:hover,.css-spn4bz[data-hover]{-webkit-text-decoration:underline;text-decoration:underline;}.css-spn4bz:focus-visible,.css-spn4bz[data-focus-visible]{box-shadow:var(--chakra-shadows-outline);}.css-1mkk1{height:25px;}.css-1u492r0{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-box-pack:right;-ms-flex-pack:right;-webkit-justify-content:right;justify-content:right;-webkit-flex:1;-ms-flex:1;flex:1;margin-left:calc(var(--chakra-space-2)*-1);}@mediascreenand(min-width:62em){.css-1u492r0{-webkit-flex:auto;-ms-flex:auto;flex:auto;}}@mediascreenand(min-width:80em){.css-1u492r0{display:none;}}.css-15bt6gt{display:-webkit-inline-box;display:-webkit-inline-flex;display:-ms-inline-flexbox;display:inline-flex;-webkit-appearance:none;-moz-appearance:none;-ms-appearance:none;appearance:none;-webkit-align-items:center;-webkit-box-align:center;-ms-flex-align:center;align-items:center;-webkit-box-pack:center;-ms-flex-pack:center;-webkit-justify-content:center;justify-content:center;-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;position:relative;white-space:nowrap;vertical-align:middle;outline:2pxsolidtransparent;outline-offset:2px;line-height:1.2;border-radius:var(--chakra-radii-md);font-weight:var(--chakra-fontWeights-semibold);transition-property:var(--chakra-transition-property-common);transition-duration:var(--chakra-transition-duration-normal);height:var(--chakra-sizes-10);min-width:var(--chakra-sizes-10);font-size:var(--chakra-fontSizes-md);-webkit-padding-start:var(--chakra-space-4);padding-inline-start:var(--chakra-space-4);-webkit-padding-end:var(--chakra-space-4);padding-inline-end:var(--chakra-space-4);color:var(--chakra-colors-gray-800);padding:0px;}.css-15bt6gt:focus-visible,.css-15bt6gt[data-focus-visible]{box-shadow:var(--chakra-shadows-outline);}.css-15bt6gt:disabled,.css-15bt6gt[disabled],.css-15bt6gt[aria-disabled=true],.css-15bt6gt[data-disabled]{opacity:0.4;cursor:not-allowed;box-shadow:var(--chakra-shadows-none);}.css-15bt6gt:hover,.css-15bt6gt[data-hover]{background:var(--chakra-colors-gray-100);}.css-15bt6gt:hover:disabled,.css-15bt6gt[data-hover]:disabled,.css-15bt6gt:hover[disabled],.css-15bt6gt[data-hover][disabled],.css-15bt6gt:hover[aria-disabled=true],.css-15bt6gt[data-hover][aria-disabled=true],.css-15bt6gt:hover[data-disabled],.css-15bt6gt[data-hover][data-disabled]{background:initial;}.css-15bt6gt:active,.css-15bt6gt[data-active]{background:var(--chakra-colors-gray-200);}.css-12sxqmf{display:inline-block;line-height:1em;-webkit-flex-shrink:0;-ms-flex-negative:0;flex-shrink:0;color:currentColor;vertical-align:middle;width:27px;height:27px;}.css-19pmzb8{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-box-pack:right;-ms-flex-pack:right;-webkit-justify-content:right;justify-content:right;-webkit-flex:1;-ms-flex:1;flex:1;margin-left:var(--chakra-space-10);}@mediascreenand(max-width:79.98em){.css-19pmzb8{display:none;}}.css-d9vnmu{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-flex-direction:row;-ms-flex-direction:row;flex-direction:row;gap:var(--chakra-space-4);}.css-1n8pt6w{transition-property:var(--chakra-transition-property-common);transition-duration:var(--chakra-transition-duration-fast);transition-timing-function:var(--chakra-transition-easing-ease-out);cursor:pointer;-webkit-text-decoration:none;text-decoration:none;outline:2pxsolidtransparent;outline-offset:2px;position:relative;padding:13px;font-size:var(--chakra-fontSizes-sm);font-weight:600;line-height:160%;color:var(--chakra-colors-baseBlack);border-radius:4px;}.css-1n8pt6w:focus-visible,.css-1n8pt6w[data-focus-visible]{box-shadow:var(--chakra-shadows-outline);}.css-1n8pt6w::after{content:"";position:absolute;left:12px;bottom:7px;width:calc(100%-24px);height:2px;background:var(--chakra-colors-bgsLightGreen);}.css-1n8pt6w:hover,.css-1n8pt6w[data-hover]{-webkit-text-decoration:none;text-decoration:none;color:var(--chakra-colors-bgsLightGreen);}.css-1n8pt6w:focus,.css-1n8pt6w[data-focus]{color:var(--chakra-colors-bgsDeepGreen2);}.css-1n8pt6w:focus::after,.css-1n8pt6w[data-focus]::after{background:var(--chakra-colors-bgsDeepGreen2);}.css-epsxbv{transition-property:var(--chakra-transition-property-common);transition-duration:var(--chakra-transition-duration-fast);transition-timing-function:var(--chakra-transition-easing-ease-out);cursor:pointer;-webkit-text-decoration:none;text-decoration:none;outline:2pxsolidtransparent;outline-offset:2px;position:relative;padding:13px;font-size:var(--chakra-fontSizes-sm);font-weight:600;line-height:160%;color:var(--chakra-colors-baseBlack);border-radius:4px;}.css-epsxbv:focus-visible,.css-epsxbv[data-focus-visible]{box-shadow:var(--chakra-shadows-outline);}.css-epsxbv:hover,.css-epsxbv[data-hover]{-webkit-text-decoration:none;text-decoration:none;color:var(--chakra-colors-bgsLightGreen);}.css-epsxbv:focus,.css-epsxbv[data-focus]{color:var(--chakra-colors-bgsDeepGreen2);}.css-epsxbv:focus::after,.css-epsxbv[data-focus]::after{background:var(--chakra-colors-bgsDeepGreen2);}.css-mmuvgo{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-box-pack:right;-ms-flex-pack:right;-webkit-justify-content:right;justify-content:right;margin-left:24px;}.css-1wh3a8b{display:inline-block;line-height:1em;-webkit-flex-shrink:0;-ms-flex-negative:0;flex-shrink:0;color:var(--chakra-colors-baseBlack);vertical-align:middle;width:25px;height:25px;cursor:pointer;-webkit-transition:color0.2sease;transition:color0.2sease;}.css-1wh3a8b:hover,.css-1wh3a8b[data-hover]{color:var(--chakra-colors-bgsLightGreen);}.css-1ubyzb0{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-box-pack:right;-ms-flex-pack:right;-webkit-justify-content:right;justify-content:right;margin-left:24px;}@mediascreenand(max-width:61.98em){.css-1ubyzb0{display:none;}}.css-1uthe14{display:-webkit-inline-box;display:-webkit-inline-flex;display:-ms-inline-flexbox;display:inline-flex;-webkit-appearance:none;-moz-appearance:none;-ms-appearance:none;appearance:none;-webkit-align-items:center;-webkit-box-align:center;-ms-flex-align:center;align-items:center;-webkit-box-pack:center;-ms-flex-pack:center;-webkit-justify-content:center;justify-content:center;-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;position:relative;white-space:nowrap;vertical-align:middle;outline:2pxsolidtransparent;outline-offset:2px;line-height:1.2;font-weight:var(--chakra-fontWeights-semibold);transition-property:var(--chakra-transition-property-common);transition-duration:var(--chakra-transition-duration-normal);height:40px;min-width:115px;font-size:var(--chakra-fontSizes-md);-webkit-padding-start:var(--chakra-space-4);padding-inline-start:var(--chakra-space-4);-webkit-padding-end:var(--chakra-space-4);padding-inline-end:var(--chakra-space-4);background:var(--chakra-colors-gray-100);background-color:var(--chakra-colors-bgsDeepGreen);border:2pxsolid;border-color:var(--chakra-colors-bgsDeepGreen);border-radius:100px;color:var(--chakra-colors-white);cursor:pointer;}.css-1uthe14:focus-visible,.css-1uthe14[data-focus-visible]{box-shadow:var(--chakra-shadows-outline);}.css-1uthe14:disabled,.css-1uthe14[disabled],.css-1uthe14[aria-disabled=true],.css-1uthe14[data-disabled]{opacity:0.4;cursor:not-allowed;box-shadow:var(--chakra-shadows-none);}@mediascreenand(min-width:62em){.css-1uthe14{min-width:145px;}}.css-1uthe14:hover,.css-1uthe14[data-hover]{background-color:var(--chakra-colors-btnHoverGray);color:var(--chakra-colors-bgsDeepGreen);border-color:var(--chakra-colors-btnHoverGray);}.css-1uthe14:active,.css-1uthe14[data-active]{background-color:var(--chakra-colors-bgsDeepGreen2);color:var(--chakra-colors-white);box-shadow:0004pxrgba(44,58,54,0.2);border-color:var(--chakra-colors-bgsDeepGreen2);}.css-nld4f9{font-size:var(--chakra-fontSizes-sm);font-weight:600;}@mediascreenand(min-width:80em){.css-fsnnks{display:none;}}.css-19xx6yd{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-flex-direction:column;-ms-flex-direction:column;flex-direction:column;gap:0.5rem;background:var(--chakra-colors-white);padding:var(--chakra-space-4);}.css-1811skr{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-flex-direction:column;-ms-flex-direction:column;flex-direction:column;gap:var(--chakra-space-4);}.css-8yqshd{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-align-items:center;-webkit-box-align:center;-ms-flex-align:center;align-items:center;-webkit-box-pack:justify;-webkit-justify-content:space-between;justify-content:space-between;padding-top:var(--chakra-space-2);padding-bottom:var(--chakra-space-2);color:var(--chakra-colors-baseBlack);}.css-8yqshd:hover,.css-8yqshd[data-hover]{-webkit-text-decoration:none;text-decoration:none;}.css-18svh9u{transition-property:var(--chakra-transition-property-common);transition-duration:var(--chakra-transition-duration-fast);transition-timing-function:var(--chakra-transition-easing-ease-out);cursor:pointer;-webkit-text-decoration:none;text-decoration:none;outline:2pxsolidtransparent;outline-offset:2px;color:inherit;display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-align-items:center;-webkit-box-align:center;-ms-flex-align:center;align-items:center;-webkit-box-pack:justify;-webkit-justify-content:space-between;justify-content:space-between;padding-top:var(--chakra-space-2);padding-bottom:var(--chakra-space-2);color:var(--chakra-colors-baseBlack);}.css-18svh9u:hover,.css-18svh9u[data-hover]{-webkit-text-decoration:underline;text-decoration:underline;}.css-18svh9u:focus-visible,.css-18svh9u[data-focus-visible]{box-shadow:var(--chakra-shadows-outline);}.css-18svh9u:hover,.css-18svh9u[data-hover]{-webkit-text-decoration:none;text-decoration:none;}.css-1m9e0ww{font-weight:600;color:var(--chakra-colors-baseBlack);position:relative;}.css-1m9e0ww::after{content:"";position:absolute;left:0px;bottom:-7px;width:100%;height:2px;background:var(--chakra-colors-bgsLightGreen);}.css-1m9e0ww:hover,.css-1m9e0ww[data-hover]{color:var(--chakra-colors-bgsLightGreen);}.css-1m9e0ww:focus,.css-1m9e0ww[data-focus]{color:var(--chakra-colors-bgsDeepGreen2);}.css-1m9e0ww:focus::after,.css-1m9e0ww[data-focus]::after{background:var(--chakra-colors-bgsDeepGreen2);}.css-thv72w{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-align-items:start;-webkit-box-align:start;-ms-flex-align:start;align-items:start;-webkit-flex-direction:column;-ms-flex-direction:column;flex-direction:column;gap:0.5rem;margin-top:var(--chakra-space-2);padding-left:var(--chakra-space-4);border-left:1px;border-style:solid;border-color:var(--chakra-colors-gray-200);}.css-1twv093{font-weight:600;color:var(--chakra-colors-baseBlack);position:relative;}.css-1twv093:hover,.css-1twv093[data-hover]{color:var(--chakra-colors-bgsLightGreen);}.css-1twv093:focus,.css-1twv093[data-focus]{color:var(--chakra-colors-bgsDeepGreen2);}.css-1twv093:focus::after,.css-1twv093[data-focus]::after{background:var(--chakra-colors-bgsDeepGreen2);}.css-1vsvk88{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;background:var(--chakra-colors-bgsDeepGreen);padding:70px30px;gap:65px;color:var(--chakra-colors-white);-webkit-flex-direction:column;-ms-flex-direction:column;flex-direction:column;-webkit-align-items:center;-webkit-box-align:center;-ms-flex-align:center;align-items:center;-webkit-box-pack:center;-ms-flex-pack:center;-webkit-justify-content:center;justify-content:center;}@mediascreenand(min-width:62em){.css-1vsvk88{padding:80px90px;-webkit-flex-direction:row;-ms-flex-direction:row;flex-direction:row;-webkit-align-items:unset;-webkit-box-align:unset;-ms-flex-align:unset;align-items:unset;-webkit-box-pack:unset;-ms-flex-pack:unset;-webkit-justify-content:unset;justify-content:unset;}}.css-3bdd3m{margin-bottom:20px;height:40px;}@mediascreenand(min-width:62em){.css-3bdd3m{height:45px;}}.css-1llnfht{font-size:16px;font-weight:500;line-height:160%;width:250px;}.css-4oecwg{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-align-items:flex-start;-webkit-box-align:flex-start;-ms-flex-align:flex-start;align-items:flex-start;-webkit-flex-direction:row;-ms-flex-direction:row;flex-direction:row;gap:65px;}.css-1eynhc3{font-family:var(--chakra-fonts-heading);line-height:1.33;font-size:20px;font-weight:600;margin-bottom:10px;}@mediascreenand(min-width:48em){.css-1eynhc3{line-height:1.2;}}.css-1tyq2of{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-align-items:left;-webkit-box-align:left;-ms-flex-align:left;align-items:left;-webkit-flex-direction:column;-ms-flex-direction:column;flex-direction:column;gap:0px;font-size:16px;line-height:160%;}.css-19m28g6{transition-property:var(--chakra-transition-property-common);transition-duration:var(--chakra-transition-duration-fast);transition-timing-function:var(--chakra-transition-easing-ease-out);cursor:pointer;-webkit-text-decoration:none;text-decoration:none;outline:2pxsolidtransparent;outline-offset:2px;color:inherit;white-space:pre-wrap;}.css-19m28g6:hover,.css-19m28g6[data-hover]{-webkit-text-decoration:underline;text-decoration:underline;}.css-19m28g6:focus-visible,.css-19m28g6[data-focus-visible]{box-shadow:var(--chakra-shadows-outline);}.css-lyy8oj{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-flex:1;-ms-flex:1;flex:1;-webkit-box-pack:center;-ms-flex-pack:center;-webkit-justify-content:flex-center;justify-content:flex-center;-webkit-align-items:flex-BetweenGos 職場風格誌center;-webkit-box-align:flex-center;-ms-flex-align:flex-center;align-items:flex-center;}@mediascreenand(min-width:62em){.css-lyy8oj{-webkit-box-pack:end;-ms-flex-pack:end;-webkit-justify-content:flex-end;justify-content:flex-end;-webkit-align-items:flex-end;-webkit-box-align:flex-end;-ms-flex-align:flex-end;align-items:flex-end;}}.css-1kpok7r{white-space:pre-line;text-align:center;}@mediascreenand(min-width:62em){.css-1kpok7r{text-align:right;}}.css-8atqhb{width:100%;}.css-3cdidt{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-flex-direction:column;-ms-flex-direction:column;flex-direction:column;}@mediascreenand(min-width:62em){.css-3cdidt{-webkit-flex-direction:row;-ms-flex-direction:row;flex-direction:row;}}.css-16zjosg{position:relative;-webkit-flex:1.8;-ms-flex:1.8;flex:1.8;min-height:455px;}.css-16zjosg>*:not(style){overflow:hidden;position:absolute;top:0px;right:0px;bottom:0px;left:0px;display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-box-pack:center;-ms-flex-pack:center;-webkit-justify-content:center;justify-content:center;-webkit-align-items:center;-webkit-box-align:center;-ms-flex-align:center;align-items:center;width:100%;height:100%;}.css-16zjosg>img,.css-16zjosg>video{object-fit:cover;}.css-16zjosg::before{height:0px;content:"";display:block;padding-bottom:109.