lihi.io – AB 分流短網址

  • 2022-01-10Ngày thu
  • 2022-02-15Đã cập nhật
lihi.io – AB 分流短網址
  • Địa chỉ trang web:www.lihi.io
  • IP máy chủ:172.67.68.80
  • Mô tả trang web:

tên miền:www.lihi.ioĐịnh giá

Về 5000~500000

tên miền:www.lihi.iolưu lượng

376

tên miền:www.lihi.ioTốt hay xấu

Thành tích tuyệt vời. phải thịnh vượng tốt lành

trang mạng:lihi.io – AB 分流短網址Trọng lượng

2

trang mạng:lihi.io – AB 分流短網址IP

172.67.68.80

trang mạng:lihi.io – AB 分流短網址Nội dung

lihi.io–AB分流短網址(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start':newDate().getTime(),event:'gtm.js'});varf=d.getElementsByTName(s)[0],j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src='/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f);})(window,document,'script','dataLayer','GTM-5GKMJC8');我們的服務產品優勢使用者見證服務價格品牌網域註冊短網址服務行銷資源知識庫官方課程推薦LIHI證照驗證關於我們登入/lihi.io – AB 分流短網址註冊我們的服務產品優勢使用者見證服務價格品牌網域註冊短網址服務行銷資源知識庫官方課程推薦LIHI證照驗證關於我們更精準的行銷,更完善的功能,更完整的數據更精準的行銷,更完善的功能,更完整的數據百萬品牌電商指定使用,節省35%以上多餘的廣告費百萬品牌電商,節省35%以上廣告費產生短網址數位行銷的痛,我們很懂廣告不知道怎麼優化,要修正圖片還是文案只能猜找KOL代言導流難以評估量化、業績不知從哪來a/b測試時間太長lihi.io – AB 分流短網址,頁面成效不知如何評估才合理困惑假設錯誤繼續嘗試還是失敗自訂網域自動分流埋追蹤碼連結替換自訂參數顯著提升相較於未使用自訂短網址前的點擊率、在使用了自訂短網址後點擊率獲得了顯著的成長!連帶著點擊成本也降低了非常多。ab測試相當容易流量會自動分流、系統更會自動鎖定瀏覽器,同一瀏覽者只會看到同一頁面!提高測試數據的準確度可直接由後端更換短網址連結,不用更改廣告素材文案連結置換隨心所欲品牌主的實際回饋免費註冊!就從今天起,讓每一筆數據更有價值SIGNUP感謝各大品牌指定使用©2023-PrivacyPolicy-TOSlihi.io – AB 分流短網址-SLA利害短網址有限公司TIN:.{font-weight:200;text-align:left;background-color:#F9FAFB;padding:3rem1.5rem6rem;}

Địa điểm:lihi.io – AB 分流短網址Báo cáo

Nếu có vi phạm trang web, vui lòng nhấp vào Báo cáoBáo cáo

Thông tin đề xuất

Trang web được đề xuất