Welcome TCTE Web Site

  • 2022-01-10Ngày thu
  • 2022-02-15Đã cập nhật
Welcome TCTE Web Site
  • Địa chỉ trang web:www.tcte.edu.tw
  • IP máy chủ:210.60.249.240
  • Mô tả trang web:

tên miền:www.tcte.edu.twĐịnh giá

Về 5000~500000

tên miền:www.tcte.edu.twlưu lượng

374

tên miền:www.tcte.edu.twTốt hay xấu

Con số này là xấu xa. Con voi phá sản Hung dữ

trang mạng:Welcome TCTE Web SiteTrọng lượng

2

trang mạng:Welcome TCTE Web SiteIP

210.60.249.240

trang mạng:Welcome TCTE Web SiteNội dung

財團法人技專校院入學測驗中心基金會 window.dataLayer=window.dataLayer||[]; functiongt(){dataLayer.push(arguments);} gt('js',newDate()); gt('config','G-YK4YVP32YK',{cookie_fls:'SameSite=None;Secure'}); 跳到主要內容 您的瀏覽器不支援JaScript功能,若網頁功能無法正常使用時,請開啟瀏覽器JaScript狀態 新消息 新消息/新聞稿 人才招募(另開新視窗) 關於我們本會簡介常見問題 本會Youtube頻道(另開新視窗) 四技二專四技二專資訊報名人數、簡章、試題答案卡卷樣張公告資料專區應考服務專區非選擇題專區徵題網頁專區108課綱命題精進(另開新視窗) 研究用試卷專區宣導影片(另開新視窗)二技二技資訊報名人數、簡章、試題答案卡卷樣張公告資料專區應考服務專區測驗業務教育部自學進修專科學力鑑定(另開新視窗)教育部大陸地區高等專科學歷甄試暨學歷採認(另開新視窗)教育部學習扶助科技化評量系統(另開新視窗)教育部樂齡學習網(另開新視窗)教育部身心障礙試題命題品質研究(另開新視窗) 表單下載歷年簡章試題下載-四技歷年簡章試題下載-二技申請表件-四技申請表件-二技工具軟體相關網站 ::: 新消息 給考生和家長公開信 113-04-17 113學年度統一入學測驗考生注意事項 113-03-20 索取統一入學測驗各科目研究用試卷與配合事項說明 113-02-27 113學年度四技二專統一入學測驗報名自112年12月8日(星期五)上午9時起至112年12月20日(星期三)下午5時截止 112-12-01 113學年度二技統一入學測驗報名自112年11月28日(星期二)上午9時起至112年12月5日(星期二)下午5時截止 112-11-21 113學年度統一入學測驗全面開放冷氣試場說明 112-10-30 113學年度統一入學測驗考試範圍公告 112-08-10 Welcome TCTE Web Site 新聞稿專區 (PDF檔) 113學年度統一入學測驗准考證3月20日寄發 113-03-20 (PDF檔) 113學年度四技二專統一入學測驗112年12月8日開始報名 112-12-08 (PDF檔) 113學年度二技統一入學測驗112年11月28日起開始報名 112-11-28 (PDF檔) 113學年度二技統一入學測驗簡章112年10月30日起上網公告 112-10-30 宣導影片 素養導向-實務導向題型示例說明影片 影片名稱 01四技二專統一入學測驗考試說明(另開新視窗) 02四技二專統一入學測驗之素養導向/實務導向題型示例說明(另開新視窗) 03設計群專業科目(二)基礎設計實習、繪畫基礎實習之非選擇題評閱指標(另開新視窗) Welcome TCTE Web Site 04統測試題分析資料-統一入學測驗各級別難度、鑑別度參數說明(另開新視窗) 另開新視窗觀看更多影片... ::: 考生網路服務 113二技試場查詢(另開新視窗) 113四技二專試場查詢(另開新視窗) 113學年度統一入學測驗-報名結果查詢系統(另開新視窗) 113學年度四技二專簡章下載(另開新視窗) 113學年度二技簡章下載(另開新視窗) 虛擬帳號繳費狀況查詢(另開新視窗) 當script無法執行時,請直接點選 熱門服務 連結 統測公告 113學年度四技二專統一入學測驗考試大綱 113學年度二技統一入學測驗考試範圍 答案卡卷樣張 統測應考服務專區 會計公報適用原則公告(公告) 當script無法執行時,請直接點選 公開資訊 連結 Welcome TCTE Web Site 統測考生相關 108課綱命題精進 徵題網頁 研究用試卷專區 ::: 新消息 新消息/新聞稿 人才招募(另開新視窗) 關於我們本會簡介常見問題 本會Youtube頻道(另開新視窗)資料下載簡章試題-四技簡章試題-二技申請表件-四技申請表件-二技工具軟體四技二專四技二專資訊報名人數、簡章、試題答案卡卷樣張公告資料專區應考服務專區非選擇題專區徵題網頁專區108課綱命題精進二技二技資訊報名人數、簡章、試題答案卡卷樣張公告資料專區應考服務專區測驗業務教育部自學進修專科學力鑑定(另開新視窗)教育部大陸地區高等專科學歷甄試暨學歷採認(另開新視窗)教育部學習扶助科技化評量系統(另開新視窗)教育部樂齡學習網(另開新視窗)教育部身心障礙試題命題品質研究(另開新視窗)財團法人技專校院入學測驗中心基金會TestingCenterforTechnologicalandVocationalEducation服務時間:星期一至星期五/上午8:00~下午5:00E-Mail:tcte@mail.tcte.edu.tw地址:640-303雲林縣斗六市大學路三段123-5號(另開新視窗)(國立雲林科技大學技職教育大樓)電話:轉分機300,600傳真:05-537-6741,05-537-9009版權所有©2022TCTE.AllRightsReserved考生個人資料蒐集、處理及利用告知事項(v2023版)個人資料處理利用對象清單(v2018版)(另開新視窗)更新日期:111-10-20

Địa điểm:Welcome TCTE Web SiteBáo cáo

Nếu có vi phạm trang web, vui lòng nhấp vào Báo cáoBáo cáo

Thông tin đề xuất

Trang web được đề xuất