%;}@mediascreenand(min-width:62em){.css-16zjosg::before{padding-bottom:74.%;}}@mediascreenand(min-width:62em){.css-16zjosg{min-height:568px;}}.css-sq52om{width:100%;height:100%;margin-bottom:10px;}.css-6078kq{position:relative;object-fit:cover;object-position:center;}.css-5pin5k{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-align-items:center;-webkit-box-align:center;-ms-flex-align:center;align-items:center;-webkit-box-pack:center;-ms-flex-pack:center;-webkit-justify-content:center;justify-content:center;-webkit-flex:1;-ms-flex:1;flex:1;padding:60px50px;background-color:var(--chakra-colors-bgsLightGreen);}@mediascreenand(min-width:62em){.css-5pin5k{-webkit-box-pack:start;-ms-flex-pack:start;-webkit-justify-content:flex-start;justify-content:flex-start;padding:130px55px;}}.css-l57iab{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-flex-direction:column;-ms-flex-direction:column;flex-direction:column;gap:12px;color:var(--chakra-colors-bgsDeepGreen);}.css-1fzkik5{height:36px;}.css-16kkhz9{font-family:var(--chakra-fonts-heading);line-height:1.33;font-size:18px;font-weight:600;margin-bottom:3px;}@mediascreenand(min-width:48em){.css-16kkhz9{line-height:1.2;}}.css-6xix1i{font-size:16px;}.css-udd6xk{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-align-items:center;-webkit-box-align:center;-ms-flex-align:center;align-items:center;-webkit-flex-direction:column;-ms-flex-direction:column;flex-direction:column;gap:26px;background-color:var(--chakra-colors-bgsDeepGreen);padding:86px40px;}@mediascreenand(min-width:48em){.css-udd6xk{gap:38px;padding:84px0;}}.css-1wocpjt{text-align:center;color:var(--chakra-colors-white);}.css-1qerf6j{font-family:var(--chakra-fonts-heading);line-height:1.33;font-size:24px;font-weight:600;margin-bottom:10px;}@mediascreenand(min-width:48em){.css-1qerf6j{line-height:1.2;font-size:28px;}}.css-rhrx7r{font-family:var(--chakra-fonts-heading);line-height:1.33;font-size:16px;font-weight:500;}@mediascreenand(min-width:48em){.css-rhrx7r{line-height:1.2;font-size:18px;}}.css-1f2ft4f{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-flex-direction:column;-ms-flex-direction:column;flex-direction:column;-webkit-align-items:stretch;-webkit-box-align:stretch;-ms-flex-align:stretch;align-items:stretch;gap:32px;padding:020px;}@mediascreenand(min-width:48em){.css-1f2ft4f{-webkit-flex-direction:row;-ms-flex-direction:row;flex-direction:row;padding:0px;}}.css-1pme66h{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-align-items:left;-webkit-box-align:left;-ms-flex-align:left;align-items:left;-webkit-flex-direction:column;-ms-flex-direction:column;flex-direction:column;gap:24px;border-radius:10px;border-width:2px;border-style:solid;border-color:var(--chakra-colors-bgsLightGreen);padding:36px24px;width:100%;background:var(--chakra-colors-white);}@mediascreenand(min-width:48em){.css-1pme66h{width:364px;}}.css-1wsuzl7{width:64px;height:64px;}.css-brwrxi{color:var(--chakra-colors-bgsDeepGreen);font-size:20px;font-weight:600;margin-top:14px;}@mediascreenand(min-width:48em){.css-brwrxi{font-size:28px;}}.css-i9gxme{-webkit-box-flex:1;-webkit-flex-grow:1;-ms-flex-positive:1;flex-grow:1;}.css-1gqvrnm{color:var(--chakra-colors-baseBlack);font-size:16px;line-height:25px;}.css-s2uf1z{text-align:right;}.css-k2vnb0{display:-webkit-inline-box;display:-webkit-inline-flex;display:-ms-inline-flexbox;display:inline-flex;-webkit-appearance:none;-moz-appearance:none;-ms-appearance:none;appearance:none;-webkit-align-items:center;-webkit-box-align:center;-ms-flex-align:center;align-items:center;-webkit-box-pack:center;-ms-flex-pack:center;-webkit-justify-content:center;justify-content:center;-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;position:relative;white-space:nowBetweenGos 職場風格誌rap;vertical-align:middle;outline:2pxsolidtransparent;outline-offset:2px;line-height:1.2;font-weight:var(--chakra-fontWeights-semibold);transition-property:var(--chakra-transition-property-common);transition-duration:var(--chakra-transition-duration-normal);height:40px;min-width:115px;font-size:var(--chakra-fontSizes-md);-webkit-padding-start:var(--chakra-space-4);padding-inline-start:var(--chakra-space-4);-webkit-padding-end:var(--chakra-space-4);padding-inline-end:var(--chakra-space-4);background:var(--chakra-colors-gray-100);background-color:var(--chakra-colors-bgsDeepGreen);border:2pxsolid;border-color:var(--chakra-colors-bgsDeepGreen);border-radius:100px;color:var(--chakra-colors-white);cursor:pointer;}.css-k2vnb0:focus-visible,.css-k2vnb0[data-focus-visible]{box-shadow:var(--chakra-shadows-outline);}.css-k2vnb0:disabled,.css-k2vnb0[disabled],.css-k2vnb0[aria-disabled=true],.css-k2vnb0[data-disabled]{opacity:0.4;cursor:not-allowed;box-shadow:var(--chakra-shadows-none);}@mediascreenand(min-width:62em){.css-k2vnb0{min-width:145px;height:50px;}}.css-k2vnb0:hover,.css-k2vnb0[data-hover]{background-color:var(--chakra-colors-btnHoverGray);color:var(--chakra-colors-bgsDeepGreen);border-color:var(--chakra-colors-btnHoverGray);}.css-k2vnb0:active,.css-k2vnb0[data-active]{background-color:var(--chakra-colors-bgsDeepGreen2);color:var(--chakra-colors-white);box-shadow:0004pxrgba(44,58,54,0.2);border-color:var(--chakra-colors-bgsDeepGreen2);}.css-e5x4yv{font-size:14px;font-weight:600;}@mediascreenand(min-width:62em){.css-e5x4yv{font-size:18px;}}.css-1hzyiq5{display:-webkit-inline-box;display:-webkit-inline-flex;display:-ms-inline-flexbox;display:inline-flex;-webkit-align-self:center;-ms-flex-item-align:center;align-self:center;-webkit-flex-shrink:0;-ms-flex-negative:0;flex-shrink:0;-webkit-margin-start:0.5rem;margin-inline-start:0.5rem;}.css-1q26tj8{display:inline-block;line-height:1em;-webkit-flex-shrink:0;-ms-flex-negative:0;flex-shrink:0;color:currentColor;vertical-align:middle;width:var(--chakra-sizes-8);height:var(--chakra-sizes-8);margin:0-5px;}.css-13llud6{padding-top:75px;padding-bottom:75px;padding-left:25px;padding-right:25px;}.css-jckn{display:none;margin-bottom:40px;}@mediascreenand(min-width:48em){.css-jckn{display:block;}}.css-k008qs{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;}.css-yrmbgc{color:var(--chakra-colors-baseBlack);-webkit-flex:1;-ms-flex:1;flex:1;}.css-1v9c6qg{font-family:var(--chakra-fonts-heading);font-weight:var(--chakra-fontWeights-bold);line-height:1.33;font-size:28px;margin-bottom:8px;}@mediascreenand(min-width:48em){.css-1v9c6qg{line-height:1.2;}}.css-kw8nri{font-size:18px;white-space:pre-line;}.css-1yl4gnp{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-align-items:end;-webkit-box-align:end;-ms-flex-align:end;align-items:end;}.css-7n0uwd{display:block;margin-bottom:25px;}@mediascreenand(min-width:48em){.css-7n0uwd{display:none;}}.css-11bk9wk{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-box-pack:justify;-webkit-justify-content:space-between;justify-content:space-between;-webkit-align-items:stretch;-webkit-box-align:stretch;-ms-flex-align:stretch;align-items:stretch;margin-bottom:15px;}.css-1tp0z0a{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-align-items:center;-webkit-box-align:center;-ms-flex-align:center;align-items:center;-webkit-box-pack:center;-ms-flex-pack:center;-webkit-justify-content:center;justify-content:center;-webkit-align-self:flex-start;-ms-flex-item-align:flex-start;align-self:flex-start;}.css-1aoviw7{font-family:var(--chakra-fonts-heading);font-weight:var(--chakra-fontWeights-bold);line-height:1.33;font-size:24px;}@mediascreenand(min-width:48em){.css-1aoviw7{line-height:1.2;font-size:28px;}}.css-56sg73{-webkit-align-self:flex-end;-ms-flex-item-align:flex-end;align-self:flex-end;}.css-6mcfpj{display:-webkit-inline-box;display:-webkit-inline-flex;display:-ms-inline-flexbox;display:inline-flex;-webkit-appearance:none;-moz-appearance:none;-ms-appearance:none;appearance:none;-webkit-align-items:center;-webkit-box-align:center;-ms-flex-align:center;align-items:center;-webkit-box-pack:center;-ms-flex-pack:center;-webkit-justify-content:center;justify-content:center;-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;position:relative;white-space:nowrap;vertical-align:middle;outline:2pxsolidtransparent;outline-offset:2px;line-height:1.2;font-weight:var(--chakra-fontWeights-semibold);transition-property:var(--chakra-transition-property-common);transition-duration:var(--chakra-transition-duration-normal);height:40px;min-width:115px;font-size:var(--chakra-fontSizes-md);-webkit-padding-start:var(--chakra-space-4);padding-inline-start:var(--chakra-space-4);-webkit-padding-end:var(--chakra-space-4);padding-inline-end:var(--chakra-space-4);background:var(--chakra-colors-gray-100);background-color:var(--chakra-colors-transparent);border:var(--chakra-borders-none);border-color:var(--chakra-colors-transparent);border-radius:100px;color:var(--chakra-colors-bgsDeepGreen);cursor:pointer;}.css-6mcfpj:focus-visible,.css-6mcfpj[data-focus-visible]{box-shadow:var(--chakra-shadows-outline);}.css-6mcfpj:disabled,.css-6mcfpj[disabled],.css-6mcfpj[aria-disabled=true],.css-6mcfpj[data-disabled]{opacity:0.4;cursor:not-allowed;box-shadow:var(--chakra-shadows-none);}@mediascreenand(min-width:62em){.css-6mcfpj{min-width:145px;height:50px;}}.css-6mcfpj:hover,.css-6mcfpj[data-hover]{background-color:var(--chakra-colors-transparent);color:var(--chakra-colors-bgsLightGreen);border-color:var(--chakra-colors-transparent);}.css-6mcfpj:active,.css-6mcfpj[data-active]{background-color:var(--chakra-colors-transparent);color:var(--chakra-colors-bgsDeepGreen2);box-shadow:var(--chakra-shadows-none);border-color:var(--chakra-colors-transparent);}.css-4iqjqr{font-size:16px;}@mediascreenand(min-width:48em){.css-4iqjqr{font-size:18px;}}.css-11riipu{margin-left:-25px;margin-right:-25px;position:relative;}.css-15bomfr{-webkit-appearance:none;-moz-appearance:none;-ms-appearance:none;appearance:none;-webkit-align-items:center;-webkit-box-align:center;-ms-flex-align:center;align-items:center;-webkit-box-pack:center;-ms-flex-pack:center;-webkit-justify-content:center;justify-content:center;-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;white-space:nowrap;vertical-align:middle;outline:2pxsolidtransparent;outline-offset:2px;line-height:1.2;border-radius:var(--chakra-radii-md);font-weight:var(--chakra-fontWeights-semibold);transition-property:var(--chakra-transition-property-common);transition-duration:var(--chakra-transition-duration-normal);height:55px;min-width:var(--chakra-sizes-10);font-size:var(--chakra-fontSizes-md);-webkit-padding-start:var(--chakra-space-4);padding-inline-start:var(--chakra-space-4);-webkit-padding-end:var(--chakra-space-4);padding-inline-end:var(--chakra-space-4);background:var(--chakra-colors-gray-100);color:var(--chakra-colors-gray-800);position:absolute;display:none;left:15px;top:50%;width:55px;-webkit-filter:drop-shadow(4px4px4pxrgba(0,0,0,0.12));filter:drop-shadow(4px4px4pxrgba(0,0,0,0.12));background-color:var(--chakra-colors-transparent);-webkit-background-position:center;background-position:center;-webkit-background-size:cover;background-size:cover;-webkit-transition:background0.2sease;transition:background0.2sease;background-ime:url(/img/button/prev-btn.svg);}.css-15bomfr:focus-visible,.css-15bomfr[data-focus-visible]{box-shadow:var(--chakra-shadows-outline);}.css-15bomfr:disabled,.css-15bomfr[disabled],.css-15bomfr[aria-disabled=true],.css-15bomfr[data-disabled]{opacity:0.4;cursor:not-allowed;box-shadow:var(--chakra-shadows-none);}@mediascreenand(min-width:48em){.css-15bomfr{display:block;}}.css-15bomfr:hover,.css-15bomfr[data-hover]{background-ime:url(/img/button/prev-btn_hover.svg);}.css-15bomfr:active,.css-15bomfr[data-active]{background-ime:url(/img/button/prev-btn_active.svg);}.css-kj16ap{-webkit-appearance:none;-moz-appearance:none;-ms-appearance:none;appearance:none;-webkit-align-items:center;-webkit-box-align:center;-ms-flex-align:center;align-items:center;-webkit-box-pack:center;-ms-flex-pack:center;-webkit-justify-content:center;justify-content:center;-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;white-space:nowrap;vertical-align:middle;outline:2pxsolidtransparent;outline-offset:2px;line-height:1.2;border-radius:var(--chakra-radii-md);font-weight:var(--chakra-fontWeights-semibold);transition-property:var(--chakra-transition-property-common);transition-duration:var(--chakra-transition-duration-normal);height:55px;min-width:var(--chakra-sizes-10);font-size:var(--chakra-fontSizes-md);-webkit-padding-start:var(--chakra-space-4);padding-inline-start:var(--chakra-space-4);-webkit-padding-end:var(--chakra-space-4);padding-inline-end:var(--chakra-space-4);background:var(--chakra-colors-gray-100);color:var(--chakra-colors-gray-800);position:absolute;display:none;right:15px;top:50%;width:55px;-webkit-filter:drop-shadow(4px4px4pxrgba(0,0,0,0.12));filter:drop-shadow(4px4px4pxrgba(0,0,0,0.12));background-color:var(--chakra-colors-transparent);-webkit-background-position:center;background-position:center;-webkit-background-size:cover;background-size:cover;-webkit-transition:background0.2sease;transition:background0.2sease;background-ime:url(/img/button/next-btn.svg);}.css-kj16ap:focus-visible,.css-kj16ap[data-focus-visible]{box-shadow:var(--chakra-shadows-outline);}.css-kj16ap:disabled,.css-kj16ap[disabled],.css-kj16ap[aria-disabled=true],.css-kj16ap[data-disabled]{opacity:0.4;cursor:not-allowed;box-shadow:var(--chakra-shadows-none);}@mediascreenand(min-width:48em){.css-kj16ap{display:block;}}.css-kj16ap:hover,.css-kj16ap[data-hover]{background-ime:url(/img/button/next-btn_hover.svg);}.css-kj16ap:active,.css-kj16ap[data-active]{background-ime:url(/img/button/next-btn_active.svg);}.css-1rntanr{height:0px;width:0%;background-ime:url('/img/button/prev-btn_hover.svg');}.css-f3xred{height:0px;width:0%;background-ime:url('/img/button/prev-btn_active.svg');}.css-10nccld{height:0px;width:0%;background-ime:url('/img/button/next-btn_hover.svg');}.css-cqhvsb{height:0px;width:0%;background-ime:url('/img/button/next-btn_active.svg');}.css-79elbk{position:relative;}.css-6wwafb{position:absolute;top:0px;left:0px;width:100%;height:100%;-webkit-filter:brightness(70%);filter:brightness(70%);}.css-l89p11{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-align-items:center;-webkit-box-align:center;-ms-flex-align:center;align-items:center;-webkit-box-pack:center;-ms-flex-pack:center;-webkit-justify-content:center;justify-content:center;padding:150px0;position:relative;}.css-1199nrg{font-family:var(--chakra-fonts-heading);font-weight:var(--chakra-fontWeights-bold);color:var(--chakra-colors-white);text-align:center;font-size:28px;line-height:40px;}.css-poidvi{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;}@mediascreenand(max-width:61.98em){.css-poidvi{display:none;}}.css-9hx7th{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-align-items:center;-webkit-box-align:center;-ms-flex-align:center;align-items:center;-webkit-box-pack:center;-ms-flex-pack:center;-webkit-justify-content:center;justify-content:center;-webkit-flex:1;-ms-flex:1;flex:1;background-color:var(--chakra-colors-bgsLightGreen);padding:80px;}.css-1mas7ck{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-align-items:flex-start;-webkit-box-align:flex-start;-ms-flex-align:flex-start;align-items:flex-start;-webkit-flex-direction:column;-ms-flex-direction:column;flex-direction:column;gap:32px;color:var(--chakra-colors-baseBlack);}.css-11v0ogi{font-size:32px;font-weight:600;}.css-15v0w87{font-size:18px;font-weight:500;}.css-ysu2ol{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-align-items:center;-webkit-box-align:center;-ms-flex-align:center;align-items:center;-webkit-box-pack:center;-ms-flex-pack:center;-webkit-justify-content:center;justify-content:center;-webkit-flex:1.9;-ms-flex:1.9;flex:1.9;background-color:var(--chakra-colors-bgsDeepGreen);padding:45px65px55px;}.css-12k3j7w{font-family:var(--chakra-fonts-heading);line-height:1.33;margin-bottom:45px;font-size:32px;font-weight:600;color:var(--chakra-colors-white);}@mediascreenand(min-width:48em){.css-12k3j7w{line-height:1.2;}}.css-tgehgg{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-align-items:stretch;-webkit-box-align:stretch;-ms-flex-align:stretch;align-items:stretch;-webkit-flex-direction:row;-ms-flex-direction:row;flex-direction:row;gap:85px;}.css-14a174v{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-align-items:center;-webkit-box-align:center;-ms-flex-align:center;align-items:center;-webkit-flex-direction:column;-ms-flex-direction:column;flex-direction:column;gap:24px;}.css-f3m6l1{font-family:var(--chakra-fonts-heading);line-height:1.33;font-size:20px;font-weight:600;color:var(--chakra-colors-white);}@mediascreenand(min-width:48em){.css-f3m6l1{line-height:1.2;}}.css-4ei8c5{position:relative;width:75px;height:75px;}.css-2g3ria{font-size:16px;color:var(--chakra-colors-white);text-align:center;}@mediascreenand(min-width:62em){.css-ar49gl{display:none;}}.css-1pufbd9{background-color:var(--chakra-colors-bgsLightGreen);padding:40px55px;}.css-en61s0{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;margin-top:0px;}.css-1nwj029{-webkit-flex:1;-ms-flex:1;flex:1;text-align:center;}.css-62nru7{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;margin-top:30px;}.css-bb7tjh{background-color:var(--chakra-colors-bgsDeepGreen);padding:45px55px;}.css-3mwsms{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-align-items:center;-webkit-box-align:center;-ms-flex-align:center;align-items:center;-webkit-flex-direction:column;-ms-flex-direction:column;flex-direction:column;gap:40px;}.css-1mzf5ni{max-width:630px;}.css-k2yw10{font-family:var(--chakra-fonts-heading);line-height:1.33;font-size:20px;font-weight:600;color:var(--chakra-colors-white);margin-bottom:25px;}@mediascreenand(min-width:48em){.css-k2yw10{line-height:1.2;}}.css-v88t3x{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-align-items:center;-webkit-box-align:center;-ms-flex-align:center;align-items:center;-webkit-flex-direction:row;-ms-flex-direction:row;flex-direction:row;gap:25px;}.css-18bacbe{width:75px;height:75px;}.css-14aonf3{font-family:var(--chakra-fonts-heading);line-height:1.33;margin-bottom:35px;font-size:28px;font-weight:600;color:var(--chakra-colors-baseBlack);}@mediascreenand(min-width:48em){.css-14aonf3{line-height:1.2;margin-bottom:85px;}}.css-1lo340w{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-align-items:center;-webkit-box-align:center;-ms-flex-align:center;align-items:center;-webkit-box-pack:center;-ms-flex-pack:center;-webkit-justify-content:center;justify-content:center;width:330px;}@mediascreenand(min-width:48em){.css-1lo340w{width:385px;}}.css-4g6ai3{cursor:pointer;}.css-oxlm1q{border-radius:10px;border-width:1px;border-style:solid;border-color:var(--chakra-colors-bgsDeepGreen);box-shadow:4px4px4px0pxrgba(0,0,0,0.12);-webkit-transition:background0.2sease;transition:background0.2sease;background-color:var(--chakra-colors-white);}.css-oxlm1q:hover,.css-oxlm1q[data-hover]{background-color:var(--chakra-colors-hoverGray);}.css-oxlm1q:active,.css-oxlm1q[data-active]{background-color:var(--chakra-colors-bgsLightGreen);}.css-175zv3{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-flex-direction:column;-ms-flex-direction:column;flex-direction:column;position:relative;min-width:0px;word-wrap:break-word;--card-bg:var(--chakra-colors-chakra-body-bg);background-color:var(--chakra-colors-transparent);box-shadow:var(--card-shadow);border-radius:var(--card-radius);color:var(--chakra-colors-chakra-body-text);border-width:var(--card-border-width,0);border-color:var(--card-border-color);--card-radius:var(--chakra-radii-md);--card-padding:var(--chakra-space-5);--card-shadow:var(--chakra-shadows-base);max-width:315px;border:var(--chakra-borders-none);}.chakra-ui-dark.css-175zv3:not([data-theme]),[data-theme=dark].css-175zv3:not([data-theme]),.css-175zv3[data-theme=dark]{--card-bg:var(--chakra-colors-gray-700);}@mediascreenand(min-width:48em){.css-175zv3{max-width:360px;}}.css-1sl53ol{padding:var(--card-padding);}.css-9ksbtf{font-size:18px;line-height:35px;font-weight:600;margin-bottom:17px;color:var(--chakra-colors-baseBlack);}.css-cskps7{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-flex:1;-ms-flex:1;flex:1;gap:23px;-webkit-align-items:center;-webkit-box-align:center;-ms-flex-align:center;align-items:center;-webkit-box-flex-wrap:wrap;-webkit-flex-wrap:wrap;-ms-flex-wrap:wrap;flex-wrap:wrap;}.css-gsikuw{border-radius:var(--chakra-radii-full);display:-webkit-inline-box;display:-webkit-inline-flex;display:-ms-inline-flexbox;display:inline-flex;-webkit-align-items:center;-webkit-box-align:center;-ms-flex-align:center;align-items:center;-webkit-box-pack:center;-ms-flex-pack:center;-webkit-justify-content:center;justify-content:center;text-align:center;text-transform:uppercase;font-weight:var(--chakra-fontWeights-medium);position:relative;-webkit-flex-shrink:0;-ms-flex-negative:0;flex-shrink:0;background:var(--chakra-colors-bgsTea);font-size:var(--atar-font-size);color:var(--chakra-colors-bgsDeepGreen);border-color:var(--chakra-colors-bgsDeepGreen);vertical-align:top;--atar-border-color:var(--chakra-colors-white);border:solid1px;--atar-size:3rem;--atar-font-size:calc(3rem/2.5);width:63px;height:63px;}.css-gsikuw:not([data-loaded]){--atar-bg:#;}.chakra-ui-dark.css-gsikuw:not([data-theme]),[data-theme=dark].css-gsikuw:not([data-theme]),.css-gsikuw[data-theme=dark]{--atar-border-color:var(--chakra-colors-gray-800);}.css-1ebyn6{font-size:var(--atar-font-size);line-height:1;}.css-13x7h8l{font-size:18px;font-weight:500;color:var(--chakra-colors-baseBlack);}.css-9bhvuq{font-size:16px;color:var(--chakra-colors-baseGray);}.css-u3bux5{padding:var(--card-padding);-webkit-flex:110%;-ms-flex:110%;flex:110%;padding-top:0px;}.css-ouw7l{white-space:pre-line;font-size:16px;color:var(--chakra-colors-baseBlack);}.css-12r774o{border-radius:var(--chakra-radii-full);display:-webkit-inline-box;display:-webkit-inline-flex;display:-ms-inline-flexbox;display:inline-flex;-webkit-align-items:center;-webkit-box-align:center;-ms-flex-align:center;align-items:center;-webkit-box-pack:center;-ms-flex-pack:center;-webkit-justify-content:center;justify-content:center;text-align:center;text-transform:uppercase;font-weight:var(--chakra-fontWeights-medium);position:relative;-webkit-flex-shrink:0;-ms-flex-negative:0;flex-shrink:0;background:var(--chakra-colors-bgsTea);font-size:var(--atar-font-size);color:var(--chakra-colors-bgsDeepGreen);border-color:var(--chakra-colors-bgsDeepGreen);vertical-align:top;--atar-border-color:var(--chakra-colors-white);border:solid1px;--atar-size:3rem;--atar-font-size:calc(3rem/2.5);width:63px;height:63px;}.css-12r774o:not([data-loaded]){--atar-bg:#7726e1;}.chakra-ui-dark.css-12r774o:not([data-theme]),[data-theme=dark].css-12r774o:not([data-theme]),.css-12r774o[data-theme=dark]{--atar-border-color:var(--chakra-colors-gray-800);}.css-b1sbb6{border-radius:var(--chakra-radii-full);display:-webkit-inline-box;display:-webkit-inline-flex;display:-ms-inline-flexbox;display:inline-flex;-webkit-align-items:center;-webkit-box-align:center;-ms-flex-align:center;align-items:center;-webkit-box-pack:center;-ms-flex-pack:center;-webkit-justify-content:center;justify-content:center;text-align:center;text-transform:uppercase;font-weight:var(--chakra-fontWeights-medium);position:relative;-webkit-flex-shrink:0;-ms-flex-negative:0;flex-shrink:0;background:var(--chakra-colors-bgsTea);font-size:var(--atar-font-size);color:var(--chakra-colors-bgsDeepGreen);border-color:var(--chakra-colors-bgsDeepGreen);vertical-align:top;--atar-border-color:var(--chakra-colors-white);border:solid1px;--atar-size:3rem;--atar-font-size:calc(3rem/2.5);width:63px;height:63px;}.css-b1sbb6:not([data-loaded]){--atar-bg:#4e7e75;}.chakra-ui-dark.css-b1sbb6:not([data-theme]),[data-theme=dark].css-b1sbb6:not([data-theme]),.css-b1sbb6[data-theme=dark]{--atar-border-color:var(--chakra-colors-gray-800);}.css-162cpnt{border-radius:var(--chakra-radii-full);display:-webkit-inline-box;display:-webkit-inline-flex;display:-ms-inline-flexbox;display:inline-flex;-webkit-align-items:center;-webkit-box-align:center;-ms-flex-align:center;align-items:center;-webkit-box-pack:center;-ms-flex-pack:center;-webkit-justify-content:center;justify-content:center;text-align:center;text-transform:uppercase;font-weight:var(--chakra-fontWeights-medium);position:relative;-webkit-flex-shrink:0;-ms-flex-negative:0;flex-shrink:0;background:var(--chakra-colors-bgsTea);font-size:var(--atar-font-size);color:var(--chakra-colors-bgsDeepGreen);border-color:var(--chakra-colors-bgsDeepGreen);vertical-align:top;--atar-border-color:var(--chakra-colors-white);border:solid1px;--atar-size:3rem;--atar-font-size:calc(3rem/2.5);width:63px;height:63px;}.css-162cpnt:not([data-loaded]){--atar-bg:#57e70b;}.chakra-ui-dark.css-162cpnt:not([data-theme]),[data-theme=dark].css-162cpnt:not([data-theme]),.css-162cpnt[data-theme=dark]{--atar-border-color:var(--chakra-colors-gray-800);}.css-ba49m1{border-radius:var(--chakra-radii-full);display:-webkit-inline-box;display:-webkit-inline-flex;display:-ms-inline-flexbox;display:inline-flex;-webkit-align-items:center;-webkit-box-align:center;-ms-flex-align:center;align-items:center;-webkit-box-pack:center;-ms-flex-pack:center;-webkit-justify-content:center;justify-content:center;text-align:center;text-transform:uppercase;font-weight:var(--chakra-fontWeights-medium);position:relative;-webkit-flex-shrink:0;-ms-flex-negative:0;flex-shrink:0;background:var(--chakra-colors-bgsTea);font-size:var(--atar-font-size);color:var(--chakra-colors-bgsDeepGreen);border-color:var(--chakra-colors-bgsDeepGreen);vertical-align:top;--atar-border-color:var(--chakra-colors-white);border:solid1px;--atar-size:3rem;--atar-font-size:calc(3rem/2.5);width:63px;height:63px;}.css-ba49m1:not([data-loaded]){--atar-bg:#4f1c10;}.chakra-ui-dark.css-ba49m1:not([data-theme]),[data-theme=dark].css-ba49m1:not([data-theme]),.css-ba49m1[data-theme=dark]{--atar-border-color:var(--chakra-colors-gray-800);}.css-1ynsj05{border-radius:var(--chakra-radii-full);display:-webkit-inline-box;display:-webkit-inline-flex;display:-ms-inline-flexbox;display:inline-flex;-webkit-align-items:center;-webkit-box-align:center;-ms-flex-align:center;align-items:center;-webkit-box-pack:center;-ms-flex-pack:center;-webkit-justify-content:center;justify-content:center;text-align:center;text-transform:uppercase;font-weight:var(--chakra-fontWeights-medium);position:relative;-webkit-flex-shrink:0;-ms-flex-negative:0;flex-shrink:0;background:var(--chakra-colors-bgsTea);font-size:var(--atar-font-size);color:var(--chakra-colors-bgsDeepGreen);border-color:var(--chakra-colors-bgsDeepGreen);vertical-align:top;--atar-border-color:var(--chakra-colors-white);border:solid1px;--atar-size:3rem;--atar-font-size:calc(3rem/2.5);width:63px;height:63px;}.css-1ynsj05:not([data-loaded]){--atar-bg:#8d452d;}.chakra-ui-dark.css-1ynsj05:not([data-theme]),[data-theme=dark].css-1ynsj05:not([data-theme]),.css-1ynsj05[data-theme=dark]{--atar-border-color:var(--chakra-colors-gray-800);}.css-4rvngo{border-radius:var(--chakra-radii-full);display:-webkit-inline-box;display:-webkit-inline-flex;display:-ms-inline-flexbox;display:inline-flex;-webkit-align-items:center;-webkit-box-align:center;-ms-flex-align:center;align-items:center;-webkit-box-pack:center;-ms-flex-pack:center;-webkit-justify-content:center;justify-content:center;text-align:center;text-transform:uppercase;font-weight:var(--chakra-fontWeights-medium);position:relative;-webkit-flex-shrink:0;-ms-flex-negative:0;flex-shrink:0;background:var(--chakra-colors-bgsTea);font-size:var(--atar-font-size);color:var(--chakra-colors-bgsDeepGreen);border-color:var(--chakra-colors-bgsDeepGreen);vertical-align:top;--atar-border-color:var(--chakra-colors-white);border:solid1px;--atar-size:3rem;--atar-font-size:calc(3rem/2.5);width:63px;height:63px;}.css-4rvngo:not([data-loaded]){--atar-bg:#24fb0b;}.chakra-ui-dark.css-4rvngo:not([data-theme]),[data-theme=dark].css-4rvngo:not([data-theme]),.css-4rvngo[data-theme=dark]{--atar-border-color:var(--chakra-colors-gray-800);}.css-1445e24{border-radius:var(--chakra-radii-full);display:-webkit-inline-box;display:-webkit-inline-flex;display:-ms-inline-flexbox;display:inline-flex;-webkit-align-items:center;-webkit-box-align:center;-ms-flex-align:center;align-items:center;-webkit-box-pack:center;-ms-flex-pack:center;-webkit-justify-content:center;justify-content:center;text-align:center;text-transform:uppercase;font-weight:var(--chakra-fontWeights-medium);position:relative;-webkit-flex-shrink:0;-ms-flex-negative:0;flex-shrink:0;background:var(--chakra-colors-bgsTea);font-size:var(--atar-font-size);color:var(--chakra-colors-bgsDeepGreen);border-color:var(--chakra-colors-bgsDeepGreen);vertical-align:top;--atar-border-color:var(--chakra-colors-white);border:solid1px;--atar-size:3rem;--atar-font-size:calc(3rem/2.5);width:63px;height:63px;}.css-1445e24:not([data-loaded]){--atar-bg:#08c727;}.chakra-ui-dark.css-1445e24:not([data-theme]),[data-theme=dark].css-1445e24:not([data-theme]),.css-1445e24[data-theme=dark]{--atar-border-color:var(--chakra-colors-gray-800);}.css-rnrxzd{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-flex-direction:column;-ms-flex-direction:column;flex-direction:column;padding:10px10px100px;gap:60px;}@mediascreenand(min-width:48em){.css-rnrxzd{padding:80px;}}@mediascreenand(min-width:80em){.css-rnrxzd{-webkit-flex-direction:row;-ms-flex-direction:row;flex-direction:row;gap:30px;}}.css-1rr4qq7{-webkit-flex:1;-ms-flex:1;flex:1;}.css-1yy0307{font-family:var(--chakra-fonts-heading);font-weight:var(--chakra-fontWeights-bold);line-height:1.33;font-size:24px;margin-bottom:25px;margin-left:20px;text-align:center;}@mediascreenand(min-width:48em){.css-1yy0307{line-height:1.2;text-align:left;}}@mediascreenand(max-width:47.98em){.css-a6pwa6{display:none;}}.css-4a6x12{transition-property:var(--chakra-transition-property-common);transition-duration:var(--chakra-transition-duration-fast);transition-timing-function:var(--chakra-transition-easing-ease-out);cursor:pointer;-webkit-text-decoration:none;text-decoration:none;outline:2pxsolidtransparent;outline-offset:2px;color:inherit;}.css-4a6x12:focus-visible,.css-4a6x12[data-focus-visible]{box-shadow:var(--chakra-shadows-outline);}.css-4a6x12:hover,.css-4a6x12[data-hover]{-webkit-text-decoration:none;text-decoration:none;}.css-10q25ne{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-align-items:center;-webkit-box-align:center;-ms-flex-align:center;align-items:center;-webkit-flex-direction:row;-ms-flex-direction:row;flex-direction:row;gap:0.75rem;width:100%;padding:15px;cursor:pointer;}@mediascreenand(min-width:48em){.css-1c5y8u0{-webkit-flex:1;-ms-flex:1;flex:1;}}@mediascreenand(min-width:62em){.css-1c5y8u0{-webkit-flex:unset;-ms-flex:unset;flex:unset;}}.css-o8qpic{-webkit-transition:filter.2sease;transition:filter.2sease;}@mediascreenand(min-width:48em){.css-o8qpic{width:100%;}}@mediascreenand(min-width:62em){.css-o8qpic{width:227px;}}.css-o8qpic:hover,.css-o8qpic[data-hover]{-webkit-filter:brightness(0.8);filter:brightness(0.8);}@mediascreenand(min-width:48em){.css-11cezbg{-webkit-flex:1.5;-ms-flex:1.5;flex:1.5;}}@mediascreenand(min-width:62em){.css-11cezbg{-webkit-flex:1;-ms-flex:1;flex:1;}}.css-1c0aum4{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-align-items:left;-webkit-box-align:left;-ms-flex-align:left;align-items:left;-webkit-flex-direction:column;-ms-flex-direction:column;flex-direction:column;gap:1rem;}.css-11rb1ep{font-family:var(--chakra-fonts-heading);line-height:1.33;font-size:var(--chakra-fontSizes-md);overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;display:-webkit-box;-webkit-box-orient:vertical;-webkit-line-clamp:var(--chakra-line-clamp);--chakra-line-clamp:2;font-weight:var(--chakra-fontWeights-semibold);color:var(--chakra-colors-baseBlack);}@mediascreenand(min-width:48em){.css-11rb1ep{line-height:1.2;}}.css-11rb1ep:hover,.css-11rb1ep[data-hover]{color:var(--chakra-colors-bgsLightGreen);}.css-td3641{font-size:var(--chakra-fontSizes-sm);overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;display:-webkit-box;-webkit-box-orient:vertical;-webkit-line-clamp:var(--chakra-line-clamp);--chakra-line-clamp:5;color:var(--chakra-colors-baseGray);}@mediascreenand(min-width:48em){.css-vqrejn{display:none;}}.css-19chy0u{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-align-items:center;-webkit-box-align:center;-ms-flex-align:center;align-items:center;-webkit-flex-direction:column;-ms-flex-direction:column;flex-direction:column;gap:0.75rem;width:100%;padding:20px;cursor:pointer;-webkit-transition:filter.2sease;transition:filter.2sease;}.css-19chy0u:hover,.css-19chy0u[data-hover]{-webkit-filter:brightness(0.8);filter:brightness(0.8);}.css-a3lr0{font-family:var(--chakra-fonts-heading);line-height:1.33;font-size:var(--chakra-fontSizes-md);overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;display:-webkit-box;-webkit-box-orient:vertical;-webkit-line-clamp:var(--chakra-line-clamp);--chakra-line-clamp:3;font-weight:var(--chakra-fontWeights-semibold);}@mediascreenand(min-width:48em){.css-a3lr0{line-height:1.2;}}.css-1wucovj{font-size:16px;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;display:-webkit-box;-webkit-box-orient:vertical;-webkit-line-clamp:var(--chakra-line-clamp);--chakra-line-clamp:3;font-weight:500;line-height:160%;color:var(--chakra-colors-blackAlpha-600);}.css-e7k22h{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-align-items:center;-webkit-box-align:center;-ms-flex-align:center;align-items:center;-webkit-box-pack:center;-ms-flex-pack:center;-webkit-justify-content:center;justify-content:center;}@mediascreenand(max-width:47.98em){.css-e7k22h{display:none;}}.css-1wc3p4v{border:0;border-color:inherit;border-style:solid;border-bottom-width:1px;width:95%;color:#E0E0E0;opacity:1;}.css-91iedd{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-flex:1;-ms-flex:1;flex:1;-webkit-flex-direction:column;-ms-flex-direction:column;flex-direction:column;-webkit-box-pack:center;-ms-flex-pack:center;-webkit-justify-content:center;justify-content:center;gap:60px;}@mediascreenand(min-width:48em){.css-91iedd{-webkit-flex-direction:row;-ms-flex-direction:row;flex-direction:row;}}@mediascreenand(min-width:80em){.css-91iedd{gap:0px;}}.css-1xmoczr{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-flex-direction:column;-ms-flex-direction:column;flex-direction:column;position:relative;min-width:0px;word-wrap:break-word;--card-bg:var(--chakra-colors-chakra-body-bg);background-color:var(--card-bg);border-radius:var(--card-radius);color:var(--chakra-colors-chakra-body-text);border-width:var(--card-border-width,0);border-color:var(--card-border-color);--card-radius:var(--chakra-radii-md);--card-padding:var(--chakra-space-5);--card-shadow:var(--chakra-shadows-base);width:100%;border:var(--chakra-borders-none);box-shadow:var(--chakra-shadows-none);}.chakra-ui-dark.css-1xmoczr:not([data-theme]),[data-theme=dark].css-1xmoczr:not([data-theme]),.css-1xmoczr[data-theme=dark]{--card-bg:var(--chakra-colors-gray-700);}.css-1idwstw{padding:var(--card-padding);-webkit-flex:110%;-ms-flex:110%;flex:110%;}.css-6b1uxf{-webkit-transition:all.2sease;transition:all.2sease;}.css-6b1uxf:hover,.css-6b1uxf[data-hover]{-webkit-filter:brightness(0.8);filter:brightness(0.8);}.css-j176gj{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-align-items:left;-webkit-box-align:left;-ms-flex-align:left;align-items:left;-webkit-flex-direction:column;-ms-flex-direction:column;flex-direction:column;gap:15px;}.css-7otg3j{transition-property:var(--chakra-transition-property-common);transition-duration:var(--chakra-transition-duration-fast);transition-timing-function:var(--chakra-transition-easing-ease-out);cursor:pointer;-webkit-text-decoration:none;text-decoration:none;outline:2pxsolidtransparent;outline-offset:2px;color:inherit;}.css-7otg3j:focus-visible,.css-7otg3j[data-focus-visible]{box-shadow:var(--chakra-shadows-outline);}.css-7otg3j:hover,.css-7otg3j[data-hover]{-webkit-text-decoration:underline;text-decoration:underline;color:var(--chakra-colors-bgsLightGreen);}.css-ijpaaj{min-height:450px;height:100%;}.css-1p898qr{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-align-items:center;-webkit-box-align:center;-ms-flex-align:center;align-items:center;-webkit-box-pack:center;-ms-flex-pack:center;-webkit-justify-content:center;justify-content:center;background-color:var(--chakra-colors-bgsTea);padding:70px55px;}@mediascreenand(min-width:30em){.css-1p898qr{padding:65px0;}}.css-1yd444g{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-align-items:center;-webkit-box-align:center;-ms-flex-align:center;align-items:center;-webkit-flex-direction:column;-ms-flex-direction:column;flex-direction:column;gap:25px;}.css-eo73nl{font-family:var(--chakra-fonts-heading);color:var(--chakra-colors-baseBlack);font-size:24px;font-weight:600;line-height:160%;text-align:center;white-space:pre-line;}.css-1q4lzto{max-width:unset;text-align:left;font-size:16px;line-height:160%;}@mediascreenand(min-width:30em){.css-1q4lzto{max-width:405px;text-align:center;}}.css-15bqbnr{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-flex-direction:column;-ms-flex-direction:column;flex-direction:column;gap:10px;width:100%;}@mediascreenand(min-width:30em){.css-15bqbnr{-webkit-flex-direction:row;-ms-flex-direction:row;flex-direction:row;}}.css-ev6f8j{width:100%;position:relative;-webkit-flex:1;-ms-flex:1;flex:1;}.css-a13igd{width:100%;height:var(--input-height);font-size:var(--input-font-size);-webkit-padding-start:var(--input-padding);padding-inline-start:var(--input-padding);-webkit-padding-end:var(--input-padding);padding-inline-end:var(--input-padding);border-radius:var(--input-border-radius);min-width:0px;outline:2pxsolidtransparent;outline-offset:2px;position:relative;-webkit-appearance:none;-moz-appearance:none;-ms-appearance:none;appearance:none;transition-property:var(--chakra-transition-property-common);transition-duration:var(--chakra-transition-duration-normal);--input-font-size:var(--chakra-fontSizes-md);--input-padding:var(--chakra-space-4);--input-border-radius:var(--chakra-radii-md);--input-height:var(--chakra-sizes-10);border-color:var(--chakra-colors-transparent);background:var(--chakra-colors-white);border:var(--chakra-borders-none);}.css-a13igd:disabled,.css-a13igd[disabled],.css-a13igd[aria-disabled=true],.css-a13igd[data-disabled]{opacity:0.4;cursor:not-allowed;}.css-a13igd:hover,.css-a13igd[data-hover]{background:var(--chakra-colors-gray-200);}.css-a13igd[aria-readonly=true],.css-a13igd[readonly],.css-a13igd[data-readonly]{box-shadow:var(--chakra-shadows-none)!important;-webkit-user-select:all;-moz-user-select:all;-ms-user-select:all;user-select:all;}.css-a13igd[aria-invalid=true],.css-a13igd[data-invalid]{border-color:#E53E3E;}.css-a13igd:focus-visible,.css-a13igd[data-focus-visible]{background:var(--chakra-colors-transparent);border-color:#3182ce;}.css-a13igd:focus,.css-a13igd[data-focus]{background:var(--chakra-colors-white);}.css-4pjxc5{width:100%;position:relative;-webkit-flex:1;-ms-flex:1;flex:1;}@mediascreenand(min-width:30em){.css-4pjxc5{-webkit-flex:2;-ms-flex:2;flex:2;}}.css-181g2gf{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-align-items:center;-webkit-box-align:center;-ms-flex-align:center;align-items:center;-webkit-box-pack:center;-ms-flex-pack:center;-webkit-justify-content:center;justify-content:center;padding:10px0;}.css-1fih13d{display:-webkit-inline-box;display:-webkit-inline-flex;display:-ms-inline-flexbox;display:inline-flex;-webkit-appearance:none;-moz-appearance:none;-ms-appearance:none;appearance:none;-webkit-align-items:center;-webkit-box-align:center;-ms-flex-align:center;align-items:center;-webkit-box-pack:center;-ms-flex-pack:center;-webkit-justify-content:center;justify-content:center;-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;white-space:nowrap;vertical-align:middle;outline:2pxsolidtransparent;outline-offset:2px;line-height:1.2;border-radius:var(--chakra-radii-md);font-weight:var(--chakra-fontWeights-semibold);transition-property:var(--chakra-transition-property-common);transition-duration:var(--chakra-transition-duration-normal);height:55px;min-width:var(--chakra-sizes-10);font-size:var(--chakra-fontSizes-md);-webkit-padding-start:var(--chakra-space-4);padding-inline-start:var(--chakra-space-4);-webkit-padding-end:var(--chakra-space-4);padding-inline-end:var(--chakra-space-4);background:var(--chakra-colors-gray-100);color:var(--chakra-colors-gray-800);width:55px;background-color:var(--chakra-colors-transparent);-webkit-background-position:center;background-position:center;-webkit-background-size:cover;background-size:cover;-webkit-transition:background0.2sease,bottom0.3sease-in-out;transition:background0.2sease,bottom0.3sease-in-out;background-ime:url(/img/button/up-btn.svg);position:fixed;bottom:-55px;right:20px;z-index:100;}.css-1fih13d:focus-visible,.css-1fih13d[data-focus-visible]{box-shadow:var(--chakra-shadows-outline);}.css-1fih13d:disabled,.css-1fih13d[disabled],.css-1fih13d[aria-disabled=true],.css-1fih13d[data-disabled]{opacity:0.4;cursor:not-allowed;box-shadow:var(--chakra-shadows-none);}.css-1fih13d:hover,.css-1fih13d[data-hover]{background-ime:url(/img/button/up-btn_hover.svg);}.css-1fih13d:active,.css-1fih13d[data-active]{background-ime:url(/img/button/up-btn_active.svg);}.css-iwkdqf{height:0px;width:0%;background-ime:url('/img/button/up-btn_hover.svg');}.css-14wohev{height:0px;width:0%;background-ime:url('/img/button/up-btn_active.svg');}

Địa điểm:BetweenGos 職場風格誌Báo cáo

Nếu có vi phạm trang web, vui lòng nhấp vào Báo cáoBáo cáo

Thông tin đề xuất

Trang web được đề xuất